Croeso i Wirfoddoli

Mae'r adran hon ar gyfer sefydliadau (gan gynnwys y sector cyhoeddus) a grwpiau sy'n gweithio gyda gwirfoddolwyr

Cliciwch yma os ydych chi'n unigolyn sy'n chwilio am gyfleoedd neu gyngor gwirfoddoli

Logo Canolfan Gwirfoddoli Powys

Gall Canolfan Gwirfoddoli Powys helpu trwy gynnal

gwiriad iechyd gwirfoddolwyr er mwyn sicrhau fod eich sefydliad yn y sefyllfa gorau posib i weithio gyda gwirfoddolwyr

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Cliciwch yma i hyrwyddo eich sefydliad a’r cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael trwy gofrestru gyda Gwirfoddoli Cymru.

Gwirfoddoli Ar-lein

Ydych chi erioed wedi ystyried defnyddio gwirfoddolwyr ar-lein yn eich sefydliad?

Dengys adroddiad diweddar ar wirfoddoli ym Mhrydain, fod hyd at 63% o wirfoddolwyr yn gwneud o leiaf rhywfaint o’u gwirfoddoli ar-lein (trwy’r rhyngrwyd oddi cartref neu o rywle arall).

Cliciwch yma am fwy o fanylion

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity