infoengine

Infoengine yw'r cyfeirlyfr ar gyfer gwasanaethau trydydd sector yng Nghymru. 

 

Mae infoengine yn tynnu sylw at amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol ardderchog sy'n darparu gwybodaeth a chefnogaeth fel y gallwch wneud dewis gwybodus.

Darperir Infoengine gan Gefnogi Trydydd Sector Cymru, partneriaeth o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Ymunwch â phrif gyfeiriadur gwasanaethau trydydd sector yng Nghymru.

 

Sut gall infoengine helpu?

  • Rhestrwch AM DDIM yn ein cyfeiriadur cynhwysfawr
  • Hyrwyddo eich gwasanaethau i gynulleidfa eang
  • Denu pobl yn eich cymuned a thu hwnt

 

Yn syml, crewch eich sefydliad a rhestrwch y gwasanaethau a ddarperir gennych.

CORFRESTRWCYH YMA 

 

Angen ychydig o help?

 

Ewch i infoengine yma:

 infoengine.cymru

I gysylltu â'r tîm infoengine:

Anfon Trydar atom: @infoengine1

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity