Meithrin Capasiti’r Trydydd Sector

Cefnogaeth ar gyfer grwpiau cymunedol a sefydliadau gwirfoddol ar faterion ymarferol bob cam o’r ffordd.

Gallwn weithio’n uniongyrchol gyda chi i gyflawni eich nodau!

Gwybodaeth, arweiniad a chefnogaeth, megis:

 

  • gweithio gyda’ch cymuned a phobl ;
  • defnyddio eich gwasanaethau;
  • ysgrifennu neu ddiwygio dogfennau llywodraethu;
  • cofrestru fel elusen; polisïau a gweithdrefnau;
  • cyllido a’ch helpu i ddatblygu sgiliau ar gyfer ceisiadau cyllido;
  • datblygu eich prosiect;
  • cynlluniau busnes a strategaethau cyllido;
  • hyfforddiant
  • a llawer mwy

 

Cyngor call fydd yn ddefnyddiol ar gyfer y gymuned a'r pwyllgor

Trafodaethau agored a chlir ynghylch ennill statws elusennol. Defnyddiol iawn, cefnogol iawn, a hawdd iawn cysylltu â nhw.

Rhannu'r syniadau i gamau gweithredu unigol i mi ddelio gyda nhw cam wrth gam

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending