Meithrin Capasiti’r Trydydd Sector

Cefnogaeth ar gyfer grwpiau cymunedol a sefydliadau gwirfoddol ar faterion ymarferol bob cam o gylch bywyd y mudiad.

 

Gwybodaeth, arweiniad a chefnogaeth, megis:

 

Gwybodaeth Cyrsiau-Blasu ar Gyfer Grwpiau Gwirfoddol

Felly Ydych Chi Am Fod yn Ymddiriedolwr?

Cawsom gefnogaeth wych gyda chyfansoddiad ein mudiad a roedd yn help mawr i roi ein holl nodau ac amcanion mewn persbectif: mor falch ein bod wedi mynd i PAVO yn y cam cychwyn – Dementia Friendly Newtown

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus. Rydym yn sicr bod hyn yn ein cadw ni'n canolbwyntio ar y tasgau cywir - The Wilderness Trust

Mae'r sgwrs hon wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Mae mor dda gallu cael barn allanol ar sut mae pethau'n mynd; gall edrych yn wahanol iawn o safbwynt gwrthrychol - Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Drefaldwyn

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity