Cymorth digidol i'r trydydd sector

Os ydych am adeiladu eich sgiliau digidol hanfodol, neu'n barod i lansio gwasanaeth digidol newydd, rydym yma i'ch cefnogi.

Yn yr adran hon

Gliniadur yn dangos logo PAVO, ynghyd â symbolau a geiriau sy'n gysylltiedig â chymorth digidol

Rhannwch eich anghenion cymorth digidol gyda ni

Rydym yn diweddaru'r adran hon yn barhaus, gan ychwanegu dolenni at adnoddau a hyfforddiant a all eich helpu i ddefnyddio technoleg ddigidol yn eich gwaith.

Gallwch roi gwybod i ni beth fyddai fwyaf defnyddiol i chi trwy lenwi'r holiadur cyflym hwn, neu trwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

I fynegi eich diddordeb mewn clywed mwy am ein prosiect cymorth digidol neu i anfon ymholiad atom, cwblhewch y ffurflen hon.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych ynglŷn â sgiliau neu wasanaethau digidol eich sefydliad
01597 822191

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity