Cefnogi Ymddiriedolwyr

Gall PAVO gynnig cefnogaeth ym maes llywodraethu, a gwaith ymddiriedolwyr, gan gynnwys:

  • Ystyried eich strwythur cyfreithiol er mwyn eich cefnogi i wneud newidiadau  
  • Recriwtio ymddiriedolwyr ar gyfer eich sefydliad  
  • Darparu hyfforddiant i ymddiriedolwyr ar gyfer eich sefydliad 
  • Eich helpu i ddatblygu eich sgiliau a gwybdoaeth fel ymddiriedolwyr 
  • Eich helpu i gynllunio a rhedeg eich sefydliad 
  • Sgiliau cyfryngu a datrys anghydfod 
  • Atgyfeiriadau at ein proseictau Trydydd Sector Ffynniannus a Sgiliau Trydydd Sector

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending