Cefnogi Ymddiriedolwyr

Gall PAVO gynnig cefnogaeth ym maes llywodraethu, a gwaith ymddiriedolwyr, gan gynnwys:

Prosiect Sgiliau Trydydd Sector

Roedd prosiect Sgiliau Trydydd Sector PAVO yn brosiect tair blynedd a ariannwyd gan y loteri a oedd yn rhedeg rhwng 2017 a 2020. Nod y prosiect oedd rhoi cefnogaeth ddwys i sefydliadau ddod o hyd i ymddiriedolwyr newydd ac annog mwy o unigolion i ddod yn ymddiriedolwyr. Mae'r fideo hwn yn rhoi trosolwg o gyflawniadau'r prosiect. Mae'r holl adnoddau a grëwyd fel rhan o'r prosiect ar gael i'w lawrlwytho ar ein tudalen 'Adnoddau i ymddiriedolwyr'.

 

I dderbyn cymorth

I wneud ymchwiliad neu a darganfod mwy am ein cymorth i ymddiriedolwyr
01597 822 191

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity