Ymateb i Ymgynghoriadau

Dweud eich dweud - ymateb i ymgynghoriadau.oughout the year there are lots consultations by the Welsh and UK Governments

Mae llawer o’r rhain ar faterion fydd yn effeithio ar y bobl rydym yn gweithio â nhw, ein cymunedau a grwpiau a sefydliadau cymunedol eu hunain.

Mae llawer o’r rhain ar faterion fydd yn effeithio ar y bobl rydym yn gweithio â nhw, ein cymunedau a grwpiau a sefydliadau cymunedol eu hunain.

Mae PAVO yn ymateb yn rheolaidd i sicrhau fod barn, pryderon ac awgrymiadau ar ran Trydydd Sector Powys yn cael eu cyflwyno (trydydd sector = term ar gyfer amrediad sefydliadau gan gynnwys sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, elusennau a chymdeithasu cofrestredig, grwpiau hunangymorth a grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd a chwmnïau cydfuddiannol).

Ymatebion diweddar

Gellir lawrlwytho ymatebion diweddar PAVO i ymgynghoriadau Sector Cyhoeddus ar ran y Trydydd Sector ym Mhowys yma.

Barn a Sylwadau?

Mae PAVO yn croesawu barn a sylwadau eich sefydliad/grŵp a’r bobl sy’n gweithio gyda chi ar unrhyw un o’r ymgynghoriadau a restrir uchod
01597 822191

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity