Plant a Phobl Ifanc

Mae PAVO yn cefnogi sefydliadau Trydydd Sector sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd i weithio’n agos gyda’r Bwrdd Iechyd, y Cyngor Sir ac eraill i ddatblygu gwell gwasanaethau ar gyfer trigolion Powys.

In this section

Mae tîm Plant a Phobl Ifanc PAVO yn cefnogi sefydliadau trydydd sector sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd trwy:

  • Ddiweddariadau am yr hyn sy’n digwydd
  • Dod â chi at eich gilydd i rwydweithio a gwrando ar eich gilydd
  • Sicrhau bod rhywun yn gwrando arnoch ac yn gweithredu ar hyn
  • Darparu gwybodaeth a hyfforddiant ar ddatblygiadau newydd
  • Darparu llais ar ran y Trydydd Sector ar Fwrdd Dechrau Da Powys a grwpiau cynllunio strategol eraill

Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd - cyfrannu

Trwy waith ein Rhwydwaith Plant  a Phobl Ifanc mae PAVO yn cynnal cyfarfodydd a digwyddiadau chwarterol yng Ngogledd, Canol a De Powys. Mae’r cyfarfodydd a digwyddiadau Rhwydwaith yn agored i staff neu wirfoddolwyr unrhyw sefydliad trydydd sector a sector cyhoeddus lleol.

Hefyd mae PAVO yn cefnogi cynrychiolwyr dinasyddion a’r Trydydd Sector ar lawer o grwpiau cynllunio strategol lleol.

I ddysgu mwy am waith PAVO o ran cefnogi sefydliadau plant, pobl ifanc a theuluoedd a sut gallwn eich helpu i redeg eich sefydliad gwirfoddol neu grŵp cymunedol, cysylltwch â ni.

Blog Plant a Theuluoedd

I glywed y newyddion diweddaraf am wasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc - ewch at Blog y Rhwydwaith yma: pavochildrenfamiliesnetwork.blogspot.co.uk

  • Y diweddaraf am gynadleddau, digwyddiadau a hyfforddiant ar gyfer y sawl sy’n gweithio ym maes plant a theuluoedd
  • Digwyddiadau  a gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer plant a theuluoedd
  • Ymgynghoriadau ac arolygon cyfredol er mwyn cymryd rhan mewn cynlluniau i ddatblygu gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd ar draws Powys a Chymru.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending