Cefnogi Adeiladau Cymunedol

Ydych chi'n aelod pwyllgor / ymddiriedolwr ar gyfer adeilad cymunedol (gan gynnwys neuaddau pentref a chanolfannau cymunedol)?

Mae PAVO yn cynnal prosiect peilot i gefnogi adeiladu cymunedol ar draws Powys mewn ymateb i'r nifer enfawr o geisiadau a gawsom gan y sector gwirfoddol.

P'un a yw'ch ymholiad yn gysylltiedig â COVID-19 neu'n rhywbeth mwy cyffredinol am yr adeilad neu'ch rôl, cysylltwch â ni!

Hyd yn hyn rydym wedi helpu'r meysydd canlynol:

  • Cytundebau llogi
  • Rheoliadau a sesiynau gwybodaeth COVID-19
  • Asesiadau risg
  • Polisïau
  • Hyfforddiant
  • Grwpiau trafod rhithwir
  • Ymholiadau llywodraethu
  • Monitro

 

Cliciwch YMA i lenwi ein ffurflen gymorth.

Rydym yn gwybod pa mor hanfodol yw'r adeiladau a'r pwyllgorau hyn i bob ardal leol.
Beth mae cael adeilad cymunedol yn eich cymuned yn ei olygu i chi?

Rhowch wybod i ni trwy ddilyn y ddolen hon: bit.ly/community-support-powys

Os hoffech chi ymuno â'n grwpiau trafod rhithwir, cliciwch YMA

 

For more information or to get involved

Please contact Melissa Townsend

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity