Ymddiriedolwyr

Mae PAVO yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig trwy warant. Caiff ei lywodraethu gan fwrdd ymddiriedolwyr / cyfarwyddwyr. Caiff hyd at 9 o ymddiriedolwyr eu hethol gan aelodau PAVO yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Mae gan y bwrdd bwerau i gyfethol ac i greu aelodau bwrdd ex-officio.

Mae PAVO wedi ennill Marc Safon PQASSO Lefel 2 am ddau dymor yn olynol am ansawdd ei lywodraethu a'i rheolaeth.

Yn yr adran hon

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity