Adborth Rhanddeiliaid PAVO 2023-24 

 

Yn PAVO ein nod parhaus yw gwella'r ffyrdd rydym yn darparu gwasanaethau i'r trydydd sector ym Mhowys. Byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech unwaith eto'n cymryd yr amser i gwblhau ein harolwg rhanddeiliaid, a fydd yn ein helpu i wella ein dealltwriaeth o anghenion y trydydd sector a'n hymateb iddynt ac i ddatblygu ein Cynllun Busnes ar gyfer 2024 - 2025

Roedd ein Cynllun Strategol a'n Cynllun Busnes 2022-27 yn cynnwys amcanion newydd o ganlyniad i'r hyn a ddywedoch wrthym trwy Arolygon Adborth Rhanddeiliaid blaenorol. Mae eich adborth yn dylanwadu ar ein gweithgareddau.


Yn y gorffennol rydym wedi cael cyllid i gynnal cefnogaeth i adeiladau cymunedol ac i gefnogi sefydliadau i ymgysylltu â chynllunio a datblygu gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Yn fwy diweddar rydym wedi dod o hyd i gyllid i gefnogi gwirfoddoli, gan gynnwys gwirfoddoli digidol a recriwtio ymddiriedolwyr.

 

CLICIWCH YMA i ddarllen Adroddiad Adborth Rhanddeiliaid 2021
CLICIWCH YMA i ddarllen Adroddiad Adborth Rhanddeiliaid 2020

 

 

 

CLICIWCH YMA i ddarllen Adroddiad Adborth Rhanddeiliad 2023

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity