Cyflusterau cynadledda a chyfarfod

Mae gan PAVO amrediad o Gyfleusterau Cynadledda a Chyfarfod i’w hurio yn Uned 30 Heol Ddole, Llandrindod.

Hurio Ystafelloedd cynadledda a chyfarfod PAVO:

 • Hollol hygyrch
 • Taflunydd digidol AM DDIM
 • Mynediad at y Rhyngrwyd AM DDIM
 • Parcio AM DDIM ar gyfer 40+ o geir
 • Cyfraddau is ar gyfer y trydydd sector a gostyngiad mwy ar gyfer aelodau PAVO
 • Gallwn ddarparu lluniaeth – bwydlen ar gael (gofynnwch am gopi).

Gellir dewis o:

Ystafell Gynhadledd Fawr

Lle i 50 o bobl arddull theatr; 30 arddull ystafell fwrdd, 48 arddull caffi

Hanner mwyaf yr Ystafell Gynhadledd

Lle i 30 o bobl arddull theatre; 20 arddull ystafell fwrdd, 24 arddull caffi

Hanner lleiaf yr Ystafell Gynhadledd

Lle i 20 o bobl arddull theatr; 12 arddull ystafell fwrdd, 8 arddull caffi

Ystafell Gyfarfod

Lle i 12 o bobl arddull ystafell fwrdd

Pam ddefnyddio ein hystafelloedd cynadledda a chyfarfod?

 • Mae Adeilad PAVO yn gwbl hygyrch
 • Mynediad i'r Rhyngrwyd AM DDIM
 • Uwchdaflunydd digidol AM DDIM
 • Parcio AM DDIM ar gyfer 40+ o geir
 • Lluniaeth a bwydlen ar gael ar gais
 • Mae cyfraddau disgownt ar gyfer Sefydliadau Trydydd Sector
 • Gostyngiadau pellach ar gyfer Aelodau PAVO

Telerau ac Amodau Ystafell Gynadledda

ARCHEBION - cysylltwch â ni:

Unit 30 Parc Diwydiannol Heol Ddole
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

Cyfleusterau Ystafelloedd Cynadledda a Chyfarfod ym Mhlas Dolerw, Ffordd Milford, Y Drenewydd

Am fwy o wybodaeth ac i archebu, cysylltwch â

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity