Y Prosiect Cynnig Rhagweithiol

Beth yw’r Cynnig Rhagweithiol?

Y Cynnig Rhagweithiol yw darparu gwasanaeth yn Gymraeg heb i rywun orfod ofyn amdano.

Nid yw defnyddwyr gwasanaeth fel arfer yn sylweddoli bod nhw’n gallu gofyn am eu gwasanaethau yn Gymraeg, felly mae’r Cynnig Rhagweithiol yn cynnig sicrwydd a galluogi defnyddwyr gwasanaeth sydd eisiau/angen eu gwasanaethau yn Gymraeg i dderbyn eu gwasanaethau yn Gymraeg.

Mae hefyd yn gysylltiedig â deddfwriaeth Iaith Cymraeg – Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

 

Sut ydyn ni’n mynd i afael a’r cynnig rhagweithiol?

Rwy ymwybyddiaeth iaith, deall be mae’r iaith a’r diwylliant yn golygu i unigolion.

Cam wrth gam! Mae’n bwysig bod mudiadau yn deall ei fod yn broses sydd ddim am ddigwydd dros nos.

Holwch! Gallith PAVO cynnig cefnogaeth ac arweiniaeth.

Mae’r Swyddog Datblygu’r Iaith Gymraeg sydd gyda ni yn PAVO yn gweithio ar ddeunyddiau a bydd yn cefnogi eich mudiad i gyflawni’r Cynnig Rhagweithiol, deunyddiau megis Pecyn Gwybodaeth, Llyfryn Ymadroddion i’r 3ydd Sector a llawer mwy.

Cysylltwch a Gwern ar 01597 822 191 neu ar gwern.apgwyn(at)pavo.org.uk am fwy o wybodaeth.

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending