Beth yw’r Cynnig Rhagweithiol?

Y Cynnig Rhagweithiol yw darparu gwasanaeth yn Gymraeg heb i rywun orfod ofyn amdano.

Y Prosiect Cynnig Rhagweithiol

Mae Gwern ap Gwyn, sef Swyddog Datblygu’r Iaith Gymraeg PAVO wedi bod yn datblygu deunyddiau i gefnogi mudiadau efo’r Cynnig Rhagweithiol. Trwy ymgynghoriad agos efo’r sector, creodd pecyn deunyddiau i roi help llaw i fudiadau darparu mwy o wasanaethau iaith Gymraeg.

Pa fath o gefnogaeth mae'r prosiect yn ei gynnig?

Mae swyddog y prosiect Gwern ap Gwyn wedi bod yn cynnig cymorth a chefnogi mudiadau trydydd sector ar draws Powys i ddarparu mwy o'u gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Trwy ymgynghoriad agos gyda'r sector, mae'r prosiect wedi gallu cefnogi mudiadau gyda:

- Drafftio Cynllun Gweithredu iaith Gymraeg

- Cynnwys y Cynnig Rhagweithiol mewn ceisiadau cyllid

- Cyfeirio mudiadau i arbenigwyr ar gyfer chefnogaeth iaith Gymraeg

- Cefnogaeth gyda marchnata dwyieithog a chyfryngau cymdeithasol

- Hyfforddiant ac Webinars ar y Cynnig Rhagweithiol

- Gwasanaethau cyfieithu

- Canllawiau ar sut i ddefnyddio'r pecyn deunyddiau a grëwyd i'r prosiect

- Cymorth arbenigol ar unrhyw ymholiadau sy'n gysylltiedig â'r iaith Gymraeg

Ffurflen Ymgynghori'r Cynnig Rhagweithiol

Isod mae linc i'r Ffurflen Ymgynghori'r Cynnig Rhagweithiol, Os gwelwch yn dda llenwch y ffurflen ymgynghori isod i ddangos eich ymroddiad i'r Cynnig Rhagweithiol. Byddaf mewn cysylltiad i gefnogi eich mudiad gydag agwedd cam wrth gam i ddarparu gwasanaeth yn Gymraeg heb i rywun orfod ofyn amdano.

http://bit.ly/FfurflenCRh

Digwyddiad Lansio'r Cynnig Rhagweithiol

Ar yr 2il o Hydref, roedd digwyddiad i lansio’r pecyn deunyddiau yn swyddogol a rhoi siawns i fudiadau dysgu mwy am y cynnig a beth mae’n ei olygu i siaradwyr Cymraeg sy’n bwy ym Mhowys.

Isod mae adroddiad a roddir at ei gilydd i grynhoi darganfyddiadau'r digwyddiad a’r wybodaeth a rannwyd efo’r ymwelwyr.

Ar waelod y dudalen hon mae linciau lawr lwytho i'r deunyddiau sydd wedi'i gynnwys yn y pecyn deunyddiau.
 

Cysylltwch a Gwern ar 01597 822 191 neu ar gwern.apgwyn(at)pavo.org.uk am fwy o wybodaeth.

 

Cyfryngau Cymdeithasol Dwyieithog yn ystod Covid-19

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending