Cynlluniau Cyfeillion

Mae’r cynlluniau cyfeillio ar gael i helpu pobl 50+ oed i gynnal a gwella bywydau cymdeithasol, ac aros a bod yn hapus yn eu cartrefi cyhyd ag sy’n bosib.

Mae gwirfoddolwyr cyfeillio yn cael eu hyfforddi a gwirio'r heddlu cyn ymweld â phobl yn eu cartrefi eu hunain neu yn y gymuned.

Yet another way of saying the same thing

Hwyrach bod angen cefnogaeth arnoch oherwydd unigedd, unigrwydd, yn sgil ymddeol neu brofedigaeth neu ar ôl symud i’r ardal yn ddiweddar, neu oherwydd salwch, trallod meddwl neu anabledd.

Gall cyfeillion ddod i ymweld â chi yn eich cartref, neu yn y gymuned, i ddarparu cyfeillgarwch a chefnogaeth ac i ddarganfod cyfleoedd newydd gyda chi.

Mae’r cyfeillion yn cael eu hyfforddi ac yn destun gwiriad gan yr heddlu.

Os ydych chi'n gwybod am rywun a allai elwa o ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, defnyddiwch y Ffurflen Atgyfeirio hon

Hoffech chi wirfoddoli ar Gynllun Cyfeillion?

Os: 

  • oes gennych o leiaf 2 - 3 awr yr wythnos i'w rhoi
  • ydych yn meddu ar sgiliau gwrando a chyfathrebu da
  • gallwch ddeall a rhannu teimladau eraill
  • ydych yn unigolyn cyfrifol 

byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.
 

Hoffech chi neu rywun 'dach chi'n adnabod gael cyfaill?

Ffoniwch ein tîm cyfeillion
PAVO
Plas Dolerw

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending