Cynlluniau Cyfeillion

Mae’r cynlluniau cyfeillio ar gael i helpu pobl 50+ oed i gynnal a gwella bywydau cymdeithasol, ac aros a bod yn hapus yn eu cartrefi cyhyd ag sy’n bosib.

Mae gwirfoddolwyr cyfeillio yn cael eu hyfforddi a gwirio'r heddlu cyn ymweld â phobl yn eu cartrefi eu hunain neu yn y gymuned.

Hoffech chi wirfoddoli ar Gynllun Cyfeillion?

Os: 

  • oes gennych o leiaf 2 - 3 awr yr wythnos i'w rhoi
  • ydych yn meddu ar sgiliau gwrando a chyfathrebu da
  • gallwch ddeall a rhannu teimladau eraill
  • ydych yn unigolyn cyfrifol 

byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.
 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity