Recriwtio Ymddiriedolwyr PAVO

Bob blwyddyn cyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, ceisir enwebiadau ar gyfer penodiadau i'r Bwrdd. Mae'r CCB nesaf wedi'i drefnu ar gyfer 24 Hydref 2023.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Bwrdd Ymddiriedolwyr PAVO, cliciwch ar y ddolen i GWAHODDIAD PAVO

Cliciwch yma i gael Disgrifiad Rôl Ymddiriedolwr PAVO

 

Mae'r dogfennau isod yn darparu gwybodaeth gefndir am PAVO:

Strwythur llywodraethu PAVO

Cefndir PAVO 

Cenhadaeth, Diben a Gwerthoedd a Cynllun Strtegol PAVO 2022/2027 

Nodyn Cannlawiau a Ffurflen Enwebu

Sicrhewch eich bod yn darllen y nodiadau canllaw sydd wedi'u hymgorffori yn y ffurflen Enwebu.

Cliciwch yma i gael mynediad i'r nodiadau canllaw a'r FFURFLEN ENWEBU AR-LEIN.

Os byddai'n well gennych chi lenwi a dychwelyd ffurflen bapur, cliciwch yma i lawrlwytho fersiwn pdf.

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity