Dod o hyd i'ch swydd newydd yma

Llawer o gyfleoedd cyffrous

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Parc Lles Bronllys (CLT) Cyf Swydd Wag

Swyddog Datblygu Prosiect Llawn Amser

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Swydd Wag

Rheolwr Gwasanaethau Gwirfoddol

Mae hon yn sefyllfa gyffrous lle bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael profiad blaenorol o weithio a rheoli...

Arweinydd Gwaith Ieuenctid Prosiect Ieuenctid Llanandras.

Mae Prosiect Ieuenctid Llanandras, Clwb Ieuenctid sy'n gwbl wirfoddol wirfoddol, wedi bod yn gweithredu ers 2011. Mae'n agor unwaith yr wythnos ar nos...

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending