Dod o hyd i'ch swydd newydd yma

Llawer o gyfleoedd cyffrous

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Gweithiwr Cymorth Un i Un

Gweithiwr Cymorth Un i Un

Cyflog: £8.76 yr awr

Oriau: 30 awr yr wythnos neu 2 rôl ran-amser yn dibynnu ar

ymgeiswyr. Mae pob swydd yn barhaol yn...

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am staff newydd i ymuno gyda’n tîm

Rydym yn falch iawn o fod wedi creu nifer o swyddi newydd yn Anabledd Dysgu Cymru.

Swyddi Gwag Ffydd mewn Teuluoedd

Mae Faith in Families, elusen gofrestredig, ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer y rôl ganlynol o fewn y sefydliad:

Swydd Wag Cysylltydd Cymunedol – Y Trallwng a Threfaldwyn

Mae PAVO um awuddis o recriwtio ar gyfer y swyddi isod- Cysylltydd Cymunedol - Y Trallwng a Threfaldwyn

Swydd Wag Hafan Cymru

Mae hwn yn gyfle i ymuno a thim deinamig a chareadigol.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Swydd Wag

Rheolwr Gwasanaethau Gwirfoddol

Mae hon yn sefyllfa gyffrous lle bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael profiad blaenorol o weithio a rheoli...

Arweinydd Gwaith Ieuenctid Prosiect Ieuenctid Llanandras.

Mae Prosiect Ieuenctid Llanandras, Clwb Ieuenctid sy'n gwbl wirfoddol wirfoddol, wedi bod yn gweithredu ers 2011. Mae'n agor unwaith yr wythnos ar nos...

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending