Dod o hyd i'ch swydd newydd yma

Llawer o gyfleoedd cyffrous

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Swydd Wag PAVO - Swyddog Gwirfoddoli Digidol

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys yn hysbysebu’r swydd ganlynol Swyddog Gwirfoddoli Digidol Gwirfoddoli mewn Byd Rhithwir Lleolir y swydd yn...

Cymorth Cymunedol Rhaeadr Gwy a'r Cylch Swyddi Gwag

RHEOLWR SWYDDFA & GYRRWR CLUDIANT CYMUNEDOL

Ariennir y swyddi yn rhannol gan y Big Lottery

 

Swydd Wag Prifysgol Prifysgol Abertawe.

Mae Prifysgol Abertawe yn chwilio am Ymgynghorydd Cydraddoldeb Adnoddau Dynol.

Cwmni Diwylliannol a Celfyddydau Romani Swydd Wag

2 x Gweithiwr Prosiect rhan-amser ar sail tymor penodol tan Hydref 2021.

Cam Gweithredu ar Waith Swyddi Colli Clyw

Gweithiwr Cymorth Rhan Amser yn Ne a Chanolbarth Cymru.

Arweinydd Gwaith Ieuenctid Prosiect Ieuenctid Llanandras.

Mae Prosiect Ieuenctid Llanandras, Clwb Ieuenctid sy'n gwbl wirfoddol wirfoddol, wedi bod yn gweithredu ers 2011. Mae'n agor unwaith yr wythnos ar nos...

Cymdeithas Swyddi Gwag Alzheimer

Bydd Cymdeithas Alzheimer yma i unrhyw un y mae demensia yn effeithio arnynt - ble bynnag maen nhw, beth bynnag maen nhw'n mynd drwodd.

Maent am...

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending