Dod o hyd i'ch swydd newydd yma

Llawer o gyfleoedd cyffrous

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Gofal a Thrwsio ym Mhowys - Swyddi!

Swyddog Technegol Cyflog £20,207 - £24,697 (28 awr yr wythnos)(trefniadau gweithio hyblyg)

 

GweinyddwrCyflog £17,141 - £20,951 (35 awr yr wythnos)...

Bwrdd Iechyd Addysgy Powys - Swyddi Gwag

Amrywiaeth eang o swyddi gwag cyffrous!

Chwarae Cymru Swyddog Prosiect

Rydym yn chwilio am Swyddog Prosiect newydd i ymuno â’n tîm bychan i sefydlu Prosiect Llysgenhadon Chwarae Cymunedol newydd, cyffrous ar hyd a lled...

Cyfle Swydd gyda Gofal i Gydweithio

Swyddog Prosiect (Gogledd Cymru)

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending