Dod o hyd i'ch swydd newydd yma

Llawer o gyfleoedd cyffrous

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Swydd Wag PAVO - Uwch Swyddog Iechyd Gwybodaeth, Ymgysylltu a Chyfranogiad

Wedi'i leoli yn yr Adran Iechyd, Llesiant a Phartneriaethau.

Shine

Support and Development Worker Wales

Powys PSB

Climate Policy Officer and Climate Project Coordinator

Aelodau annibynol Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Eich llais mewn iechyd a gofal cymdeithasol am benodi dau aelod annibynnol (1 gydag arbenigedd ariannol a’r llall ag arbenigedd digidol) i ymuno â’u...

Brecon Mind

Wellbeing Practitioner – bank positions available

Sunday Lunch worker

Supported Self Help Practitioner

Postvention Support Facilitator

Age Cymru

Multiple posts

Severn Wye

Mulitiple posts

Job Vacancies at Powys County Council

Find current PCC job vacancies here!

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity