PAVO AGM 2023

CCB PAVO 2023 - 10.00am

Papurau CCB PAVO 2023

Agenda
 
Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2022
 
Ethol Ymddiriedolwyr - Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol PAVO 2023
 
Adroddiad Ymddiriedolwyr PAVO a Datganiad Ariannol 2022-23

 

Eleni bydd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal fel digwyddiad ar ei ben ei hun ar y 24 Hydref am10.00yb - 11.00yb.

 
Gall aelod-sefydliadau gymryd rhan yn y rhan bwysig hon o lywodraethu ac atebolrwydd PAVO i'r sector gwirfoddol ym Mhowys drwy bleidleisio'n electronig gan ddefnyddio'r FFURFLEN HON cyn y CCB. Bydd y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi yn y cyfarfod.
 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity