Gwirfoddoli Ar-lein

Ydych chi erioed wedi ystyried defnyddio gwirfoddolwyr ar-lein yn eich sefydliad?

Gliniadur Gwirfoddoli Ar-lein

Prosiect gwirfoddoli ar-lein PAVO

Dengys adroddiad diweddar ar wirfoddoli ym Mhrydain, fod hyd at 63% o wirfoddolwyr yn gwneud o leiaf rhywfaint o’u gwirfoddoli ar-lein (trwy’r rhyngrwyd oddi cartref neu o rywle arall).

Trwy recriwtio gwirfoddolwyr ar-lein gallwch gynnig ffyrdd newydd i bobl gyfrannu at eich gwaith  ac ehangu’r gronfa o sgiliau a safbwyntiau sydd ar gael ichi.

Mae gwirfoddolwyr ar-lein yn rhoi amser mewn nifer o ffyrdd amrywiol. Gall eu tasgau gynnwys:

 • Helpu gyda’ch cyfrifon cyfryngau cymdeithasol
 • Sefydlu eich gwefan
 • Cyfrannu at flogiau neu gylchlythyrau
 • Dylunio graffeg a golygu fideos
 • Prawf-ddarllen, trawsgrifio a chyfieithu
 • Tiwtora a mentora trwy ebost a Skype
 • Trefnu neu ddadansoddi archifau ffotograffau neu ddogfennau
 • Ac unrhyw beth arall y gellir ei gyflawni trwy’r rhyngrwyd!

Fedrwch chi weld potensial i wirfoddolwyr ar-lein eich helpu gyda’ch gwaith? Rydym yn chwilio am chwech o fudiadau sy’n aelodau PAVO i gydweithio mewn prosiect peilot fydd yn cychwyn yn ystod y misoedd nesaf, i’n helpu ymchwilio i sut y gallwn roi’r gefnogaeth orau i wirfoddoli ar-lein ym Mhowys.

Byddwn yn:

 • Rhoi cyngor a hyfforddiant ichi ar gynnwys gwirfoddolwyr, gan gynnwys gwirfoddolwyr arlein
 • Eich helpu paratoi i groesawu gwirfoddolwyr arlein
 • Eich helpu i recriwtio un neu fwy o wirfoddolwyr arlein
 • Eich cysylltu â sefydliadau eraill i dderbyn cymorth a mentora

Yr hyn sydd ei angen gennych chi:

 • Diddordeb mewn archwilio ffyrdd gwahanol o gynnwys gwirfoddolwyr yn eich gwaith
 • Ymrwymiad i reoli’ch gwirfoddolwyr a’u gwaith
 • Parodrwydd i gymryd rhan mewn trafodaethau ac arolygon i hysbysu’r prosiect, a rhannu’ch profiadau er mwyn helpu eraill

Anfonwch ebost at flo.greaves(at)pavo.org.uk i gofnodi diddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect.

Ydych chi eisoes yn ymgysylltu â gwirfoddolwyr ar-lein? Byddem yn hoffi clywed gennych os oes gennych wirfoddolwyr eisoes sy’n cyflawni eu tasgau ar eich rhan chi trwy’r rhyngrwyd, er mwyn cael gwybod sut mae’r broses eisoes yn gweithio ym Mhowys.  Cysylltwch â ni ar: flo.greaves(at)pavo.org.uk.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending