Newyddion Gwirfoddoli

Helpwch i lunio gwirfoddoli yng Nghymru

A wnaethoch chi helpu yn ystod y pandemig?

Gwirfoddolwyr i ymgymryd â rhagor o rolau cymorth iechyd meddwl ym Mhowys

Bydd gwirfoddolwyr yn chwarae rhan fwy sylweddol yn y dasg o gynorthwyo cleifion â gwaeledd iechyd meddwl ym Mhowys yn y dyfodol.

Montgomeryshire Community Awards

The annual Montgomeryshire Community Awards celebrate and recognise remarkable individuals, community groups and businesses who have made significant...

Mae BBC Plant mewn Angen yn chwilio am Gadeirydd ac aelodau newydd i ymuno â Phwyllgor Cynghori Cymru

Rydym yn croesawu ceisiadau gan wirfoddolwyr sydd am rannu ein hymrwymiad i gefnogi plant a phobl ifanc Cymru i fod yn ddiogel, yn hapus a sicr, ac i...

Volunteering Opportunities - Mid and West Wales Independent Visitor Service

TGP Cymru are looking for volunteers to work with our look after children or young people who have no or little contact with their birth families

BRECHIADAU TORFOL - Rolau gwirfoddolwr Swyddog Wayfinder

A ydych chi'n gallu cefnogi rhaglen frechu dorfol COVID-19 ym Mphowys?

 

Vaccination Heroes: PAVO Volunteers

"...the health board is extremely grateful to the support of the many volunteers who have helped out throughout the pandemic. "

Dathlu Ymddiriedolwyr Powys

Mae Wythnos yr Ymddiriedolwyr 2020 - 2il i 6ed Tachwedd - yn gyfle i arddangos y gwaith gwych y mae ymddiriedolwyr yn ei wneud ac i uwcholeuo...

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) wedi ei lansio

Teclyn newydd am ddim i helpu sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael y profiad gorau posibl.

[Translate to Welsh:] Treasurer wanted at WAMES!

WAMES, the Welsh charity representing & supporting people affected by the neurological condition of ME, or CFS are looking for a Treasurer

Young Panelists wanted for PAVO's Youth Led Grant scheme!

A great opportunity to get involved and have a say on what youth led projects are funded in your area

Friendly Boost for Builth Wells Library

The Friends of Builth Wells Library have used funding from the Powys Community Sector Response Team ( C-SERT) to set up a ‘ click and collect’...

Builth's Lockdown Story

"Community means sticking together even when we have to be apart."

Mae Llangors yn glynu at ei gilydd

“Mae'n dda gweld y gymuned yn cefnogi ei gilydd, mae wedi bod yn profiad 'dod i adnabod pobl.'"

Abermule yn Estyn Allan

Gwnaeth Canolfan Gymunedol Abermule gais am grant gan gronfa argyfwng C-SERT ar gyfer prosiect allgymorth. Dywedodd Cadeirydd, Leon Shearer, fwy...

Cymorth Cymunedol Rhaeadr yn derbyn her

“Ni allwn fod wedi gwneud hebddo nhw ar yr adeg hon.”

Volunteer Voices: Peaceful Schools Project

For Volunteers' Week, Andrew from Llanidloes tells us of the joy and satisfaction he gets from his volunteering in schools.

Volunteer Voices: Newtown Community Café

For Volunteers' Week, Andy from Newtown tells us about his experience of volunteering during lockdown.

#PowerofYouth

One of the 2019/20 recipients of PAVO's Youth Led Grants describes how bringing their project to fruition has built their confidence.

A message from Fay Jones MP for Volunteers' Week

Brecon & Radnorshire MP Fay Jones has recorded a message of thanks to volunteers for Volunteers Week 2020.

Volunteer Voices: Dementia Matters in Powys

Viv Evans is a volunteer with Dementia Matters in Powys. For Volunteers' Week Viv tells us how she got involved and what her volunteering means to...

Volunteering in times of crisis

When Knighton flooded earlier this year, a massive volunteer effort was co-ordinated to supported residents. Louise Hardwick tells the story for...

Neges o ddiolch gan Brif Swyddog Gweithredol PAVO ar gyfer Wythnos Gwirfoddolwyr 2020

Mae Prif Swyddog Gweithredol PAVO, Carl Cooper, wedi recordio neges o ddiolch i'r holl wirfoddolwyr ar gyfer ddechrau Wythnos Gwirfoddolwyr 2020. ...

Volunteer roles adapting to a crisis

Beth Lowden from Blind Veterans UK explains how one of their regular volunteers has adapted to the Covid-19 situation.

Member of the Senedd for Brecon & Radnorshire thanks volunteers

Kirsty Williams MS has recorded a special message for the start of Volunteers' Week 2020

Volunteers deliver

A volunteer tells us about her experience as a Covid-19 Health and Care Volunteer in Powys.

Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn dod!

Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn ŵyl flynyddol ledled y DU sy’n dathlu gwirfoddolwyr, ac mae’n cael ei chynnal rhwng 1 a 7 Mehefin bob blwyddyn.

Welshpool RAF Air Cadets are looking for a Marching Band Master!

Are you musically minded? Can you keep a rhythm?

This may be the perfect volunteering opportunity for you!

JOBSENSE Volunteering Opportunities!

Information Volunteer

Purpose of role: To provide information delivery and promotional support to the JobSense team.

Location: Office based in...

Volunteers are needed for the Brecon Beacons WAAT4 Challenge!

Some fantastic volunteering opportunities to help run this Ultimate Team Challenge!

Volunteer Car Drivers required for RVS Llandrindods' new transport service!

Can you volunteer your time, once a week for a couple of hours to help an older person access the shops, GP surgery or attend an appointment? RVS...

Mae Heddlu Dyfed Powys yn recriwtio gwirfoddolwyr!

Mae Gwirfoddolwyr Cefnogi’r Heddlu’n bobl sy’n rhoi eu sgiliau a’u hamser am ddim i gyflawni tasgau sydd wedi eu cynllunio i gyfoethogi gwaith yr...

Welsh Charity Awards - the votes are IN!

After a long and difficult judging process, the votes are in...our esteemed panel have chosen 30 brilliant organisations and volunteers for the...

Tesco Christmas food banks appeal needs Powys volunteers!

Charities the Trussell Trust and FareShare are appealing to people in Powys to volunteer to help in the UK’s biggest food collection for people in...

Enwebwch nawr ar gyfer Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Powys 2020

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n hael iawn ei amser i wella bywydau pobl eraill? Ydych chi’n gwybod am sefydliad sy’n gwneud cyfraniad gwerthfawr i...

Dros 1000 o wirfoddolwyr Powys ar Gwirfoddoli Cymru!

Mae ymhell dros fil o wirfoddolwyr ym Mhowys wedi cofrestru ar y wefan Gwirfoddoli Cymru. Beth am ymuno â nhw?

Hysbysebu eich cyfleoedd gwirfoddoli yn ddwyieithog

Arweiniad newydd gan CGGC

Cyfleoedd newydd i wirfoddolwyr ar-lein ym Mhowys!

Ydych chi’n chwilio am gyfle gwirfoddoli hyblyg y gellir ei wneud o unrhyw le?

Ymunwch â'r grŵp Gwirfoddolwyr Ar-lein Powys

Oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli o’ch cartref? Mae gwirfoddoli drwy’r rhyngrwyd yn cynnig y cyfle i helpu sefydliadau, lleol ac ymhell, ar...

GWOBRAU GWIRFODDOLWR Y FLWYDDYN POWYS

Dathlu gwirfoddolwyr penigamp ar draws Powys a’r gwahaniaeth anhygoel maent wedi ei wneud i fywydau pobl!

Un ffordd fach o ddweud diolch ac...

Wythnos Gwirfoddolwyr 2019 - 1-7 Mehefin

Cyfle i ni ddiolch a dathlu gwirfoddolwyr ym Mhowys!

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity