Mentrau Cymdeithasol

Busnesau gyda’r nod o wneud elw yw mentrau cymdeithasol, ond yr hyn sy’n digwydd i’r elw yw’r hyn sy’n eu gwneud yn wahanol – sef eu hailfuddsoddi neu eu rhoi i greu newid cymdeithasol cadarnhaol.  (Social Enterprise UK)

Gallwn eich cefnogi gyda:

 

 • ystyried mentrau cymdeithasol  - a yw’n addas ichi?
 • rhedeg sesiynau aml-grŵp er mwyn ystyried potensial mentrau cymdeithasol;
 • gwybodaeth o ran syniadau ar gyfer cychwyn;
 • mentora – sefydlu strwythur sy’n diwallu eich anghenion;
 • datblygu eich prosiect; cynlluniau busnes;
 • cymorth cyllido – datblygu sgiliau i gyflwyno ceisiadau a rheoli a monitro cyllid;
 • TGCh;
 • tendro;
 • hyfforddiant;
 • gwirfoddoli.

 

Ymuno â Chynghrair Mentrau Cymdeithasol Canolbarth Cymru dan arweiniad Mentrau Cymdeithasol Powys.

 • lleisio barn ac ymgyrchu;
 • dangos gwerth mentrau cymdeithasol ym Mhowys;
 • rhwydweithio, rhannu gwybodaeth;
 • arwyddbyst;
 • hyrwyddo cyfleoedd masnachu ar gyfer a rhwng mentrau cymdeithasol;
 • cefnogi busnesau cynaliadwy.

Yn cwrdd 4 gwaith y flwyddyn , a mentrau cymdeithasol gwahanol sy’n ein gwahodd atynt.  Mae PAVO yn darparu cymorth o ran cydlynu ar gyfer y Gynghrair.

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending