Cymorth arbenigol a gwybodaeth o ran rheoli argyfwng ar gyfer ymddiriedolwyr

Boed eich sefydliad neu grŵp yn fach neu'n fawr, neu ar fin cychwyn, gallwn eich helpu i wella'ch ffordd o weithio a delio gydag unrhyw broblemau.

Hanfod dulliau llywodraethu da gan ymddiriedolwyr, cyfarwyddwyr a phwyllgorau yw adolygu sut mae’ch sefydliad yn cael ei redeg ac adnabod problemau potensial cyn iddyn nhw ddatblygu.


Gallwn eich helpu i edrych ar strwythur ac arferion eich sefydliad i sicrhau eu bod yn addas i’w pwrpas ac yn barod i wynebu unrhyw heriau y dewch ar eu traws.  Gallwn eich helpu i adnabod problemau potensial yn gynnar a’ch paratoi gyda’r wybodaeth er mwyn eu hatal rhag datblygu.


Hefyd gallwn ddarparu gwybodaeth a hyfforddiant ar gyfer ymddiriedolwyr, cyfarwyddwyr ac aelodau pwyllgor ar draws Powys er mwyn deall eu rolau’n well. 

 

Pecyn Cymorth Rhagweithiol

Os oes angen cymorth ar eich sefydliad neu’ch grŵp, gallwn gynnig gwasanaeth cyfannol dwys ar gyfer bob un neu unrhyw un o’r canlynol:

 • Llywodraethu                                                                                                                     
 • Cyllid
 • Strwythur
 • Staffio
 • Cynlluniau Busnes
 • Polisïau a gweithdrefnau
 • ..... a llawer mwy

Rheoli Argyfwng

Gyda lwc, bydd eich sefydliad neu grŵp yn gallu osgoi gorfod delio gydag argyfwng.  Ond mae argyfyngau’n amrywio o ran math a maint. Gall staff neu ymddiriedolwyr gwybodus ddioddef o afiechyd neu adael, hwyrach y bydd mesurau arbed arian yn gadael twll yn y cyllid.  Beth bynnag fo’r argyfwng, gall ein cymorth fod o help i:

 • adnabod achos y broblem
 • cynnig lefel gymorth ddwys
 • helpu gyda datblygu cynllun gweithredu
 • cynnig cymorth ymarferol er mwyn cael trefn ar broblemau ariannol neu strwythurol

Am fanylion defnyddiol ynghylch dulliau llywodraethu da a straeon, ymunwch â’n blog ar gyfer Ymddiriedolwyr Dibynadwy

To find out more

please contact Nick Venti, Thriving Third Sector Development Officer

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending