PAVO’n dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn diolch i wirfoddolwyr ledled y sir am eu cyfraniad anhygoel i’w cymunedau, trwy lansio enwebiadau ar gyfer “Gwirfoddolwr y Flwyddyn - Powys” yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr sy’n rhedeg rhwng 1-7 Mehefin.

[Translate to Welsh:]

[Translate to Welsh:]

Mae PAVO’n cefnogi sefydliadau’r sector gwirfoddol, ac yn eu helpu i wella bywydau pobl. Os ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud mwy na’r disgwyl dros y flwyddyn ddiwethaf mewn rôl wirfoddol, beth am ei enwebu ar gyfer gwobr? www.pavo.org.uk/help-for-organisations/volunteers/powys-volunteer-of-the-year-awards.html

Meddai Carl Cooper, Prif Weithredwr PAVO, “Mae Gwirfoddolwyr Powys erioed wedi gwneud cyfraniad hollbwysig i lesiant pobl a chymunedau, ac i gyfoethogi gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r flwyddyn aeth heibio wedi gwneud hyn yn fwy amlwg, ac wedi dangos taw gwirfoddolwyr yn aml iawn sydd ar flaen y gad wrth gadw pobl yn ddiogel, yn iawn ac yn iachus. Mae’r bartneriaeth gryfach rhwng y sector gwirfoddol, y Cyngor Sir a’r Bwrdd Iechyd wedi galluogi’r cyraeddiadau anhygoel sy’n parhau i geisio mynd i’r afael â thrafferthion pandemig byd-eang.  Rydym yn hynod ddiolchgar i’r holl wirfoddolwyr am eu holl wasanaeth hael ac anhunanol i eraill.”

Ychydig iawn o’r 3000+ o sefydliadau gwirfoddol ym Mhowys fyddai’n gallu gweithredu heb eu hymddiriedolwyr gwirfoddol, swyddogion a gweithwyr. Mae gwirfoddolwyr yn rhan annatod o gymunedau  Powys, ac yn gwneud gwahaniaeth trwy yrru, coginio, sgwrsio, cludo eitemau hanfodol, darparu sesiynau llesiant ar-lein a gofalu nad oes unrhyw un yn cael ei anghofio. Mae gwirfoddolwyr hefyd yn gwneud gwaith gwerthfawr wrth godi arian mewn ffyrdd arloesol, hyn yn oed yn ystod cyfnod Covid.

Ymgyrch blynyddol yw Wythnos Gwirfoddolwyr, a sefydlwyd ym 1984, sy’n cydnabod cyfraniad gwirfoddolwyr i’w cymunedau bob dydd. Eleni mae’r diolchiadau i’n gwirfoddolwyr yn dod o waelod ein calonnau.

Yn ystod yr wythnos, bydd PAVO’n rhannu negeseuon i ddiolch i wirfoddolwyr ac i ddathlu grym gwirfoddoli er mwyn dod â chymunedau ynghyd, a bod yno pan fo angen.

Mae gwefan Gwirfoddoli Cymru’n dangos yr ystod o gyfleoedd gwirfoddol sydd ar gael ar hyd a lled Powys a Chymru. Mae’r cyfleoedd ar gael trwy ymweld â: www.volunteering-wales.net.

Hefyd mae swyddogion Canolfan Gwirfoddoli Powys ar gael i roi cefnogaeth os oes gan rywun ddiddordeb mewn gwirfoddoli.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Claire Sterry, Canolfan Gwirfoddoli Powys, volunteering@pavo.org.uk

i ddysgu mwy am Wythnos Gwirfoddolwyr, ewch i: www.wcva.cymru

Dilynwch: @VolWales neu #VolunteersWeek.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity