Newyddion

SVF 2024-2025 successful projects

The Social Value Forum Development Fund 2024-2025 saw a large number of applications and the panel successfully awarded the entirety of the £150.000 fund.

Free digital upskilling courses for volunteers

Available in person at our office in Llandrindod Wells or online.

[Translate to Welsh:] Making a Difference inPowys (Numeracy) - funded projects

Mae PAVO yn falch iawn o gyhoeddi bod £121,000 o grantiau o'r gronfa ariannu Lluosi wedi'u dosbarthu i sefydliadau Powys.

The Health and Care Academy’s School of Leadership

will continue to be running An Introduction to Compassionate Leadership Behaviours Virtual Workshops

Skills for Sustainability

Could our skills projects support you or your organisation?

 

Digital Volunteering Pathways Project

Could our skills projects support you or your organisation?

2024 Royal Welsh Show - Arena Party

The Society is looking for a local charity or volunteer group who would be interested in offering their services to undertake the duties of the Arena Party during the show.

Community Foundation Wales - Funding Available

The following funds are currently open to applications - Powys Community Endowment Fund  - next deadline is 17th June 2024 group applications only at this time Powys Welsh Church Act Fund  -  next deadline is 17th June 2024 group applications only...

Charities Act 2022: information about the changes being introduced

Changes that will come into force on the 7th March,14th June and the 31st October 2024

Nominations now open!

Nominations open for the Powys Volunteer of the Year Awards 2024.

Adroddiad Arolwg Adborth Rhanddeiliaid PAVO

Diolch yn fawr iawn i’n holl randdeiliaid – cawsom ymateb aruthrol.

Gwaith y llinell gymorth Meic

Meic yw'r gwasanaeth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc Cymru rhwng 0 a 25 oed.

Digital Volunteering Pathways Powys & Skills for Sustainability

PAVO is excited to introduce two new projects to support third sector organisation in Powys. Digital Volunteering Pathways Powys focuses on breaking down digital barriers to engage with potential volunteers to gain digital skills to support, upskill...

Helpwch ni i fapio arfer da ledled Cymru

Rydym yn eich gwahodd i lenwi arolwg ar-lein a fydd yn ein galluogi i nodi llwyddiannau, heriau a syniadau pobl ynghylch gwneud chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn fwy cynhwysol i bawb yng Nghymru.

PSG yn Cysylltu Gaeaff 2024

Croeso i'r rhifyn gaeaff o'r Prif Swyddog Gweithredol yn Cysylltu

TSPC joint statement

Draft budget causes ‘anger and concern’ from voluntary sector leaders

Volunteers Buddies Wales

Volunteers wanted

Reflecting on 2023 and looking ahead to 2024

It’s been a landmark year for the Fund – we launched our new strategy, It Starts with Community, which sets out our ambitions as a funder from now until 2030. We also distributed £35 million raised by National Lottery players to over 850 projects...

NPTC Up-skilling courses

Free Digital Courses

Podlediad Lleisiau’r Trydydd Sector PAVO

Nod y podlediad yma yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am wybodaeth berthnasol i’r trydydd sector ym Mhowys.

Gwneud gwahaniaeth ym Mhowys / Making a Difference in Powys fund.

16 organisations have been awarded Year 1 funding from the Gwneud gwahaniaeth ym Mhowys / Making a Difference in Powys fund.

Future Generations Newsletter - Cymru Can

Acting today for a better tomorrow

 

Welsh Charities Week

13 – 17 November 2023

Newidiadau i’r rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

Fel rhan o'n strategaeth newydd ‘Cymuned yw’r man cychwyn’, rydym yn adnewyddu ein rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, gan helpu rhoi cysylltiadau cymdeithasol a gweithgareddau cymunedol wrth wraidd creu bywydau iachach, hapusach a...

Democratic Health of community and town councils - Call for Evidence

The Welsh Government has created a Democratic Health Task and Finish Group to review the health of community and town councils in Wales.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Iechyd Democrataidd i adolygu iechyd cynghorau...

Allech chi fod yn Gadeirydd neu Is-Gadeirydd newydd Partneriaeth Rheilffordd y Cambrian (PRC) ?

Maer PRC yn dymuno penodi Cadeirydd newydd i symud y sefydliad cymunedol pwysig hwn yn ei flaen. Rydym yn chwilio am Gadeirydd newydd i ddarparu ysbrydoliaeth, arweinyddiaeth, arweiniad strategol, a sicrhau llywodraethu effeithiol or bartneriaeth.

PSG yn Cystylltu

Croeso i rifyn yr hydref o’r Prif Swyddog Gweithredol yn Cysylltu

Mewn trafodaeth â’r Comisiwn Elusennau

Ar ddydd Mercher 18 Hydref, 10.30am – 12pm, bydd CGGC yn cynnal sesiwn hybrid gyda’r Comisiwn Elusennau.

WCVA Survey on inflation

WCVA is conducting a survey on the impact of inflation on voluntary sector organisations delivering public services.

Local Places for Nature Capital Fund

A pre-application webinar on Wednesday 11 October 2023, 2pm – 3pm. This is an opportunity to hear about the priorities of the Local Places for Nature Capital Fund and have your questions answered

Your charity's purposes

The activities of your charity must help deliver your charity’s purposes.

HAPUS Questionnaire- help please to complete

Public Health Wales are currently working with Cardiff Metropolitan University to conduct work to build a national conversation about wellbeing and they want to hear from you! This is your opportunity to voice what’s important to you in your...

Powys Social Value Forum Development Fund 2023-25 Funded Projects

Thank you to everyone who applied to the recent round of the Social Value Forum Fund. We had an exceptional number of applications many of which the panel wished they could have funded. The fund has been awarded as follows:

 

Adolygiad o’r Cod Ymarfer ar gyfer ariannu’r Trydydd Sector

Bydd WCVA yn cynnal Gweminar ar y 27ain o Fedi am yr adolygiad o God Ymarfer ar gyfer Ariannu’r Trydydd Sector Llywodraeth Cymru. Mae’n gyfle gwych i sicrhau fod ystod eang o fudiadau wedi gallu mynegi barn am y darn yma o waith.

 

EVERN WYE - Eiriolaeth Powys

Rydym yn rhan o Asiantaeth Ynni Severn Wye, cwmni nid-er-mwyn-elw ac elusen gofrestredig sy’n gweithredu ledled Cymru a’r Mers gan helpu cymunedau, preswylwyr a busnesau i greu dyfodol cynaliadwy, fforddiadwy a charbon-isel.

Mae Eiriolaeth Powys yn...

Cymunedau cydnerth – wynebu’r her o fod ar yr ymylon

Ymunwch â’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau (BCT) wrth i ni gyhoeddi ‘Cymunedau cydnerth: wynebu’r her o fod ar yr ymylon’, cyfres o ymchwil chwyldroadol sy’n darparu manylion fforensig newydd sbon am seilwaith cymunedol yng Nghymru, ac sy’n...

CRONFA PERCHNOGAETH GYMUNEDOL

A oes ased gymunedol mewn peryg yn eich cymuned?

 

Oes adeilad neu dir o werth i'ch cymuned mewn perygl o gael ei gau neu ei golli?

 

Mae’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol yn bodoli i helpu cymunedau ar draws y DU i gymryd perchnogaeth o asedau...

Hospitals Transformation Programme at Royal Shrewsbury and Princess Royal (Telford) Hospitals

Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust have a focus group coming up that will be focusing on travel and transport surrounding the Hospitals Transformation Programme at Royal Shrewsbury and Princess Royal (Telford) Hospitals.

Bursary for leaders in the voluntary sector

Don’t miss out on this great opportunity to support a vital leader in the voluntary sector, giving them the capacity to grow, develop and increase their impact.

Citizens Advice Powys

This quarter we are highlighting the issue of people "Living on Empty". With 1 in 10 people we support not having enough income to pay for essentials. In Dec 2022 we saw a 259% increase in demand for energy advice and we know that many people across...

Builth Wells Community Support

INVITATION ANNUAL COMMUNITY INFORMATION FAIR

Aelod Bwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru nawr

Rydym yn recriwtio ar gyfer aelodau Bwrdd newydd

YOUTH LED GRANT SCHEMES

Small grants up to £1500 are available from PAVO to run projects that provide volunteering opportunities for young people aged 14-25 years.

Powys Ukrainian Oral History Project

This project brings to life the experiences of some of those involved within the Powys Ukrainian Resettlement Programme and showcases the personal stories of those who sought sanctuary, hosts, supporters and the voluntary sector who have come...

Get ready for My Charity Commission Account

From Monday 31 July, you’ll need a new personal Charity Commission Account to access online services.

Top US act to headline three-day Montgomeryshire festival.

A rising American singing star with over 500 million views on one song alone has been confirmed as the headline act for a three-day Montgomeryshire music festival taking place from August 4-6.

Request for engagement from the Third Sector

My name is Matilda Jones, and I am a student studying for an MA in Archives and Records Management at Aberystwyth University. I am reaching out to any charitable organisations that would be willing to act as a source for my dissertation, which aims...

Datblygu gwirfoddoli ym Bro Ddyfi.

Mae gan fudiadau gwirfoddol Bro Ddyfi help llaw newydd o 1af Gorffennaf ymlaen, wrth i Ymddiriedolaeth Datblygu leol ecodyfi gymryd drosodd rôl i gefnogi gwirfoddoli. Yn yr un modd, efallai y bydd yn haws i bobl sy'n barod i helpu gwaith gwerthfawr...

Ffenestr yn agor ar gyfer ceisiadau newydd i Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae ffenestr ymgeisio arall wedi'i lansio fel rhan o raglen ariannu gyffrous a allai helpu cymunedau Powys i adeiladu balchder mewn lle, cynyddu cyfleoedd bywyd i breswylwyr a gyrru twf economaidd da.

Powys Volunteer Involvers Network

Join us on the 5th July for our Volunteer Involvers Network. 

Cyllid ar gyfer Coed

Dros y 4 wythnos nesaf mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cynnig gweminarau am ddim lle gallwch gael gwybod am y Grant Buddsoddi mewn Coetir a chynllun newydd Coetiroedd Bach. 

Information on the changes being introduced by the Charities Act 2022.

Changes that come into force 14 June 2023

More than a lift it's a Lifeline! Drivers needed

Could you spare a few hours to help as a Community Transport (CT) volunteer driver and make a difference to people like Carol?

Gwobrau Elusennau Cymru 2023 – derbyn enwebiadau nawr

Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn ôl! Mae’r gwobrau, a drefnir gan CGGC, yn cydnabod a dathlu’r cyfraniad gwych y mae elusennau, grwpiau cymunedol, cwmnïau nid-er-elw a gwirfoddolwyr yn ei wneud i Gymru drwy amlygu a hyrwyddo’r gwahaniaeth positif y...

Heddiw yw dechrau’r Wythnos Gwirfoddolwyr.

Dathlu ac Ysbrydoli

Digital Place Plans.

Owen Davies Consulting has been commissioned by Powys County Council to develop Digital Place Plans for Ystradgynlais Llanfair Caereinion and Newtown.

If Dying Matters – it matters at work.

Hospice UK urge you to get talking about death, dying and grief in the workplace for Dying Matters Awareness Week (8-14 May).

 

Elwa drwy wirfoddoli

Mae’r Brifysgol Agored yn cydweithio â Cefnogi Trydydd Sector Cymru er mwyn darparu rhaglenni cyffrous i wirfoddolwyr.

Talking Trustee-ing with Debra

Online on Tuesday 16 May – 17.00 – 18.00

 

EGIN - Supporting Communities to tackle climate change

Egin is a programme that helps community groups in Wales to take their first steps on their climate action journey

Career's Wales "Choose your Future - Mid and South Powys" 30th March 2023

PAVO staff attended the Career's Wales event to promote volunteering and youth participation

Arwain Trawsnewid Transformation - Llwybr i Llwyddiant!

Ymunwch â ni ar 23 Mai 2023 am ein Prif Drawsnewidiad Digidol - Map at Lwyddiant digwyddiad!

Calendr Cyrsiau'r Academi Dysgu Dwys: Ebrill - Gorffennaf 2023.

Y cyfleoedd hyfforddi diweddaraf drwy'r Academi Dysgu Dwys.

Home Office Community Safety Partnerships Review and Antisocial Behaviour Powers.

The Home Office review of Community Safety Partnerships has consultation launched on March 27th.

[Translate to Welsh:] PAVO announce Clair Swales as CEO

PAVO (Powys Association of Voluntary Organisations), the County Voluntary Council for Powys, is pleased to announce that Clair Swales has been appointed as Chief Executive Officer. Clair will take up the appointment with immediate effect.

PAVO Training April

Training sessions for April 2023

POWYS VOLUNTEER OF THE YEAR AWARDS 2023

The eleventh annual Powys Volunteer of the Year Awards took place on the 23rd March 2023, at the Elephant and Castle, Newtown. The celebration of volunteering was attended by volunteers and guests from around the county and was organised by Powys...

CEO Connecting.

We're delighted to share our Spring edition of our 'CEO Connecting,' newsletter from our interim Chief Executive Officer, Clair Swales.

Government consultation on calculating holiday pay entitlement

Does your organisation have employees on irregular hours or zero hour contracts? This consultation will be of interest to you.

Training for Trustees.

Trustee of a group? Refresh your knowledge!

INVESTING IN THE FUTURE: MORE THAN £3 BILLION IN GOOD CAUSES CASH HAS BEEN AWARDED TO PROJECTS THAT SUPPORT YOUNG PEOPLE OVER THE LAST DECADE

Figures released today show that more than £3 Billion of National Lottery good causes funding has been invested over the last decade to projects across the UK which specifically support and develop children and young people.

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) am benodi Prif Weithredwr newydd.

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn chwilio am hyrwyddwr trydydd sector deinamig, creadigol, ymroddedig ac angerddol i arwain y mudiad gwerthfawr a champus hwn trwy’r cam nesaf yn ei ddatblygiad.

BSL course

Level One - accredited course

Hafren Dyfrdwy Community Fund is now open!

The latest opportunity to apply to the Hafren Dyfrdwy Community Fund is now open!

Weston Property Manual

The Ethical Property Foundation has produced an easy-read, practical guide for everyone in the voluntary sector who is looking to acquire and manage premises successfully for their organisation. Each section is self-contained, written by an...

Distance Learning Nursing Degree - Powys

Fully funded distance learning nursing degree that Bangor University is delivering to individuals living in Powys.

MAE ENWEBIADAU BELLACH AR AGOR AR GYFER GWOBRAU 2023!

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n hael iawn ei amser i wella bywydau pobl eraill? Ydych chi’n gwybod am sefydliad sy’n gwneud cyfraniad gwerthfawr i fywyd yn y gymuned?  Mae Gwobrwyon Gwirfoddolwr y Flwyddyn ym Mhowys yn gyfle i gydnabod gwerth...

POWYS ARTS, CULTURE & WELLBEING

Information & Support Bulletin

The Treasury has announced that it will offer charities and businesses a reduced level of government subsidy from April. 

Currently, voluntary organisations automatically receive a government discount on their energy bills through the Energy Bills Relief Scheme (EBRS), which runs until the end of March.

Community Foundation Wales.

Community Foundation Wales has funding opportunities open to applications from Powys.

New Year - New Skills!

PAVO provides training on a range of topics relevant to the third sector.

Manage financial difficulties in your charity arising from cost-of-living pressures

The Charity Commission has published guidance on what trustees of charities facing difficulties related to the cost-of-living crisis should consider, after reports of voluntary organisations facing increased energy bills and struggling to meet higher...

Helpwch i amlygu gwaith elusennau yng Nghymru

Mae Wythnos Elusennau Cymru yn ôl, sef wythnos sy’n canolbwyntio ar gydnabod gwaith elusennau, mentrau cymdeithasol, mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol a gwirfoddol ar hyd a lled Cymru. Yr wythnos hon, a gynhelir rhwng 21-25 Tachwedd 2022, yw’ch...

Changes designed to ‘make things easier for trustees’

Changes designed to ‘make things easier for trustees’

Hyb Costau Byw

Cyngor yn lansio hyb gwybodaeth ar gostau byw

LGBT+ Futures: Equity Fund

For organisations in Northern Ireland, Scotland and Wales.

National Campaign for the Arts

The National Campaign for the Arts is joining forces with the Public Campaign for the Arts to create one nationwide charity – Campaign for the Arts.

Canllawiau Cymru Iach ar Waith newydd er mwyn helpu cyflogwyr i gefnogi staff drwy'r argyfwng costau byw

Mae Cymru Iach ar Waith wedi lansio canllawiau newydd i gyflogwyr ar yr “Argyfwng Costau Byw”.

A Warm Welcome - A Guide on Warm Spaces

SETTING UP AWARM SPACE IN YOUR COMMUNITY

Energy Bills Relief Scheme

On 1st October 2022, the Government launched the Energy Bills Relief Scheme, which will provide support with energy costs relief to eligible organisations until at least through to 31st March 2023. In parallel, the Government has also launched a...

Penodi Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro PAVO.

Yn dilyn proses recriwtio fewnol, mae’n bleser gennyf gyhoeddi mai Clair Swales yw ein Prif Weithredwr Dros Dro newydd yn dilyn ymadawiad Carl.

Diweddariadau oddi wrth Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys

Mae’r cylchlythyr diweddaraf ar gyfer Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys ar gael yn awr ar-lein.

Transport to Health Project Grant

‘Building on Year One’

 

Uwchgynhadledd costau byw - 10fed Tachwedd

Mae PAVO yn cynnal digwyddiad ar Ddydd Iau y 10fed o Dachwedd am 10 o’r gloch y bore i drafod argyfwng costau byw gyda sefydliadau’r trydydd sector ar draws Powys.

Cyhoeddi Prif Swyddog Gweithredol PAVO Carl Cooper yn gadael PAVO

Cyhoeddwyd heddiw y bydd ein prif weithredwr, Carl Cooper, yn gadael PAVO ar 16 Hydref i ymgymryd â rôl newydd fel Cadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Community Land Advisory Service (CLAS)

Award nominations

Free skills webinars led by business experts for community organisations

As part of Business in the Community’s Skills Exchange Webinar Series – we are offering a series of free training webinars for community organisations across key business skills, delivered by volunteers from our business membership and key sector...

Uwchgynhadledd Pwysau Gaeaf y Trydydd Sector Powys

Ymunwch â PAVO ar ddydd Mawrth 11eg Hydref i drafod sut y gall y trydydd sector gefnogi’r system iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys drwy bwysau disgwyliedig y gaeaf.

Argyfwng costau byw a mannau cynnes.

Wrth i’r argyfwng costau byw waethygu a gyda’r gaeaf ar ein gwarthaf, mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud popeth y gall i helpu trigolion yn ystod y cyfnod anodd hwn.

£2 million to support organisations and communities to address the Cost-of-living Crisis in Wales

National Lottery has introduced a new set of priorities to National Lottery Awards for All and People & Places. We have made an extra £2 million available so that they can: Support people, communities and organisations that are facing increased...

Impact of cost of living crisis on organisations in Wales

Survey – impact of cost of living crisis on organisations in Wales

Trustees must ensure charities have clear bullying and harassment policies.

Trustees have a central role to play in preventing bullying and harassment at charities, the regulator has said.

Revitalising Trusts Programme in Wales

The Charity Commission, backed by Welsh Government, has launched the Revitalising Trusts Programme in Wales to unlock up to £12 million of dormant charitable funds in Wales. The programme is urging trustees of inactive charities to come forward for...

grant Cymunedau Gwydn Cyfoeth Naturiol Cymru

Yn dilyn y weminar a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf mae’r recordiadau a’r sleidiau PowerPoint bellach ar gael i chi. Maent yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ar sut i wneud cais am grant Cymunedau Gwydn Cyfoeth Naturiol Cymru.

Would you like to start a community energy project in your area?

A comprehensive introduction to community owned renewable energy and how to make it a reality in your area.

Help us keep the wheels turning

WCVA joins a coalition of eleven charities calling on the new Chancellor of the Exchequer to increase the Approved Mileage Allowance Payment (AMAP) for volunteer drivers.

Croeso i gylchlythyr cyntaf Tyfu Canolbarth Cymru!

Wrth i ni groesawu rhanddeiliaid newydd a rhanddeiliaid sy’n dychwelyd, dyma gylchlythyr newydd sbon sy’n cynnwys diweddariad am ddatblygiadau Tyfu Canolbarth Cymru.

UKRAINE - THIRD SECTOR BRIEFING NOTE

There are three schemes to support those fleeing the conflict in Ukraine.

Motability Grant

Through the research grant programme, we hope to help charities and organisations to make an immediate positive impact for disabled people, to develop, expand and improve transport related research for disabled people

Chwilio am Ystafell Gynadledda neu Ystafell Gyfarfod yn Llandrindod?

Mae ystafelloedd PAVO nawr ar gael ar gyfer i'w harchebu!!

Tackling climate change 9 trees at a time.

Woodland management Ecomatting Powys with 9Trees

Rhayader Volunteer Del Ho Sang Awarded Platinum Jubilee Award and BBC television appearance.

Del Ho Sang is one of 500 winners of this prestigious award that recognises exemplary volunteer and community work. Out of this 500, just three were chosen to be featured on BBC’s The One Show.

A successful Help & Information Day in Machynlleth!

A cross section of people and organisations attended an event in Machynlleth last week with over 30 organisations present to demonstrate the wealth of help and information available in the community to support Health and Well Being.

Local Giving

Are you a local charity or community group in Wales struggling with fundraising?

Diwrnod Help a Gwybodaeth

Dydd mercher 25 Mai 2022 @ Y Plas, Machynlleth

11yb - 1yh

Dewch i wybod mwy am y gefnogaeth iechyd a lles sydd ar gael i chi ym Mro Ddyfi

Changes to Llandrindod Wells Mobile Service LD1 5BB

The Post Office are delighted to be restoring Post Office services to Llangunllo on Thursday 12 May 2022 at 12:45. This affects affecting Llangunllo, Painscastle, Howey, Crossgates, Bleddfa, Garth, Erwood and Boughrood.

Free business energy efficiency assistance to SMEs in Powys

Severn Wye Energy Agency and ecodyfi (through the Centre for Alternative Technology) are offering free business energy efficiency assistance to SMEs in Powys.

Pub is the Hub funding

Grants of up to £3,000 are available to enable rural pub owners, licensees, and local communities to work together to help support and sustain local services in Wales, Scotland and England.

Powys Green Guide - Get Involved!

Powys Action on the Climate Emergency (PACE) is working to launch an online Powys-wide 'Green Guide', to bring people, businesses and communities together to make changes to support a better future - environmentally, ecologically, for communities,...

Swyddog Datblygu'r Gymraeg - Prosiect Cynnig Rhagweithiol

Rôl Swyddog Datblygu’r Gymraeg ar gyfer y prosiect Cynnig Rhagweithiol yw cefnogi grwpiau a sefydliadau ar eu taith i ddarparu gwasanaeth dwyieithog. 

Digital Hub Pilot - Knighton Community Centre

New Digital Hub facility pilot, funded by the UK Renewal Fund to have a centre for all home workers, volunteers, child minders, foster carers and small businesses to be able to use equipment, meet up and socialise

Would you like to volunteer in a hospital setting?

Are you a team player, with good communication skills and compassion? You could be a hospital support volunteer!

Rhaglen Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Diverse Cymru i ymgymryd ag adolygiad cyflym o’i Raglen Cydlyniant Cymunedol yng Nghymru. Elusen gydraddoldeb flaenllaw yng Nghymru yw Diverse Cymru.

Rhaglen Les Gogledd Powys yn ariannu clinigau gofal llygaid newydd

Mae cleifion gofal llygaid sydd angen sganiau Tomograffeg Cydlyniaeth Optegol yng Ngogledd Powys bellach yn gallu eu cael yn y sir diolch i gyllid oddi wrth Raglen Les Gogledd Powys.

Dadansoddiad o Anghenion Hyffordd

Mae PAVO yn gweithio ar y cyd â Chyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i edrych ar anghenion hyfforddi’r sector gwirfoddol ym Mhowys.

 

Public Law Project event on the UK Government consultation on the Human Rights Act & implications for Wales

Public Law Project are having an event on 17 February on the Human Rights Act reform consultation for Wales.  For informaionand and how to join, at the following link: https://publiclawproject.org.uk/events/the-human-rights-act-government-consultati...

Menter Ardaloedd Powys

Y Cyfle Beth sydd ei angen arnom yn ein cymunedau? I’w gwneud yn iach Lleoedd cefnogol, cyfoethog ac amrywiol i fyw ac i weithio Nawr ac yn y dyfodol Rhwydweithiau Ardal Mae yna 13 Rhywdwaith Ardal ym Mhowys sy’n cael eu redeg...

Fforwm Gwirfoddoli’r DU yn chwilio am Gadeirydd i Banel Sicrhau Ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Mae safon ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) yng nghydberchnogaeth pedwar aelod UKVF (NCVO, Volunteer Now, Volunteer Scotland a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) i hyrwyddo arferion da wrth reoli gwirfoddolwyr.  Mae partneriaid UKVF...

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

Fel rhan o becyn cymorth ehangach o dros £50m i fynd i'r afael â phwysau ar gostau byw ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau dros £38 miliwn drwy’r Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf.

Allech chi helpu lleddfu’r pwysau fel gwirfoddolwr cymorth mewn ysbyty?

Mae angen gwirfoddolwyr i helpu i gefnogi cleifion mewn pum ysbyty ym Mhowys ym Mronllys, Y Trallwng, Llandrindod, Machynlleth a Llanidloes.

Calling all voluntary and community groups

Thanks to Powys County Council we have a large number of 5 litre containers of hand sanitiser to distribute.

If you need hand sanitiser, please contact PAVO on 01597 822 191 to arrange collection from one of our Plas Dolerw office Newtown.

New year, new skill - late availability BSL courses.

Accessibility Powys are offering introductory BSL classes to staff, volunteers and beneficiaries of third sector organisations in Powys, to start 11th January 2022.

Are you interested in hospital volunteering?

Have you got some spare time to support people in one of our hospitals?

Llywodraeth Cymru - Rhybuddion lefel 2

Crynodeb o Alert lefel 2, yn weithredol o 6am, 26ain Rhagfyr 2021.

Bwrdd Iechyd yn gofyn i gyflogwyr Powys gefnogi staff i gael y brechlyn COVID

Mae'r wythnos hon wedi gweld nifer digynsail o bobl yn derbyn eu brechlynnau COVID ym Mhowys.

RYDYM EICH ANGEN CHI!!!

Allwch chi sbario cwpl o oriau'r wythnos i helpu'r rhaglen brechu atgyfnerthu? YMUNWCH EIN TÎM 'WAYFINDER MARSHALLS'!  Isafswm o sifft 2 awr Yn unol AG asesiad risg covid-19 Llywodraeth Cymru Hyffordiant gorfoddol Hyffordiant PPE Gwiriad...

Recordiadau Sesiynau Cynhadledd Flynyddol PAVO

Diolch yn FAWR i bawb a fynychodd ac a gyfrannodd at y gwahanol sesiynau yn ystod ein Cynhadledd Flynyddol a gynhaliwyd y mis diwethaf.

COVID Pass Update

This morning there has been confirmation from the Welsh Government to say that Community Centres and Village Halls do NOT need to implement the Covid Pass for access to events. These will only be applicable if you are actually classed as a cinema,...

Canolbarth Cymru’n cefnogi COP26 a COP Cymru

Cynhelir pedwar o ddigwyddiadau rhanbarthol COP26 yng Nghymru fel rhan o COP Cymru i gefnogi Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd COP26 yn Glasgow.

TRUSTEES' WEEK

Trustees’ Week is fast approaching and PAVO have some great opportunities lined up for trustees

across Powys. This year, Trustees’ Week is the 1st – 5th November 2021

Could you be a Mass Vaccs Wayfinder Marshall?

PAVO has been supporting the mass vaccination programme in Powys with Wayfinder Marshall Volunteers.

Grŵp Cynghrair Diwylliant, Amrywiaeth a Chydraddoldeb Cymru

Mae Cynghrair Diwylliant Cymru yn grŵp gwirfoddol o bobl o

sector y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru ac fe’i sefydlwyd

er mwyn hybu anghenion y sectorau hynny yng ngoleuni

sefyllfa Covid-19.

Welshpool COVID vaccination clinic.

Drop in Vaccination in Welshpool Saturday 4th September.

CYRSIAU PAVO

Mae mis Medi bron iawn yma ac mae PAVO wedi cynllunio set o gyrsiau i helpu gyda'r felan haf hynny. Er mwyn dathlu Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Powys, rydym yn canolbwyntio ar hyfforddi ynghylch gwirfoddoli. Rydym wedi trefnu rhai cyrsiau...

ARBED Y DYDDIAD: Cynhadledd a CCB 2021 PAVO

15 - 19 Tachwedd  2021

infoengine arolwg

Rydyn ni eisiau clywed am eich profiadau o ddefnyddio infoengine a sut rydych chi'n ei weld yn datblygu yn y dyfodol.

Iechyd Meddwl yn Powys 2021 - Dod o Hyd i Gydbwysedd Newydd

Y canfyddiadau diweddaraf ar effeithiau COVID 19 ar iechyd meddwl pobl sy'n byw yn Powys.

Helpwch i lunio gwirfoddoli yng Nghymru

A wnaethoch chi helpu yn ystod y pandemig?

Gwent Partners Launch Transport to Health Project

A new project has been set up to support community transport to hospitals and other NHS premises across the Aneurin Bevan University Health Board area.

Arolwg Incwm y Sector Gwirfoddol

Helpu i lunio darlun o weithgarwch codi arian yng Nghymru.

FINAL CONSULTATION GETS UNDERWAY FOR GARN FACH WIND FARM IN POWYS PLANNED BY EDF RENEWABLES

EDF Renewables is undertaking a pre-application consultation on its plans to develop the 85 MW Garn Fach Wind Farm, south of Newtown, prior to submitting a planning application to the Welsh Government. A community benefit fund of around £425,000 per...

Train to succeed

Brush up on your bid-writing skills, new PAVO Insight courses added to our training line-up.

Ymarfer eich meddwl

Magwch sgiliau newydd ac adnewyddwch eich gwybodaeth gyda hyfforddiant PAVO ym mis Mehefin.

PAVO’n dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn diolch i wirfoddolwyr ledled y sir am eu cyfraniad anhygoel i’w cymunedau, trwy lansio enwebiadau ar gyfer “Gwirfoddolwr y Flwyddyn - Powys” yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr sy’n rhedeg rhwng 1-7...

Llywodraeth Cymru: Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Mae Cymru yn gartref i filoedd o ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd sy'n cyfoethogi ein cymunedau ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i'n gwasanaethau cyhoeddus a'n llwyddiant economaidd. Maen nhw'n ffrindiau i ni, yn gymdogion, yn gydweithwyr neu hyd...

Learning lessons from the community response to COVID-19 in Wales

We want to hear about your personal experience of giving time to help others over the last year.

New Coronavirus guidance and minor code update announcement

As Coronavirus restrictions ease across the UK, the Fundraising Regulator has published new and updated guidance to help organisations...

Active Officer Fortnightly Sessions

PAVO invites you to join Gwern ap Gwyn, our Welsh Language Development Officer for an informal session on the Welsh language.

Do you need digital support?

If your organisation needs help with any aspect of working online or with digital technology, PAVO's Digital Support Project is here to help.

Allech chi wneud rhywbeth rhyfeddol i’ch cymuned chi fel gwirfoddolwr?

Mae pandemig y coronafeirws wedi arwain at gynnydd aruthrol mewn gwirfoddoli ar draws Powys ac mae’r sefydliad sy’n gyfrifol am gydlynu’r rhan fwyaf o’r gwaith yn gobeithio y bydd hyn yn parhau.

Uwchsgilio i lwyddo

Er bod rhai cyrsiau ddim am ddim rhagor, maen’t dal yn rhad.

Online meetings: love them or hate them?

We've all had to adapt to doing more online over the past year. We'd like to hear your thoughts on online meetings and how well they've worked (or haven't worked!) for your group.

Leadership training available

Aspiring Leaders program offers fully funded training opportunities for women in Wales.

The Community Renewal Fund is now open for applications for Powys

Powys County Council is seeking applications to the new UK Community Renewal Fund both from organisations and Council services wishing to deliver activity within the County

Gwirfoddolwyr i ymgymryd â rhagor o rolau cymorth iechyd meddwl ym Mhowys

Bydd gwirfoddolwyr yn chwarae rhan fwy sylweddol yn y dasg o gynorthwyo cleifion â gwaeledd iechyd meddwl ym Mhowys yn y dyfodol.

Montgomeryshire Community Awards

The annual Montgomeryshire Community Awards celebrate and recognise remarkable individuals, community groups and businesses who have made significant contributions to our local communities.

Digital Communities Wales New Webinars

DCW have developed brand new webinars which vary from using social media for community engagement to researching your local and national history.

Charity Commission aims to release £25 million for charities in Wales

The Charity Commission is today announcing the launch of the Revitalising Trusts Programme in Wales.

April Training with PAVO

Lots coming up as Spring starts in earnest...

Collaborative approach to Community Support

Worried about the continued Covid-19 lockdown? Concerned about future changes to restrictions and accessing your community?

Are you looking for support, advice and reassurance?

Third Sector Leadership

Clore Social Leadership has plans to deliver a leadership development programme for the third sector in Wales. The programme will build on Clore Social’s ten-year track record delivering impactful leadership programmes for UK social leaders and will...

Claim what's yours - Are you missing out?

Thousands of people in Wales are entitled to more benefits.

Cyfleoedd cyllido a ddarperir gan PDAC

Ar gyfer sefydliadau gwirfoddol ac unigolion

PTHB COVID-19 Vaccination Stakeholder Bulletin - 10 March 2021

From the end of this week we will see a big ramp up of first dose vaccinations across Wales. This follows an expected period when first dose supplies have been lower than the peak we saw earlier this year. But this has not affected second dose...

Cyfle olaf am Hyfforddiant sydd AM DDIM

Ymunwch â'r 220 o gyfranogwyr sydd eisoes wedi manteisio ar hyfforddiant datblygu ar-lein.

Chwilotwr cyllid am ddim i sector gwirfoddol Cymru

Bydd Cyllido Cymru yn cynorthwyo i gysylltu elusennau, grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru â’r cyllid sydd ei angen arnynt.

Lloyds Bank Foundation yn agor cronfa o £ 9.5m

Lloyds Bank Foundation for England and Wales (LBFEW) has opened a £9.5m fund for small and local charities in England and Wales to apply for two-year unrestricted grants of £50,000. https://www.lloydsbankfoundation.org.uk/our-impact/news-and-blogs/n...

Y Cynnig Rhagweithiol

Mae’r prosiect Cynnig Rhagweithiol yn gallu helpu chi a’ch mudiad i ddarparu mwy o’ch gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Canolfan Materion Rhyngwladol / Hinsawdd Cymru Cymru

Ymgyrch newydd gyffrous sy'n gobeithio mynd â dros 50,000 o leisiau o Gymru i gynhadledd newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow Tachwedd 2021!

Brechu COVID-19 - diweddariadau

Darganfyddwch y wybodaeth ddiweddaraf yma!

A oes angen help ‘mentor digidol’ arnoch i gadw mewn cysylltiad?

Ydych chi’n rhan o grŵp gwirfoddol sydd angen gwella ei sgiliau digidol er mwyn gallu parhau i redeg yn ystod pandemig y coronafeirws? Os felly, efallai mai ‘mentoriaid digidol’ Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yw’r ateb.

 

Cymerwch ran yn ein Harolwg Cysylltedd Digidol

Mae FfCyM-Cymru, ar y cyd â Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc (CFfI) Cymru, NFU Cymru, Undeb Amaethwyr Cymru a’r Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (CLA Cymru), wedi lansio arolwg gyda’r nod o greu darlun o gysylltedd digidol ar draws Cymru.

Cronfa Adfer y Gwasanaethau Gwirfoddol i gau 19 Mawrth

The emergency COVID-19 funding for voluntary organisations in Wales is set to close to applications mid-March. For more information visit:  https://wcva.cymru/cy/cronfa-adfer-y-gwasanaethau-gwirfoddol-i-gau-19-mawrth/

Ydych chi’n gweithio gyda chymunedau a grwpiau ledled Cymru?

Beth am gymryd rhan yn un o sesiynau ymgysylltu ar-lein am ddim y Senedd, lle gallwch chi a’ch grŵp ddod i wybod mwy am etholiad y Senedd eleni? Dewiswch o dair sesiwn bosibl.

Sut y gall Llywodraeth Cymru amddiffyn y sector gwirfoddol ar ôl COVID-19

Mae John Griffiths, Aelod o’r Senedd dros Ddwyrain Casnewydd a Chadeirydd Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau’r Senedd yn ysgrifennu am ymchwiliad diweddar y Pwyllgor yn edrych ar effaith COVID-19 ar y sector gwirfoddol.

Fake Benzodiazepines ALERT

A message from Kaleidoscope

YMGYNGHORIAD AR AGOR Dyfodol y Rhaglen Gyllido Cydraddoldeb a Chynhwysiant

Rydym yn awyddus i gael eich barn am gyllid cydraddoldeb a chynhwysiant.

Mae BBC Plant mewn Angen yn chwilio am Gadeirydd ac aelodau newydd i ymuno â Phwyllgor Cynghori Cymru

Rydym yn croesawu ceisiadau gan wirfoddolwyr sydd am rannu ein hymrwymiad i gefnogi plant a phobl ifanc Cymru i fod yn ddiogel, yn hapus a sicr, ac i gyrraedd eu potensial.

 

 

Volunteering Opportunities - Mid and West Wales Independent Visitor Service

TGP Cymru are looking for volunteers to work with our look after children or young people who have no or little contact with their birth families

Laptops 4 Schools: IT 4 Kids!

Can you help us to help children access online learning?

Mae PAVO yn awyddus i recriwtio ar gyfer y swyddi isod:- Swyddog Datblygu – Gwirfoddoli

Darpariaeth secondiad - Tymor Penodol (tan 31 Mawrth 2022)

Bydd y gweithle yn Swyddfeydd PAVO, Llandrindod Wells (y Drenewydd o bosibl) gweithio o adref ynystod Cofid yn gweithio 35 awr yr wythnos

How do You Currently Train Your Volunteers? - Survey

A wnewch chi gymryd ychydig funudau i ymateb i'r arolwg byr hwn, sy'n edrych ar sut rydych chi'n hyfforddi'ch gwirfoddolwyr ar hyn o bryd.

New Investing in Volunteers Standards

New IiV standards due to launch via an online event in March - and you're invited

Hyfforddiant Hael

Y ffocws ar gyfer mis Chwefror: llywodraethu da, gyda chyfres fach 4 rhan ar brynhawn Mercher. Ond mae yna fwy!

Making relationships count

A helpful guide for families, unpaid carers and care staff supporting a person moving to live in a care home.

Charity Commission’s “5-minute guides”

The Charity Commission launches a new set of simple, easy to understand guides to help trustees run their charities.

Mae PAVO yn awyddus i recriwtio ar gyfer y swyddi isod:-

Swyddog Datblygu Rhwydwaith Cymunedol

Tymor Penodol (hyd ddiwedd Mawrth 2022)

2 Swydd - Bydd canolfan Gogledd Powys yn Swyddfeydd PAVO yn y Drenewydd a De Powys yn Swyddfeydd PAVO yn Llandrindod Wells (gweithio gartref yn ystod Covid)

gweithio 21...

PTHB COVID-19 Vaccination - New Web Forms for enquiries

If someone is unable to attend an appointment at a mass vaccination centre and would like to request an alternative (e.g. via GP practice) or cancel completely (e.g. because they do not wish to have the vaccine) they can use the following web form:

Citizens Advice Powys warn residents to be aware of new scams.

Covid scams are becoming an "extensive problem" says Yasmin Bell, Chief

Officer Citizens Advice Powys.

Cyfle ar gyfer Pobl Ifanc 16-25 oed i fod yn Asiantau Entrepreneuriaeth Ieuenctid

Mae Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid Cymru (YES) 2010-15 wedi arwain rhaglen o waith i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid yng Nghymr

The Future of Unpaid Carers - research for Public Health Wales

Research is being carried out to explore how the Covid-19 pandemic has impacted on unpaid carers, and to find out more about what sort of support they need - you can participate here!

Carers Trust Wales is holding regular Lunch and Learn briefings for decision-makers, policy-makers and partners

Their innovative events provide a space for professionals people who work for carers in the spheres of policy, social care, education, health care, the third sector and public sector to share and learn together.

Hyfforddiant gyda PAVO ym mis Ionawr

Gyda hyfforddiant i gyd nawr yn gael ei ddarparu ar lein, ac am ddim (gwerth £50 bob sesiwn) - mae hyfforddiant PAVO ar gael i bawb.

iCare Card to support Carers in lockdown

Young and Adult Carers look after someone who is ill or disabled, often a family member, unpaid and The ID could ensure they get priority treatment in shops and pharmacies.

Montgomeryshire Family Crisis Centre - Mother and son’s Christmas toys appeal for domestic abuse victims

Businesses of all sizes and individuals came together to support an annual Christmas Toy Appeal organised by Sarah Voice, from Welshpool, a nurse from the Royal Shrewsbury Hospital and her son Harry, for Montgomeryshire Family Crisis Centre (MFCC).

BRECHIADAU TORFOL - Rolau gwirfoddolwr Swyddog Wayfinder

A ydych chi'n gallu cefnogi rhaglen frechu dorfol COVID-19 ym Mphowys?

 

Comisiynydd Pobl Hŷn - Galwad am Straeon y Gaeaf

Wrth i ni nesáu at aeaf anarferol iawn a allai fod yn anodd i bob un ohonom, hoffai Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wneud yn siŵr bod lleisiau a phrofiadau pobl hŷn yn cael eu clywed, a bod modd eu defnyddio i sicrhau newid a gwelliannau.

In response to Covid-19, the Albert Gubay Charitable Foundation has temporarily changed its priorities

They are only accepting applications that are from Foodbanks or for Crisis Funds focused on the relief of poverty caused by the Covid-19 situation

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi lansio set newydd o ganllawiau syml, hawdd eu deall er mwyn cynorthwyo ymddiriedolwyr i redeg eu helusennau yn unol â’r gyfraith.

Mae’r canllawiau newydd yn cynnwys pum agwedd allweddol ar reoli elusennau sy’n cwmpasu’r agweddau sylfaenol y byddai’r rheoleiddiwr yn disgwyl i ymddiriedolwyr fod yn ymwybodol ohonynt.

EU Settlement Scheme

As you may be aware, all European Economic Area (EEA) citizens and their families should be applying to the EU Settlement Scheme (EUSS) as soon as they can and definitely before 30 June 2021. It’s a simple application and there’s no fee. Some things...

Vaccination Heroes: PAVO Volunteers

"...the health board is extremely grateful to the support of the many volunteers who have helped out throughout the pandemic. "

Do you need digital support?

PAVO is here to support you and your organisation to develop your digital skills.

Ydych chi wedi clywed am y Cynnig Rhagweithiol? Ydych chi'n fudiad sydd eisiau cychwyn cynnig mwy o'i gwasanaethau drwy'r Gymraeg?

Mae Cychwyn gyda'r Cynnig Rhagweithiol yn sesiwn hyfforddi ar-lein wedi'i redeg gan Gwern ap Gwyn, Swyddog Datblygu'r Iaith Gymraeg PAVO.

Eich tref, eich dyfodol!

Mae COVID-19 wedi cael effaith ar Gymru gyfan. Mae wedi cyflwyno heriau gwirioneddol i fusnesau, manwerthwyr, cyrff cyhoeddus, aelodau etholedig a swyddogion cynghorau ledled y wlad. Gyda llawer o ansicrwydd i bob un ohonom, mae Archwilio Cymru...

Heading: Adborth Rhanddeiliad PAVO 2020

Yn PAVO, rydym yn anelu i wella’r ffyrdd rydym yn darparu gwasanaethau i’r drydydd sector ym Mhowys, yn gyson. Byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech yn cymryd yr amser i gwblhau ein harolwg blynyddol, a fydd yn helpu ni i wella ein dealltwriaethau’n...

Amser ar gyfer Powys

Yn anffodus, mae'r digwyddiad a gynlluniwyd ar gyfer 3ydd Rhagfyr wedi'i ganslo, ond gobeithiwn y gallwch ymuno â ni ar 10fed Rhagfyr i ddarganfod mwy am fancio amser yn Powys a sut y gallwch chi a'ch sefydliad elwa

 

VOLUNTEERS NEEDED!

ONE BRECON is a network of people, voluntary organisations and businesses working together for Brecon

Caerdydd i gynnal y drydedd astudiaeth fawr i ddod o hyd i frechlyn COVID-19

Mae’r cyhoedd yn cael eu hannog i helpu i barhau â’r gwaith o chwilio am frechlynnau COVID-19 diogel ac effeithiol drwy ymuno â’r treial cam 3 diweddaraf.

Eich cyfle i gymryd rhan - Diwrnod y Cyfrifiad yw 21 Mawrth 2021

Mae'r cyfrifiad yn arolwg sy'n digwydd bob 10 mlynedd ac sy'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl ac aelwydydd yng Nghymru a Lloegr.

Hyfforddiant a Digwyddiadau Rhagfyr

Mae'r Nadolig wedi dod yn gynnar yn PAVO gyda dim llai na phum digwyddiad a sesiwn hyfforddi ar-lein am ddim ar gael ym mis Rhagfyr.

Mae’n bleser gan Bartneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian gyhoeddi y bydd cronfa grantiau untro ar gael i gynorthwyo cymunedau ar hyd y rheilffordd

Gweinyddir y cynllun gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO), ac fe’i ddarparir mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO), Mantell Gwynedd, RCC Swydd Amwythig a PAVO.

Hearts for the Arts - Nominations are now OPEN!

"This morning we have launched the 2021 Hearts for the Arts Awards to celebrate creativity during the pandemic. We're inviting nominations from across the UK to recognise local authority and cultural trust arts champions and creative community...

Powys Volunteer Centre Delivery Partner opportunity for the Builth/Llanwrtyd Wells area

Powys Association of Voluntary Organisations are looking for an organisation to act as a Delivery Partner to deliver localised volunteering services on behalf of Powys Volunteer Centre until the end of March 2021 for the Builth Wells / Llanwrtyd...

EU Settlement Scheme Information Sessions

Hosted by EYST in partnership with five delivery partners; TGP Cymru, Newport MIND, Citizens Advice Cymru, Settled and Newfields Law.

Powys Area Planning Board: Rep Vacancies and Service User Consultation

We are asking service users to review the Service User Involvement Strategy Consultation, and are looking for current/ex-service users or carers of people with substance misuse issues to be part of the Area Planning Board

 

Citizens Advice Powys – A big “Thank you” to all our volunteers

Citizens Advice Powys staff and volunteers have been working from home since March 2020, continuing to provide a much needed advice service to people across Powys.

Ydych chi’n GWEITHIO GYDA PHLANT, POBL IFANC A THEULUOEDD?

Efallai hoffech chi fod yn rhan o restr gymeradwy o ddarparwyr ym Mhowys.

d1G1TaL dR0p-1N: ‘Galw Heibio’ Rhithwir

Tri chyfle i siarad â ni am fod yn ymddiriedolwr, fel rhan o Wythnos Ymddiriedolwyr 2020.

East Radnorshire Day Centre & East Radnor Home Support

An update for Autumn 2020 and a call out for Trustees!

Gad i ni ddathlu ymddiriedolwyr Powys

...gyda fideo byr am lwyddiant ein prosiect Sgiliau Trydydd Sector

Helpu ni i ddathlu deddfau o caredigrwydd â ITV

Ym mis Tachwedd eleni mae'r Loteri Genedlaethol wedi ymuno ag ITV mewn ymgyrch ar y cyd gan gydnabod y gwahaniaeth y mae caredigrwydd yn ei wneud bob dydd ledled y DU.

Prince’s Trust Cymru - Get Into Customer Services with Admiral!

This programme is open to young people aged 18-30, living in Wales, who are keen to gain invaluable work experience and have a desire to work in the customer service environment.

Cyngor Iechyd Cymuned Powys- Rydym yn chwilio am aelodau!

Oes gennych chi ddiddordeb mewn rhoi barn cleifion wrth galon gwella gwasanaethau iechyd cenedl? Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o bob cefndir, i'n helpu i adlewyrchu dyheadau ac anghenion poblogaeth Cymru gyfan i ddatblygu'r GIC yn lleol ac yn...

FREE PAVO TRAINING - How to Crowdfund with Localgiving!

Ideal for all organisations looking to increase funding methods and online reach:

THURSDAY 12th NOVEMBER 2020 10.30am - 12 noon

Ap Covid-19 y GIG

Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan bwysig o’n rhaglen Profi Olrhain Diogelu yng Nghymru i reoli lledaeniad Covid-19

Grants of up to £300 to help Wales' carers

The Welsh Government has announced a new fund to help Wales’ unpaid carers cope with the financial pressures of COVID-19, the Carers Support Grant.

Prince’s Trust Cymru Get Into Construction programme with Welsh Water

November 2020 sees the start of the next Prince’s Trust Cymru Get Into Construction programme with Welsh Water. This is a 2-week programme for young people aged 18-30 in South Wales who have an interest in working within the Water Industry.

Firebreak Lockdown impact on Housing and Homelessness

Cymorth and CHC have been working closely with officials to understand the impact on our members and to inform Welsh Government decisions on homelessness, housing and support services

COVID 19 Firebreaker Lockdown - FAQ

The latest government guidance and FAQs, about rules that will come into force at 6:00pm on Friday 23 October.

Mobile Testing Unit in Machynlleth

To support the COVID-19 testing capacity across the county, a Mobile Drive-Through Testing Unit is being set up in Machynlleth for 6 days from tomorrow (20 October).

DWP Partner Escalation Document for Universal Credit/Benefit enquiries.

Please find the updated version of the Powys DWP Partner Escalation Document for any Universal Credit/benefit enquiries.

 

 

Lansio Hwb Gwybodaeth newydd ar gyfer y sector gwirfoddol

Mae’r Hwb Gwybodaeth yn galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i gael mynediad hawdd at amrediad o wybodaeth, rhwydweithio a dysgu ar-lein

Dathlu Ymddiriedolwyr Powys

Mae Wythnos yr Ymddiriedolwyr 2020 - 2il i 6ed Tachwedd - yn gyfle i arddangos y gwaith gwych y mae ymddiriedolwyr yn ei wneud ac i uwcholeuo cyfleoedd i bobl o bob cefndir gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth.

Hyfforddiant ar-lein - ac am ddim

Mannau cyhoeddus - Ailagor a bod yn ddiogel o COVID

Peidiwch â bod yn wrth-risg, byddwch yn ymwybodol o risg (asesiad risg diogel gan COVID)

Bod yn ymddiriedolwr

Holiadur Ymchwil Digidol 2020

Rydym yn cynnal astudiaeth ymchwil ym Mhowys ac yn awyddus i gael barn y bobl ganlynol....

Dweud eich dweud am yr hyn rydyn ni’n meddwl yw’r blaenoriaethau ar gyfer y pum mlynedd nesaf

Rydym yn cydnabod bod angen i ofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar fod yn wahanol iawn er mwyn ymateb i newidiadau demograffig, economaidd ac anghenion cymdeithasol ymhen pum mlynedd. Credwn fod hynny’n golygu bod angen i ni, fel sefydliad, fod...

Sicrwydd Ansawdd ar gyfer Elusennau yng Nghymru: Digwyddiad Lansio’r Ymchwil ar yr Elusen Ddibynadwy

Mae Sicrhau Ansawdd yn bwnc pwysig i elusennau a mudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru. Mae CGGC wedi gwneud gwaith ymchwil gydag elusennau a chyllidwyr er mwyn canfod eu barn nhw ar sicrhau ansawdd ac yn enwedig Marc Ansawdd a hunanasesu’r Elusen...

GUIDE DIGITAL MENTAL HEALTH LITERACY FOR ALL

Free training available to professionals and volunteers supporting young people across Wales

Fe hoffai RNIB Cymru eich gwahodd chi i ddigwyddiad ar-lein i nodi lansiad ein Maniffesto ar gyfer etholiadau 2021 y Senedd, ‘Cymru heb rwystrau i bobl â cholled golwg’.

Manylion y digwyddiad    

Dyddiad: Dydd Iau 8fed Hydref 2020

Amser: 10:30am – 11:30am

Lleoliad: Zoom

 

EYST - EU Photograph Competition Invite!

"Let's celebrate the beauty of the EU together"!

Cohesion Hate Crime Awareness Quiz

Webinar for young people 14-25 years old

Eich gwahoddiad i'r rhith GYNHADLEDD A CCB 16eg - 20fed Tachwedd 2020:

Cynhelir ein Cynhadledd Flynyddol a’n Cyfarfod Cyffredinol eleni yn rhithiol a bydd yn gyfle i adfyfyrio ar rôl y sector gwirfoddol wrth gefnogi pobl drwy’r pandemig coronafirws, a sut mae sefydliadau’n cynllunio ar gyfer yr ‘arferolnewydd’.

 

PAVO TRAINING RESUMES

We are delighted to announce our training programme is up and running again!

Black History Wales Launch Event 2020

Thursday 1st of October 2020 1pm - 3pm

 

Free supplies for your charity and beneficiaries

Giving World helps charities access brand new life-essentials for free.

Holiadur Effaith Covid-19 ar Grwpiau Cymunedol Cymraeg

Hoffai Llywodraeth Cymru gael ein cymorth i geisio deall sut mae pandemig y coronafeirws wedi effeithio ar grwpiau cymunedol fel eich un chi.

Pleidlais bellach ar agor i ddewis enillydd gyntaf y wobr Gofalwn Cymru

Mae’r wobr yn rhan o’r Gwobrau, gwobrau sy’n cael eu trefnu gan Ofal Cymdeithasol Cymru sy’n cydnabod, yn dathlu ac yn rhannu gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar rhagorol yng Nghymru.

Rekindle Small Steps: "We just want to hear from some kind human beings who want to help"

This small but effective mental health charity, looking after and guiding young people aged 16-25, with mental health problems varying in severity, is looking for Trustees to help administer and support the two full-time staff.

Cwrdd âr Cyllidwr: Cofrestrwch nawr i ymuno â Chronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru ar-lein

Mae £4m ar gael I Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon cymunedol.

Prosiect gan CGGC yw Catalyst Cymru a gaiff ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Cliciwch yma I archebu lle ar y weminar ragarweiniol am ddim ‘Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol’

24 Medi 12.30 – 13.30

 

New Beat Services - for people affected by eating disorders

Demand for their Helpline services has soared in recent months. Latest figures show that in the past six months demand has increased by 97% compared to the same period last year, with 28% of people reaching out to the Helpline from May – July 2020...

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) wedi ei lansio

Teclyn newydd am ddim i helpu sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael y profiad gorau posibl.

Cynllun ‘Kickstart’ i gyllido swyddi i bobl ifanc yng Nghymru

Bydd CGGC yn cynorthwyo mudiadau gwirfoddol na allant fel arall fod yn ddigon mawr i fod yn gymwys i gael mynediad at Gynllun ‘Kickstart’ Llywodraeth y DU, sy’n darparu swyddi â chymhorthdal llawn ar gyfer pobl ifanc ledled y DU.

Powys Groups awarded funding

Third sector organisations in Powys have been awarded funding to help support vulnerable people through the COVID-19 pandemic. A total of £26,591 raised through the Comic Relief Big Night In has been allocated by PAVO to nine organisations from all...

Social Value Moving Forward Awards announced:

Sixteen Powys organisations have been successful with their application to the Social Value Moving forward Fund.

Find out more here!

Cynhadledd Iechyd Meddwl a Lles Rhithwir CHC 2020

Hydref 13, 2020, 9:00 am tan: Hydref 14, 2020, 1: 30yp

Gwneud yr hyn sy'n wirioneddol bwysig ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru, sut allwn ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd?

Mae pymtheg aelod o'r cyhoedd yn ymateb - gwyliwch ar-lein Medi 21ain - 24ain

New BAME Helpline Launched in Wales to respond to Covid-19

Many BAME organisations in Wales have witnessed increased service demand from BAME community members impacted by Covid-19 needing advice and support around a range of areas

Co-ops and Mutuals Wales & Addysg Oedolion Cymru

Adeiladu sefydliad cydweithredol yng Nghymru – Banc Cambria

Mercher Medi 23 7-8.10 pm

Kindness of People: The Building Bricks of our Communitues

A series of free online workshops for people who give their time, work in or want to make a positive difference in the community in Powys

Centre of Sign Sight Sound are continuing to work from home, and with participants either by phone or video call.

WEFO have also relaxed the eligibility criteria during this period so they can continue to take referrals and sign up new participants to the programme.

VOLUNTARY SERVICES RECOVERY FUND

A grant scheme for voluntary organisations providing vital support during the Coronavirus crisis.

Third sector resilience fund for Wales – Phase 2 – New Support

Changes to offer new funding to provide survival and recovery support for voluntary organisations in Wales during the Covid-19 pandemic.

Digital support for the third sector in Powys

The pandemic has necessitated a switch to new ways of working and communicating for everybody. Now, more than ever, we all need digital skills to work effectively.

Cofrestr ar-lein newydd y Comisiwn Elusennau

Mae'r gofrestr newydd yn disodli dau fersiwn flaenorol o offeryn chwilio'r Comisiwn Elusennau.

 

Free coaching for charities with the IoF Cymru

LOOKING TO INCREASE YOUR FUNDRAISING POTENTIAL BUT STUCK ON A PARTICULAR ISSUE AND NEED SOME PROFESSIONAL FREE HELP?

THIRD SECTOR SKILLS - End of Project Celebration Event!

PAVO will be holding an online celebration event to mark the end of the Third Sector Skills Project on Monday 28 September 6pm - 7:30 pm

Choirs come together for Fundraiser

Local choir the Castle Belle’s joined with the Counterpoint Choir for “the Feel Good Festival Virtual Concert”, a celebration of music which streamed online raising £1000 which was split between Mind UK and Montgomeryshire Family Crisis Centre, North...

Gwneud yr hyn sy'n wirioneddol bwysig ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru - sut mae gwneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd?

Rhwng Medi 21ain a 24ain bydd siaradwyr ysbrydoledig a meddylgar o bob rhan o'r sector gofal a chymorth yn cwrdd ar-lein i rannu eu profiadau o ddefnyddio, darparu a rheoli gwasanaethau yng Nghymru.

Latest Welsh Government and NHS Wales COVID 19 Announcements

As WG continued to ease lockdown restrictions, including trialling of outdoor events and more extended households meeting indoors, the necessary guidance and legislation were updated. WG also announced the extension of the Integrated Care and...

Free online focus group – Residents of Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion, or Powys

Community Cohesion Research Thursday, 3rd September 2020 at 7 pm. All participants to our focus groups will automatically be entered into a draw for a chance to win one of five £20 Amazon vouchers

COVID-19 – Allwn ni gynnal cyfarfod cyffredinol blynyddol (CCB) ein helusen?

Mae’r cwestiwn o sut a phryd i gynnal CCB yn ystod pandemig yn un heriol i ymddiriedolwyr elusennau. Mae hon yn sefyllfa newydd sy’n newid yn gyflym, felly nid oes llawer o arweiniad nac enghreifftiau ymarferol, ond gallai’r wybodaeth ganlynol ynglŷn...

Coronavirus Control Plan for Wales

Welsh Government has published a Coronavirus Control Plan for Wales. Coronavirus has not gone away and we are likely to see an increase in cases over the autumn and winter as it becomes colder and everyone spends more time indoors.

#CyswlltCymru2020 - Arbedwch y dyddiad!

20fed Medi 2020

Latest Welsh Government and NHS Wales COVID 19 announcements

All the latest updates and announcements related to COVID 19 including how to get food and medicines, increased capacity for public transport, and guidance for those who are shielding or considered extremely vulnerable.

Mae'r Gronfa Adfer Sector Gwirfoddol bellach ar AGOR!

Bydd cronfa newydd gan Lywodraeth Cymru a weinyddir gan CGGC yn canolbwyntio ar leihau’r anghydraddoldeb sy’n deillio o’r pandemig.

Gadael Neb as Ol

Gallwch weld cyhoeddiad diweddar Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yma

Young Panelists wanted for PAVO's Youth Led Grant scheme!

A great opportunity to get involved and have a say on what youth led projects are funded in your area

CMO Videos Sent on behalf of Welsh Government

Links to the CMO videos shared on WG social media. All the videos are available on social media and can be shared widely.

Do you have any unpaid caring responsibilities?

A joint national project between Age Cymru and Carers Trust Wales, funded by Welsh Government is hosting listening events during August.

Cwrs e-ddysgu i helpu gweithwyr allweddol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i uwchsgilio'n ddigidol yn ystod Covid-19

Mae'r cwrs dwyieithog newydd wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth, a hynny rhwng Cymunedau Digidol Cymru a Digital Unite

Support for Problem Gambling

GamCare is aware that your organisation is likely to encounter individuals who are negatively impacted by their own, or someone else’s, gambling behaviour.

Galwad am Bapurau / Posteri: Cynhadledd Rithiol Iechyd Gofal a Gwledig 2020

Yn atodedig, ceir ffurflenni cais am gyflwyniadau o Bapurau a Phosteri i gynhadledd rithiol Iechyd Gofal a Gwledig, “Optimeiddio Iechyd a Lles Gwledig, nawr ac yn y dyfodol”, a fydd eleni yn cael ei gynnal ar-lein dros 2 ddiwrnod ar y 10fed a 11eg...

An invite for young people 14-25 to take part in the EYST European Art Competition!

There is a £30 1st place prize available in two age categories: 0-15years & 16-25years of age. There are also 2nd (£20) and 3rd (£10) places prizes up for grabs

Jobsense Webinar - Unique pre-employability and employment support for people with a sensory loss.

Discover the benefits of referring to and or working with the Jobsense specialist support project.

COVID-19: "Rhaid i ni ddysgu o'r hyn sydd wedi digwydd a gwneud popeth yn ein gallu i helpu'r rhai wedi eu taro galetaf" – John Griffiths AS

Mae Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau’r Senedd wedi rhoi rhybudd clir heddiw bod COVID-19 eisoes wedi ymwreiddio anghydraddoldebau sydd eisoes yn bodoli yng Nghymru.

Good practice in Health and Social Care during COVID 19

Welsh Government are asking the Regional Partnership Board to capture good practice and examples of innovative working across health, social care and the third sector in response to Covid-19.

Take Five – To Stop Fraud

Take Five is a national campaign offering straight forward, impartial advice that helps prevent email, phone based and online fraud.

Mae rheoliadau ailagor Hybiau Cymunedol wedi newid!

Cyhoeddir canllawiau diwygiedig w / c 17 Awst 2020

Ymunwch â Sesiwn Holi ac Ateb FIRTUAL PAVO ar 11eg Awst i ddarganfod mwy!

Goroesi! Addasu! Ffynnu!

Yn y flwyddyn heriol hon mae yna ffyrdd i sicrhau y gall elusennau barhau i gefnogi eu buddiolwyr

Y Gronfa Gofal Integredig - Ceisiadau am Grantiau Bach

Mae’r grŵp Dechrau’n Dda o dan adain y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol wedi cytuno i ddyrannu £25,000 o’r Gronfa Gofal Integredig i redeg y Cynllun Grantiau Bach.

Llinell gymorth llesiant y Samariaid ar gyfer gweithwyr iechyd a gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru

Mae’r Samariaid wedi lansio llinell gymorth llesiant gyfrinachol newydd i weithwyr y GIG a

gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae'r cyfnod ymgynghori i gwblhau'r Arolwg Cydlyniant Cymunedol yn dal yn fyw!

Bydd hyn yn helpu i gasglu eich barn am gydlyniant cymunedol, ac yn benodol yr effaith y gallai Brexit a'r pandemig COVID-19 ei chael ar eich cymunedau.

Age At Work Programme

Age Cymru and Business in the Community (Cymru) are currently offering those aged over 50 a chance to take part in a mid-life review via a webinar under the Age at work Programme

Summary data about coronavirus (COVID-19)

The latest Government statistics regarding COVID 19

Join the UK-wide network for participatory arts

Are you working in or supporting participatory arts? Connectivity, collaboration and a collective voice are more vital than ever in our current coronavirus context.

EESC Civil Solidarity Prize

Rewarding solidarity initiatives to tackle the Covid-19 emergency and its consequences in Europe

Welsh Government Post-Covid Guidance for Community Halls, Centres & Buildings

This guidance is for those managing community centres, village halls, church halls and other community centres, on safely reopening multi-purpose buildings.

PAVO's Youth Led Grant scheme is still OPEN!

New deadline for submissions is 14th August - check it out here and request your application form ASAP!

4th August - Help Credu create the latest Carers Chat Magazine - The Autumn Edition!

First meet up: Tuesday, 4 August at 2pm - join us to plan it out!

BAME Routes to Public Life Mentoring Scheme

Do you feel disillusioned with Welsh Politics? Would you like to get more involved in public life and have an impact on the decisions that are made that affect you and your communities?

Teclyn ar-lein newydd i helpu pobl lywio eu harian yn sgil coronafeirws

Mae’r pandemig Coronafeirws (Covid-19) yn effeithio’n fawr ar fywydau pobl yng Nghymru ac ar draws y DU. Nid yw dim ond yn effeithio ar iechyd corfforol yn unig – mae wedi creu argyfwng lles ariannol a fydd yn parhau i waethygu i filiynau o bobl

Y Gronfa Datblygu Cymdeithasol "Symud Ymlaen" - Ceisiadau nawr AR AGOR!

Mae’r Gronfa Datblygu Cymdeithasol - Symud Ymlaen ar agor ar gyfer ceisiadau hyd at 12.00 canol dydd, dydd Gwener 14fed Awst 2020.

BWRDD PARTNERIAETH RHANBARTHOL POWYS - Gwella iechyd a lles pobl ar draws Powys.

Do you or anyone you work with want to make a difference and play a key part in helping make decisions about Health and Social Care Services in Powys?

Keep Your Distance

Distance Aware is an NHS initiative that has been established to enable individuals and organisations to politely prompt ongoing distancing and respect of individual social space.

'Cwrdd â'r Cyllidwr': Cofrestrwch nawr i ymuno â Loteri Cod Post y Bobl ar-lein

Mis Awst yma, diolch i chwaraewyr Loteri Côd Post y Bobl, bydd pedair Ymddiriedolaeth gyda ffocws gymunedol yn lansio eu rownd ariannu diweddaraf. Bydd Ymddiriedolaeth Côd Post y Bobl, Ymddiriedolaeth Côd Post Cymunedol, Ymddiriedolaeth Côd Post...

Gwahoddiad Llywodraeth Cymru

"Rydym yn gwahodd pobl yng Nghymru i anfon eu syniadau i ni ynghylch sut y dylem gefnogi’r gwaith adfer ac ail-greu yng Nghymru yn y dyfodol ar ôl Covid-19"

Friendly Boost for Builth Wells Library

The Friends of Builth Wells Library have used funding from the Powys Community Sector Response Team ( C-SERT) to set up a ‘ click and collect’ service to enable residents of Builth and surrounding areas to collect new library books close to home.

Mae cyllid argyfwng COVID-19 yn newid

Bydd Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol CGGC, sydd wedi dyfarnu bron £7.5 miliwn i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru, yn newid ym mis Awst i adlewyrchu anghenion newidiol y sector.

Mae TUC Cymru wedi lansio arolwg newydd ar hil a'r gweithle

"Rydyn ni eisiau gwrando ar brofiadau byw pobl sy'n byw a / neu'n gweithio yng Nghymru. Rydyn ni eisiau gwybod mwy am sut mae pobl yn dod o hyd i weithle Cymru a'r effaith y mae eu hil neu ethnigrwydd yn ei chael ar hyn"

Gwarchod yng Nghymru i ddod i ben am y tro o 16 Awst

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru Dr Frank Atherton wedi cadarnhau na fydd angen i bobl yng Nghymru y gofynnwyd iddynt warchod eu hunain wneud hynny bellach ar ol 16 Awst.

Public Health Wales - Learning from Lockdown Webinars.

Public Health Wales are launching a webinar series focusing on the COVID-19 Pandemic.

Black Lives Matter Wales: An Address of Racial Inequality in Wales

Black Lives Matter (BLM) Wales is a collective movement led by individuals, from all walks of life around Wales, who stand together against all forms of racial injustice. The group consists of regional leaders, who have organised, led, attended, or...

Test, Trace, Protect - Resources to support you as restrictions ease.

As restrictions start to ease it's important to continue to keep Wales safe and to know what to do to Test, Trace and Protect ourselves and to stop the spread of the virus.

Preparing to Return to Volunteering post COVID-19

WCVA Volunteering Manager Felicitie Walls covers the main points of consideration when preparing or returning to volunteering after lockdown.

Minister praises sector role in Covid-19 response

At the recent voluntary sector meeting with the Minister and Deputy Minister for Health and Social Services, the Minister for Health, Vaughan Gething, commented that the sector was ‘hugely important’ in the coronavirus crisis as service deliverers,...

Black Lives Matter

The Arts Council of Wales has announced its support of Black Lives Matter.

 

Welsh Government - COVID 19 Daily Announcements

Keeping you up to date with restriction changes.

New Online Tool to Support with COVID-19 related issues.

Welsh Government have created a new online tool to support people in finding the help they need if they're struggling because of COVID-19

'Cwrdd â'r Cyllidwr': Cofrestrwch nawr i ymuno â Loteri Cod Post y Bobl ar-lein

Mis Awst yma, diolch i chwaraewyr Loteri Côd Post y Bobl, bydd pedair Ymddiriedolaeth gyda ffocws gymunedol yn lansio eu rownd ariannu diweddaraf.

CRONFA GWYDNWCH CYMUNEDOL LLINELL CALON CYMRU

Mae Cwmni Datblygu Llinell Calon Cymru wedi penderfynu sefydlu cronfa grant untro er mwyn cefnogi cymunedau ar hyd y llinell.

Making meetings accessible for people with sensory loss

Information produced by Wales Council of the Blind and Wales Council of the Deaf on making meetings accessible for people with sensory loss. Please feel free to share !

YMCHWIL - Dinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr ymchwil neu os ydych chi'n gwybod am unrhyw Ddinasyddion o'r UE sy'n hapus i gael eu cyfweld am eu profiadau, cliciwch yma

Return to Work - PPE Guidance

As restrictions ease it's important to know when PPE is required and what kind of PPE is suitable.

Mae angen eich pleidlais ar Ponthafren!

PLEIDLEISIWCH dros Gymuned Calmer Ponthafren

Arolwg Tîm Lleiafrifoedd Ethnig a Chefnogaeth Ieuenctid Cymru

Mae Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig a Chefnogaeth Ieuenctid Cymru (EYST), gan weithio gyda phartneriaid, wedi comisiynu astudiaeth i helpu i ddeall yn well effaith y pandemig ar sefydliadau cymunedol a gwirfoddol BAME yng Nghymru. Os ydych chi'n...

Mens Sheds survey!

There are several Mens' Sheds accessible in Mid Wales - would you like to see more?

Visit here to take part in a short survey and help combat lonliness, social isolation and health issuesin Mid Wales!

 

Sgriniad rhithwir Cymraeg o: The Biology of Stress & The Science of Hope

Gall unrhyw un sy'n preswylio yng Nghymru gofrestru ar gyfer y dangosiad yma:

Lansio ymgyrch #BydWynebiWaered – 6ed Gorffennaf

Mae pobl ddall ac â golwg rhannol wedi arfer symud drwy fyd cymhleth. Ond mae’r coronafeirws wedi troi’r byd wyneb i waered. Wrth i’r cyfyngiadau symud lacio, bydd newid i fusnesau, gwasanaethau a strydoedd i orfodi cadw pellter

cymdeithasol yn...

Cymru ein dyfodol

Mae coronafirws wedi cael effaith sylweddol ar bob gwlad ledled y byd a Chymru. Yn ogystal â'r peryglon iechyd; mae swyddi mewn perygl; mae cyllid cyhoeddus mewn perygl; mae ein cymunedau bregus mewn perygl.

What happens when you get a test for coronavirus?

Welsh Government have produced an easy read overview on what happens when you get a

test for Coronavirus (COVID-19)

Making meetings accessible for people with sensory loss.

As more and more of our work has now gone online it's important to make sure that all meetings are accessible to people with sensory loss.

Citizens Advice - EU Citizens Rights Project

EU Citizens Rights Project is funded until 31st December 2020 to provide free advice and assistance with the EU Settlement Scheme, and specialist advice for Employment & Discrimination

SOCIAL MEDIA SCAMS CAMPAIGN: Get Safe Online!

Social media scams include anything from free supermarket vouchers to app downloads, questionnaires to quizzes, non-existent goods to investment scams

Llani Pantri going from strength to strength.

Llani Pantri, the food bank set up in Llanidloes in response to the Covid 19 outbreak, has grown exponentially from its humble beginnings back in March.

HOT OFF THE PRESS! Carers Chat Magazine

Have a look here for The Resilience edition!

Builth's Lockdown Story

"Community means sticking together even when we have to be apart."

Llywodreath Cymru - Diogelu Cymru

Ydych Chi'n darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol?

Cewch wybodaeth am Covid-19, arweiniad a chymorth Busnes Cymru

An Introduction to H&S and Risk Assessments

Are you looking for some simple, clear advice on Health and Safety obligations in the work placeand producing written risk assessments following the COVID-19 pandemic?

Free digital advice for small businesses and charities.

Digital Boost aims to support the British small businesses and charities impacted by COVID-19 on their digitisation journey.

Mae Llangors yn glynu at ei gilydd

“Mae'n dda gweld y gymuned yn cefnogi ei gilydd, mae wedi bod yn profiad 'dod i adnabod pobl.'"

Armed Forces Support Day

Armed Forces Day will take place on Saturday 27th June 2020 and is a chance to show your support for the men and women who make up the Armed Forces community: from currently serving troops to Service families, veterans and cadets. There are many ways...

Health and Wellbeing sessions to connect to nature during COVID-19

Coed Lleol are supporting people with health & wellbeing during COVID- 19 by running online sessions to help connect with nature

Building on the community response to COVID-19

In response to the current Coronavirus crisis, WCVA ran a series of events exploring how the voluntary sector has been affected by and continues to respond to the pandemic. The second of these events looked at building on the community response and...

New online services starting at Mid & North Powys Mind

Mid and North Powys Mind now have two new FaceBook live sessions, one on creative writing and one as an intro to Silvercoloud/CBT. As well as this they have new Zoom training courses. They are also offering their new, or rather - returning service -...

Y Gronfa Ddiogel a Chynhes - YMGEISIO NAWR!

Yma yn Wales & West Utilities ein gwaith yw eich cadw'n ddiogel ac yn gynnes gartref.

O ddydd i ddydd rydyn ni'n gwneud hynny trwy edrych ar ôl y pibellau sy'n cadw'r nwy i lifo.

Rydych chi'n dibynnu arnom i gynhesu'ch cartrefi, tra ein bod ni...

DIWEDDARIAD BRYS - Mae galw mawr wedi bod am y rhaglen Camau Nesaf.

O ganlyniad, byddwn ni’n cau’r ffurflen gais i ymgeiswyr newydd ddydd Mercher 24 Mehefin am 12 hanner dydd.

Brecon & District Mind - In The Community

We maybe in the midst of social isolating, but Brecon and District Mind are still very much there to help during these unprecedented times.

Gweithredu ar Golli Clyw - Gwasanaeth Cyflogaeth JobSense

Ydych chi'n adnabod rhywun sy'n fyddar, sydd â cholled clyw, tinnitus neu golled golwg?

Mae JobSense yn cefnogi pobl sydd wedi bod allan o waith am dros 12 mis neu sy'n wynebu rhwystrau cymhleth oherwydd eu colled synhwyraidd. Rydym yn eu cefnogi i...

Gwneud cais am Gronfa Gymunedol Leol y Co-op

Mae Cronfa Gymunedol Leol y Co-op yn cefnogi prosiectau ledled y DU y mae aelodau’r Co-op yn poeni amdanynt.

Grantiau Arian yn ôl Cymunedol!

A.F. Blakemore & Son Ltd yw un o'r busnesau teuluol mwyaf a mwyaf blaengar yn y DU a hi yw'r adran fwyaf o SPAR UK, yn berchen ar oddeutu 280 o siopau ac yn gwasanaethu mwy na 950 i gyd ledled Cymru a Lloegr.

 

Maent am ddiolch i grwpiau sydd yno am...

Ieuenctid Ewropeaidd Gyda'n Gilydd 2020

Nod prosiectau ‘Youth Together Together’ yw creu rhwydweithiau sy’n hyrwyddo partneriaethau rhanbarthol, i’w rhedeg mewn cydweithrediad agos â phobl ifanc o bob rhan o Ewrop (gwledydd rhaglen Erasmus +). Byddai'r rhwydweithiau'n trefnu cyfnewidiadau,...

Views of Powys businesses wanted

Businesses are being asked for their views to help Powys County Council understand the full effects of Coronavirus on the local economy.

Test Trace Protect in Powys / Profi Olrhain Diogelu ym Mhowys

Powys Teaching Health Board and Powys County Council are working in partnership with local communities, the armed forces, Public Health Wales, Welsh Government, the Royal Welsh Agricultural Society, NPTC Group and other partners to deliver our NHS...

Cynllyn Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid 2020/21 DYDDIAD CAU WEDI ESTYN

Mae grantiau bach hyd at £ 750 ar gael gan PAVO i redeg prosiectau sy'n darparu cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc 14-25 oed. *31ain Gorffenaf yw'r dyddiad cau.*

Active Travel Consultation

Welsh Government are consulting on a revised Active Travel delivery, planning and design guidance

Mae Infoengine â golwg NEWYDD!

Infoengine yw'r cyfeiriadur ar-lein ar gyfer gwasanaethau trydydd sector ledled Cymru. O'r adborth a

gawsom gan unigolion a grwpiau rydym wedi ail-ddylunio proses gofrestru infoengine.

A Friend in Need

Welsh Government recently announced that 130 000 vulnerable and at risk people now need to continue shielding until the 16th August. For many this is a time of continued solitary isolation without company or someone to talk to.

Cash boost for Powys charities.

Around 300 charities and not for profit organisations across Powys are set to receive a much-needed financial boost

Protecting Older People in Wales from Crime and Scams

Older people in Wales should continue to be vigilant to protect themselves from crime and scams during the Covid-19 pandemic as they can be a particular target for criminals.

Thank You from Powys Volunteer Centre

We’re immensely grateful for the incredible community spirit and goodwill shown by the people of Powys at this time, demonstrated by a surge in interest in volunteering. Over the past three months almost 1000 new volunteers have registered on our...

Abermule yn Estyn Allan

Gwnaeth Canolfan Gymunedol Abermule gais am grant gan gronfa argyfwng C-SERT ar gyfer prosiect allgymorth. Dywedodd Cadeirydd, Leon Shearer, fwy wrthym:

Cwrdd â’r Cyllidwr: Plant mewn Angen

Dydd Gwener 19eg Mehefin 2020 - 2pm.

Sicrhewch eich tocynnau yma!

Cymorth Cymunedol Rhaeadr yn derbyn her

“Ni allwn fod wedi gwneud hebddo nhw ar yr adeg hon.”

Cynllun Cadw Swyddi

 

 

 

 

Applications to join Bright Green Future in September 2020 closing on 29th June!

Bright Green Future are looking for young people aged 14-17, with an interest in the environment and climate change, to take part in a free, year-long programme starting in September 2020.

Building an effective ‘Case for Support’

Catalyst Cymru, a WCVA project funded by National Lottery Heritage Fund is delivering a series of free online training courses to support voluntary Heritage organisations’ fundraising activities in June and July 2020. Building an effective ‘Case for...

Carers Trust Wales Survey

Carers Trust Wales are promoting a survey for young carers and young adult carers aged 12-25.

Different Futures Wales

This survey examines how the voluntary sector and communities in Wales might look when the Covid-19 crisis begins to lessen.

Support for Individuals

Many people have been affected financially with the impact of the pandemic, 130 000 have been asked to continue to self isolate. The attached documents provide useful information about financial support available and the vital services continued to...

Don't Hate Educate

The Ethnic and Youth Minorities service are offering valuable anti racism training online for professionals, raising awareness of key groups living in contemporary Wales.

Check in, Catch Up, Prepare for summer and September – All schools in Wales to enter next phase

All children will have the opportunity to “Check in, Catch Up, Prepare for summer and September”, the Education Minister Kirsty Williams announced today as she published details of the next phase for schools in Wales.

New NHS app will provide more care closer to home for people in Powys

The launch of a new NHS app in Wales, Consultant Connect, is set to reduce the need for Powys residents to travel for unnecessary hospital admission and referrals.

Cyrsiau magu plant newydd ar-lein gan y GIG yn rhoi cefnogaeth ychwanegol i rieni

Gall bod yn rhiant fod yn anodd. Mae bod yn rhiant yn ystod y cyfyngiadau symud yn anos fyth.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnig i bob rhiant, darpar riant, teidiau a neiniau a phobl sy’n rhoi gofal fynediad am ddim i gyfres o gyrsiau ar-lein...

Volunteer Voices: Peaceful Schools Project

For Volunteers' Week, Andrew from Llanidloes tells us of the joy and satisfaction he gets from his volunteering in schools.

Volunteer Voices: Newtown Community Café

For Volunteers' Week, Andy from Newtown tells us about his experience of volunteering during lockdown.

#PowerofYouth

One of the 2019/20 recipients of PAVO's Youth Led Grants describes how bringing their project to fruition has built their confidence.

Galw Ar Y Gwych!

Rydym yn edrych am bobl ifanc 14-25 oed i sbario ambell awr eistedd mewn ar ein Panel Grantiau dan Anweiniad Pobl Ifanc 2020-2021

A message from Fay Jones MP for Volunteers' Week

Brecon & Radnorshire MP Fay Jones has recorded a message of thanks to volunteers for Volunteers Week 2020.

Volunteer Voices: Dementia Matters in Powys

Viv Evans is a volunteer with Dementia Matters in Powys. For Volunteers' Week Viv tells us how she got involved and what her volunteering means to her.

Volunteering in times of crisis

When Knighton flooded earlier this year, a massive volunteer effort was co-ordinated to supported residents. Louise Hardwick tells the story for Volunteers' Week.

Neges o ddiolch gan Brif Swyddog Gweithredol PAVO ar gyfer Wythnos Gwirfoddolwyr 2020

Mae Prif Swyddog Gweithredol PAVO, Carl Cooper, wedi recordio neges o ddiolch i'r holl wirfoddolwyr ar gyfer ddechrau Wythnos Gwirfoddolwyr 2020.

Fersiwn Cymraeg: youtu.be/T_HYBkXcluc

Volunteer roles adapting to a crisis

Beth Lowden from Blind Veterans UK explains how one of their regular volunteers has adapted to the Covid-19 situation.

New COVID-19 testing centre launches at the Royal Welsh Showground

Hundreds of people in Powys with COVID-19 symptoms can now be tested each day thanks to a new partnership between Powys Teaching Health Board, UK Armed Forces, Powys County Council, and the Royal Welsh Agricultural Society.

A sincere ‘Thank You’ to all our volunteers from the PTHB

Recent weeks have once again highlighted the strong tradition of volunteering in Powys. People of all ages from across the county, including many of our own health board staff, regularly give up their own spare time away from work and family to...

COVID -19 Updated Shielding Advice for Vulnerable People

Following recent discussions with the Chief Medical Officer for Wales (CMO), the Minister for Health and Social Services has published a statement containing modest changes to the advice for shielding people. Approximately 130,000 people in Wales are...

Member of the Senedd for Brecon & Radnorshire thanks volunteers

Kirsty Williams MS has recorded a special message for the start of Volunteers' Week 2020

Tele-ffrindiau yn Tenovus Cancer Care

Mae gan Tenovus wasanaeth cyfeillio ffôn newydd o'r enw Tele-ffrindiau - mae gwirfoddolwyr hyfforddedig wrth law i roi galwadau ffôn dyrchafol wythnosol i'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan ganser.

Test, Trace, Protect

A written update from Vaughan Gething on progress in implementing the Test, Trace, Protect strategy.

Hay Festival Digital presenting until 31 May 2020

View the main programme featuring a vast array of inspirational, FREE live broadcasts and interactive Q&A’s, podcasts and films from the world’s greatest writers and thinkers.

Make some noise for Volunteers' Week

It's Volunteers ' Week next week from the 1st-7th June. This special week is a time when all organisations who involve volunteers are encouraged to say a huge thank you to their volunteers. This year, the campaign will focus on sharing volunteering...

Arts Marketing Association support for UK arts, cultural and heritage sector.

As the Coronavirus (COVID-19) situation is developing the Arts Marketing Association are pulling together resources to help you find relevant information for the arts, culture and heritage sector.

Warm Wales - Supporting you during COVID-19

Warm Wales’ North Wales team will be providing the support that they normally offer via Healthy Homes Healthy People home visits, in a different way while dealing with the current situation.

Coronavirus and Me

An online survey asking Wales’ children and young people for their views and opinions during the Coronavirus pandemic has launched today.

Capturing good practice during COVID 19

Welsh Government are asking the Regional Partnership Board to capture good practice and examples of innovative working across health, social care and the third sector in response to Covid-19.

Volunteers deliver

A volunteer tells us about her experience as a Covid-19 Health and Care Volunteer in Powys.

Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn dod!

Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn ŵyl flynyddol ledled y DU sy’n dathlu gwirfoddolwyr, ac mae’n cael ei chynnal rhwng 1 a 7 Mehefin bob blwyddyn.

Angylion Cymunedol bwydo eu cymdogion yn y Trallwng

Mae gwirfoddolwyr ac busnesau lleol yn darparu mwy o brydau ar glud yn y Trallwng gydag ychydig o help gan y Gronfa Argyfwng C-SERT

Protect yourself from crime during COVID 19

Changes to the way we live and work have provided new oportunites for frauds and scams, taking advantage of the current situation. Please remain as vigilant and alert as possible.

Credit Unions COVID 19 Update

Credit unions have a long history of working to help their members during challenging times and are continuing to offer affordable finance, including to those economically vulnerable, during the crisis.

Post Office Coronavirus Update

Post Offices continue to remain open to provide essential services such as access to cash,cheque deposits, bill payments and sending and collecting parcels.

COVID-19 General Case Definition Change

As of the 18th May the general clinical case definition for COVID-19 has been updated to include loss of or change in smell or taste.

Free Translation from Welsh Language Commissioner

The Welsh Language Commissioner’s office is offering free translations under 1000 words to voluntary organisations during the coronavirus pandemic.

Supporting young children during COVID 19

Ten top tips to support parents and carers of young children from birth to four years old during lockdown at home.

POWYS ARTS Information & Support

Hay Festival goes digital ! Attending Hay Festival Digital 2020 online is completely free and couldn't be easier.

Welsh Women's Aid Bystander Toolkit

Welsh Women's Aid has launched a COVID-19 Bystander Toolkit.

Coronavirus Self-employment Income Support Scheme

If you are self-employed and the coronavirus has affected you, the Coronavirus Self-employment Income Support Scheme will allow you to claim a taxable grant.

Daily COVID-19 Update from Powys Teaching Health Board on 14 May

The latest PTHB update is for local stakeholders in Powys

Diolch Yn Fawr!

Hoffai PAVO ddangos gwerthfawrogiad i bawb sy'n gweithio ac yn gwirfoddoli yn ystod covid-19!

Mae Trafnidiaeth Gymunedol Llanwrtyd yn addasu i newidiadau

Mae cyllid o Gronfa Argyfwng C-SERT yn helpu cymunedau Powys i ymateb i anghenion sy'n newid.

Support for Veterans as The Poppy Factory continues to operate remotely.

The 'Getting you back to work service,' helps hundreds of unemployed veterans every year find the right jobs, enabling them to thrive in the civilian workplace.

Welsh military veteran carers going without the help they need (copy 1)

There are 370,000 unpaid carers in Wales and 210,000 military veterans. Many of these unpaid carers look after military veterans, while a significant number of veterans also care for family members. Yet many carers are stressed and struggling with...

Mae rheoleiddwyr elusennau yn annog gwyliadwriaeth dros wariant firws coronafirws 'anghywir'

Mae rheoleiddwyr elusennau’r DU wedi rhybuddio arholwyr annibynnol i fod yn wyliadwrus dros elusennau sy’n camddefnyddio arian yn ystod y pandemig coronafirws. Gall arholwyr annibynnol adolygu cyfrifon elusennol yn lle archwilwyr, lle mae gan elusen...

Brecon and District Mind Still Open for Support

Brecon and District Mind are still open to offer support regardless of whether you have accessed their services before.

Shining a Light on Creative Practices during the time of Covid-19

Please find a link below to register to attend the Webinar ‘Shining a Light on Creative Practices during the time of Covid-19’ hosted by Arts Health South Wests’ Alex Coulter.

 

WAHWN comes together with Culture Health & Wellbeing Alliance and...

Mae arolwg IoF yn datgelu effaith Covid-19 ar elusennau Cymru

Mae bron i ddwy ran o dair o ymatebwyr elusennol i arolwg IoF Cymru yn disgwyl gwneud toriadau i'w gwasanaethau o ganlyniad i Covid-19.

Citizens Advice Powys Update

At Citizens Advice Powys all of our services are still available via telephone. We know that a lot of people have had a drop in income and are starting to struggle to manage their money.

Brecon Credit Union Opening Hours

During the current pandemic the credit union office will be open on Monday, Wednesday and Friday from 11.00-12.30.

COVID 19 and Parkinsons Disease

Parkinsons UK have partnered with Lancaster University to put together a survey. We need your experiences of the current crisis so we can best shape a response.

Welsh Government updates its guidance on shielding

The announcement includes some further details of who is included in the additional cohort

Supermarket Volunteer E-Gift Cards

Volunteer gift cards can be purchased online and used by people other than the purchaser to buy shopping in store for them.

These are generally purchased on-line, and then an email is sent with a barcode to either the purchaser, or a nominated...

Cyfryngau Cymdeithasol Dwyieithog yn ystod Covid-19

Ydych chi'n cadw mewn cysylltiad efo 'ch defnyddwyr gwasanaeth dros y cyfryngau cymdeithasol? Mae PAVO ddarparu'r Brosiect Cynnig Rhagweithiol i fudiadau trydydd sector ym Mhowys. https://youtu.be/q4p1GKINFoQ Cysylltwch:  info@pavo.org.uk

Hafren launches online community singing & rhythm and painting classes

Our very own performing & community arts venue Hafren in Newtown is launching creative & quality of life enhancing online singing & rhythm, and creative arts classes for the community to enjoy.

Free relationship counselling for bank workers.

The unprecedented Covid-19 lockdown is affecting us all in many ways. Relationships can be particularly hard hit at this time; whether through separation and loneliness, money worries, general anxiety, trying to work from home and home school at the...

Department Work & Pensions Update

The latest important updates including financial support, housing, benefits and childcare.

Alzheimer's Society - Still Available for Support

Due to the coronavirus pandemic, there is a likelihood that 850,000 people affected by dementia will be cut off from their families, their communities and the services they rely on. The Alzheimers Society want to assure you that they are still...

Powys Teaching Health Board supports Dying Matters/Byw Nawr Week 11th – 17th May 2020

The theme for Dying Matters/Byw Nawr 2020 is ‘Dying to Be Heard’ and focuses on how we can support each other by listening. How many people want to talk about death, but feel they have no-one to talk about it? How many people are “Dying to Be Heard”?...

Rhwydwaith Y Drenewydd yn bwydo eu cymuned

Diolch i grant gan Gronfa Argyfwng C-SERT, mae Rhwydwaith y Drenewydd wedi gallu cyflenwi mwy o brydau bwyd am ddim i aelodau bregus o'u cymuned.

Food safety for community cooking and food banks

The Food Standards Agency has updated their guidance on food safety for community cooking and food banks.

Powys Arts Information & Support Update

A selection of delectable ideas to appease your appetite for arts while staying at home..

 

Welcome to Powys’s very own new online dance studio!

Impelo, a small but mighty dance organisation based in Llandrindod Wells, has launched a fantastic and fun on-line dance programme for all people of all ages for FREE!

[Translate to Welsh:] Are you a key worker, furloughed or finding things difficult?

Mid and North Powys Mind are keen to offer their services to as many people as possible during this time.

 

Cronfa Cynhwysiant Gweithredol newydd ar gyfer COVID-19

Mae cylch newydd o gyllid Cynhwysiant Gweithredol yn cael ei lansio i helpu mudiadau yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws – gyda phroses ymgeisio symlach a byrrach.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru - Hwb Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Rydym wedi cael llawer o gwestiynau gan bobl hŷn a’u teuluoedd dros yr wythnosau diwethaf, ynghylch ble mae cael gafael ar yr wybodaeth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt yn ystod y coronafeirws.

 

Rydym wedi rhoi atebion i’r cwestiynau mwyaf...

Taro ar ddyddiau drwg?

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi arweiniad ar reoli trafferthion cyllid wedi’i achosi gan y Coronafeirws.

Welsh Ambulance Special Info Burst April 2020

All the latest news and information from Welsh Ambulance Services

Aldi Voucher Scheme

In response to the growing number of not-for-profit organisations recognising the great value we offer our customers, Aldi has introduced the 'Aldi Voucher Scheme'

Emergency Volunteering Leave (EVL) to support Community Social Care

The Coronavirus Act 2020 introduced a new statutory provision for emergency volunteering leave, which allows workers who have suitable social care skills and experience to take unpaid leave.

A Call to Brighten Someone's Day

Dementia Matters In Powys has had to cancel it's regular dementia support meetings at their meeting centers. Can you help them support their members?

Injection treatment: Latest advice from the Royal College of Ophthalmologists

All routine appointments in eye clinics continue to be postponed. However, injections for wet AMD, and other conditions which would cause severe visual loss if not treated, are still going ahead.

Moondance Covid-19 Relief Fund

We are keen to help Welsh charities continue their operations during the Covid-19 crisis.

Ymateb i Goronafeirws (COVID-19) ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys

Neges bersonal gan Carol Shillabeer - Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Elite Employment Support during Lockdown.

Due to the Government guidelines, the JobSense team are working from home. They are still fully operating their pre-employment support services, with phone lines and emails open to participants and new referrals.

A Truly Good Friday in Llanidloes

In keeping with the Good Friday tradition of eating fish, Llanidloes’ older and most vulnerable residents did not lose out this year despite Covid-19 restrictions and had free fish and chips delivered to their door.

Palliative and End of Life Teaching with COVID-19 update

As part of the training preparation for the response to Covid-19 a training session to support any member of clinical staff has been developed.

What organisations need to know about carers and young carers.

Young and Adult carers are doing incredibly important work to care for someone.

When Home is Not a Safe Place

Home is not always synonymous with safety .

Action on Hearing loss- Powys hearing aid clinics.

Audiology update for hearing aid support during COVID-19

UK Government’s Furlough Scheme Opens for Applications

The Government’s scheme to help pay people’s wages and support businesses amid the Covid-19 pandemic has gone live.

Carer Engagement at a Regional Level- Online Survey

Due to current COVID-19 precautions, the all Wales Forum has had to postpone their carer engagement events. They have created a survey in the meantime to help gather the views of carers to add the the information they already have.

Wales Liver Support Groups – British Liver Trust

While we all try to adapt to the new normal that Covid 19 has brought,British Liver Trust have moved our peer support sessions online.

COVID-19: Ymgyrch ‘Edrych ar ôl ein gilydd’

hoffem ddiolch ichi am y gefnogaeth rydych eisoes wedi’i rhoi i helpu cymunedau ledled Cymru yn ystod argyfwng COVID-19.

 

 

Hyfforddiant Hyrwyddwr Digidol am ddim yn ystod COVID-19

Mae COVID-19 yn gorfodi newidiadau enfawr i'r ffordd rydyn ni'n gweithio, sut a ble - ac ar gyflymder mawr. Mae cael y sgiliau digidol hanfodol i fod yn hyderus ac yn gyffyrddus yn defnyddio - ac archwilio - digidol a thechnoleg i gefnogi'r addasiad...

Strong Community creates Llanidloes Mutual Aid Fund.

Llanidloes launches its COVID 19 Mutual Aid Fund after their Good Friday Fish supper fed 300 people and raised £1500

Smoking and COVID 19

Emerging evidence shows that smokers are at a greater risk of severe respiratory disease from COVID-19

NHS Audiology updates

The British Academy of Audiology (BAA) have joined the #StillHereForYou social media campaign, to let the public know that

Audiology departments across the country are still doing everything they can to help people with NHS hearing aids.

At A Loss

At A Loss provides a website directory of bereavement support that covers the UK.

My Life My Wishes - Advanced Care Planning

Due to the seriousness of this outbreak it is now very important to start the conversation with the communities we support and for them to consider where they would wish to be cared for and what is important to them in case they become severely...

Live Fear Free

Not every home is a safe place to be during the social distancing period. Welsh Government have a useful website with support and guidance for anyone experiencing domestic violence during the lock down period.

Welsh Government Shielding Information

There has been some confusion about the letters from Welsh Government regarding shielding and who is in the extremely vulnerable category. Local Health Boards have not been involved in the shielding process with information coming directly from Weals...

Citizens Advice Powys “We are still here for you”

CAB's main objective at the moment is to make people aware that they are still providing a service across Powys

Community groups and COVID-19: What you need to know about data protection.

Good advice and information for any groups or organisations that are now responsible for handling personal information.

Money Handling Advice for Volunteers

Good news for volunteers supporting people in roles that involve handling money.

EIN TEYRNGED I GADEIRYDD PAVO, Y Parchedig Ian Charlesworth

Gyda thristwch mawr rydym yn nodi marwolaeth sydyn ein hanwyl gyfaill a Chadeirydd y Bwrdd, Ian Charlesworth.

Cymunedau Digidol Cymru

Yn Cymunedau Digidol Cymru rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed yn ystod y pythefnos diwethaf i ddatblygu cyrsiau hyfforddiant cynhwysiant digidol ar-lein, gan gynnwys gweminarau a sesiynau galw heibio digidol a allai fod yn hollbwysig i chi a’ch...

Shared Lives Carers Needed

Shared Lives carers often begin their enquiry as a volunteer wanting to help. Shared Lives carers provide a family setting and care for individuals who need support to live well and independently, they receive payment for the support they provide

Wales Perinatal Mental Health Network COVID-19 Update

Perinatal Mental Health support services will continue to be available during the COVID 19 pandemic.

COVID 19 Advice and Support for Women's Groups

Rosa has launched an emergency response fund to support the UK women’s sector. They are continuing to mobilise their resources to support organisations and understand exactly how the current crisis is impacting on them and the women they support.

Good Eggs at Easter Time

We're delighted with our amazing Befrienders who have been officially recognised by the High Sheriff of Powys for the tireless support they provide to people over the age of 50 who are vulnerable, lonely or socially isolated.

Canllaw i wirfoddolwyr

Sy’n darparu gwasanaethau cefnogi i rai sy’n hunan-ynysu / mewn cwarantîn.

Ymateb i Goronafeirws (COVID-19) ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys

Yma ym Mhowys rwy'n hynod falch o'r ffordd y mae staff iechyd a gofal, gwirfoddolwyr, gweithwyr hanfodol a'n cymunedau wedi ymateb i heriau Coronafeirws (COVID-19). Mae'r rhain yn amseroedd heriol a digynsail, na fu'r GIG erioed wedi profi o'r blaen

Tesco Bags of Help COVID-19 fund.

Tesco Bags of Help is responding to the current Coronavirus (COVID-19) crisis by setting up a new short-term fund to support local communities.

ASDA Volunteer Shopping Card

ASDA helps to support volunteer shopping with a Volunteer Shopping Card.

Citizens Advice Services - Corona- Virus

Like all public facing services Citizens Advice are having to adjust normal delivery patterns in the face of the Corona-Virus epidemic

Positive News in Difficult Times

We are supporting thousands of volunteers and hundreds of groups / organisations through our 13 Community Connector Support Networks. This week we started operating an out of hours duty line 5pm-10pm weekdays & 10am - 5pm weekends.

There has been a...

Grants for COVID-19 efforts

Have a look here for short lived funding streams and grants that you can apply for to support COVID 19 efforts

NEW Covid-19 Social study *** support with recruitment needed ***

UCL Behavioural Science and Health has launched a study into the psychological and social effects of Covid-19 in the UK.

ID for Key Workers

Key workers need to have identification that asserts their need to travel and carry out key duties.

Covid-19 support information in different languages

It's important to be able to support all members of our community with the help and advice they need. Here are some NHS posters with Covid 19 advice in different languages.

COVID 19 Powys Scams & Crimes

Criminals are exploiting the current Coronavirus outbreak and playing upon people’s fears of the pandemic.

Do you look after someone who is unwell or disabled ?

Credu supports Young Carers and Adult Carers. We hope you are keeping as well as possible during this time, though we know that many Carers are very concerned about their families regarding Coronavirus.

Counselling and Support for Young People During COVID 19

Several organisations are offering help and support to young people to support them during COVID 19

Datganiad Eiriolaeth Iechyd Meddwl Conwy a Sir Ddinbych ynghylch Covid-19

Mae ein holl eiriolwyr yn gweithio o gartref, ond mae ein holl systemau ffôn a ffacs, negeseuon e-bost yn gweithredu fel arfer. Hyd nes y ceir rhybudd pellach ni fydd ein tîm yn darparu cefnogaeth wyneb yn wyneb ond rydym yn gallu rhoi cymorth dros...

Availability of supplies for voluntary organisations carrying out vital roles

Availability of supplies for voluntary organisations carrying out vital roles

WCVA Support During COVID 19

Ruth Marks, WCVA’s Chief Executive, outlines the role of the WCVA and the current focus of their work to support voluntary organisations during this difficult time.

The Powys Community Cohesion Team are playing a significant role...

..in ensuring that communities continue to live harmoniously in light of the COVID-19 pandemic and that any tensions which may be brewing are mitigated effectively before they have a chance to escalate

EMERGENCY COVID-19 RESPONSE FUND

There is some limited ICF Funds available to constituted Social Value Sector organisations and informal groups working in partnership with their local Social Value/Third Sector Organisation and/or Community Council to support essential or emergency...

Coronafeirws: Gwybodaeth i Ymddiriedolwyr

Mae pandemig y coronafeirws wedi cyflwyno problemau difrifol i ymddiriedolwyr pob elusen, sy’n golygu bod rheoli risg a gwneud penderfyniadau effeithiol yn bwysicach nag erioed.

Working together to look after the dead, dying and bereaved in Powys

During these unprecedented times it is vital that we also continue to offer the highest standards of care at the end of life.

 

We Care Wales campaign and support to advertise jobs for key roles

Social care employers, We Care Wales, want to help address the staff shortages you might be facing right now.

We Care Wales campaign and support to advertise jobs for key roles (copy 1)

Cyflogwyr gofal cymdeithasol, rydym eisiau helpu ymdrin â’r prinder staff y gallech fod yn ei wynebu ar hyn o bryd.

Beware of COVID-19 scams

Unscrupulous criminals are exploiting fears about COVID-19 to prey on members of the public, particularly older and vulnerable people who are isolated from family and friends.

Emergency Childcare Hubs

Emergency childcare hubs will be operating from 13 locations across the county from this Friday (27 March), Powys County Council has said.

Volunteers Required for Health Care Services

Could you spare some time to help our Health and Care services as a volunteer?

Supporting Young People's Mental Health During the COVID 19 Pandemic

Looking after our mental health and wellbeing during the COVID 19 pandemic is essential to our physical wellbeing.

Filing Charity Annual Returns during the Coronavirus Pandemic

The Charity Commission has announced that any charity that needs an extension to their annual return deadline can contact the Charity Commission to ask for one.

Age Cymru to offer a check-in-and-chat service for the over 70s

Age Cymru is to offer a check-in-and-chat telephone service for the over 70s in Wales who live alone. It is hoped that the initiative will help provide some reassurances to older people, answer basic queries and link people to local services and...

Martin Lewis: "I'm making £1m available to fund urgent small-charity coronavirus poverty relief"

"We face an unprecedented challenge to our health, economy, businesses, personal finance and way of life. And many of those who normally help society – our charities – are going to face similar pressures right now too" Martin says.

Coronavirus (COVID-19) guidance for the charity sector

Guidance to help with running your charity during the Coronavirus (COVID-19) outbreak.

Cymunedau Digidol Cymru

Mae’r byd yn peri cryn bryder ar hyn o bryd, yn enwedig i bobl sy’n wynebu’r posibilrwydd o ymneilltuo am gyfnodau o rhwng 2 a 12 wythnos.

RHYBUDD: Cronfa Datblygu Gwerth Cymdeithasol

Cliciwch yma i gael gwybodaeth bwysig am y Gronfa Datblygu Gwerth Cymdeithasol.

Ffeilio ffurflenni blynyddol elusennol yn ystod y pandemig coronafirws

Gall unrhyw elusen sydd angen estyniad i'w dyddiad cau dychwelyd blynyddol gysylltu â'r Comisiwn Elusennau i ofyn am un.

Samaritans Llandrindod - byddwch yno i bobl sydd angen rhywun!

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi wirfoddoli i Samariaid Llandrindod - darganfyddwch fwy yma ....

Coronavirus COVID-19

Am wybodaeth wedi'i diweddaru ewch i ...

Mae darn o ymchwil yn cael ei wneud ar ran Hwb a Labordy Arloesi Zero Carbon Prydain newydd y Ganolfan Technoleg Amgen (CAT)

Mae hyn er mwyn cynorthwyo grwpiau a sefydliadau i fynd i'r afael â materion newid yn yr hinsawdd.

The Social Value Development Fund is now open for applications!

The fund is available to Social Value Sector organisations to develop new or to expand preventative services and activities that improve well being, reduce the need for higher level intervention and improve the ability of individuals to live active...

Learn New Tricks This Spring...

Believe it or not, Spring is coming...at last. Whether you are an experienced Chair or new Manager, budding volunteer or seasoned staff member, what better season to learn some new tricks to help you and your organisation thrive in the year ahead?

Social Value Development Fund 2020/21 - open for applications!

The Social Value Development Fund is now open for applications and will close at midnight on 31st March 2020.

Help Wales after Storm Dennis Floods

All across Wales, and South Wales in particular, communities have been hit by Storm Dennis and the flooding it has caused.

Find out more here......

Rheoli a Lleihau Eich Costau Ynni: Awgrymiadau Ymarferol i Sefydliadau Cymreig

Gweminar Ymddiriedolaeth Carbon: Mae'r weminar hon wedi'i hanelu'n benodol at sefydliadau bach i ganolig Cymru i'w helpu i arbed arian ac ynni, yn ogystal â lleihau eu heffaith amgylcheddol trwy reoli ynni da a thechnolegau arbed ynni...

Do you have a story to tell?

The inUnity film festival is looking for creative, meaningful short videos by young people that show how giving back drives change in society.

 

The Brecon Beacons What 4 Challenge - the ultimate challenge! Saturday 20th June 2020

Become part of Team WAAT4 by taking part in the WAAT4 Challenge 2020, and raise funds for the vulnerable within the communities.

Fully-funded video-making training sessions for young people (11-25 year old) volunteering for Charities based in Powys.

All the videos produced during the training sessions will participate to the InUnity Online Film Festival. The winning videos will be showcased at Gofod3 in March.

New to Llandrindod Wells - Volunteer Car Driver service!

Llandrindod welcomes a new community transport scheme provided by Royal Voluntary Service!

Cyfle Cyffrous i Sefydliadau Gwerth Cymdeithasol

Cronfa Datblygu Gwerth Cymdeithasol i 'bwmpio' newydd neu i ehangu'r gwasanaethau ataliol presennol yn ystod 2020/21

WCVA - Survey on Quality Standards - What do you think?

WCVA are undertaking some research into attitudes towards quality standards in the voluntary sector.

Hungry for PAVO Training this February?

For allotment owners everywhere, February is known as the beginning of the ‘Hungry Gap’ – where the winter stores of spuds and swedes are starting to run out but the ground is still too cold to sow the seeds of new growth. Well it’s not that...

MAE CYNLLUN GRANTIAU IECHYD BACH NAWR YN FYW

Cynllun Grantiau Bach i hybu iechyd a lles 2020-2021

Trawsnewid Addysg ym Mhowys

Mae Powys wrthi'n cynnal adolygiad strategol o addysg

Cyfle i ariannu sefydlu Gwasanaeth Siopa yn y Drenewydd a'r Trallwng

O ganlyniad i ddadansoddiad o ddata a gasglwyd gan y Cysylltwyr Cymunedol, nodwyd bod bwlch yn y gefnogaeth siopa i breswylwyr yn ardal y Drenewydd a'r Trallwng.  Mae cyfle wedi codi i sefydliad trydydd sector, menter gymdeithasol neu grŵp cymunedol...

Angel Cyllyll - Yn Dod i'r Drenewydd Ionawr 2020

‘Angel Cyllyll’ ydy’r symbol yn erbyn Trais. Mae wedi’u greu o gyllyll wedi’u rhoi I’r heddlu trwy Brydain.

Campaign for Rural Wales: PETITION TO ASK POWYS COUNTY COUNCIL TO PUBLISH THIRD PARTY COMMENTS ON PLANNING APPLICATIONS ON THEIR WEBSITE

In December 2018, Powys County Council stopped publishing comments from “third parties” on their planning website........

Podlediad Calan DVS

Rydym yn gyffrous i ryddhau ein podlediad cyntaf erioed.

Mae Sefydliad Banc Lloyds ar gyfer Cymru a Lloegr wedi ail-lansio ei raglen grantiau “gyda dull symlach, mwy hyblyg a thryloyw”

Mae grantiau cyllido craidd gwerth hyd at £ 100,000 ar gael i elusennau bach a lleol.

The Romani Cultural and Arts Company proud - RomArchive wins prestigious award

Paris, 29 October 2019 – The winners of the 2019 European Heritage Awards / Europa Nostra Awards, Europe’s top honour in the field, were celebrated with the Grande Soirée du Patrimoine Européen at the recently restored Théâtre du Châtelet in Paris....

Gwobrau Elusen Weston

Mae ceisiadau am Wobrau Elusen 2020 Weston bellach yn AGORED.

Mae'r ceisiadau'n cau am 5yg ddydd Gwener 10fed Ionawr 2020.

Check out the PAVO December Training Programme!

Click HERE for details

COMIC RELIEF SMALL GRANTS SCHEME IS OPEN AGAIN - BUT NOT FOR LONG!:

Did your organisation miss the Comic Relief Deadline?

We are opening the scheme again for a brief window of opportunity

Ras 100 Milltir Tom a Dylan

Codi arian ar gyfer Cymdeithas Ponthafren

Y Cynnig Rhagweithiol, sut allith fod o fudd i chi…?

Y Cynnig Rhagweithiol yw darparu gwasanaeth yn y Gymraeg heb i rywun orfod ofyn amdano.

Pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed

Rydym yn nodi pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed gyda chronfa newydd ar gyfer cymunedau sydd â syniadau gwych i ddod â phobl gyda'n gilydd.

Gwnewch gais i #CelebrateNationalLottery25 nawr

Mae PAVO angen eich help chi!

Byddem yn hoffi gwybod ble mae sefydliadau sy’n aelodau o PAVO o ran defnyddio’r rhyngrwyd a thechnoleg ddigidol i gefnogi eu gwaith, a pha gymorth sydd ei angen efallai i sicrhau y gallwch fanteisio arnynt i’r eithaf.

Cwrs Hyfforddi Am Ddim - Rhannu Pwer wrth Gynllunio a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus!

Cwrs undydd i fagu hyder, gwybodaeth a sgiliau fel y gall mynychwyr gymryd rhan weithredol yn y gwaith o gynllunio ac adolygu Gwasanaethau Cyhoeddus yn Powys

Dweud eich dweud: Ymgynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru

Rydym yn eich gwahodd chi i gymryd rhan yn ymgynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus Cymru ar Amcanion Cydraddoldeb a chamau gweithredu ar gyfer 2020 i 2024.

Adborth Rhanddeiliaid PAVO 2019

Nod PAVO yw gwella’n barhaus ein ffyrdd o ddarparu gwasanaethau i’r trydydd sector ym Mhowys.

CYNGOR IECHYD CYMUNED POWYS

PARATOI CYNLLUN GWEITHREDOL 2020/21 – HOLIADUR I RANDDEILIAID

Gweminar Cymru: buddion a rhwystrau cyllido torfol

Cyhoeddwyd Gweminar nesaf Cymru! Bydd yn cael ei gynnal am 1pm ddydd Iau 5ed Rhagfyr a bydd yn para am 30 munud, yn berffaith ar gyfer ffitio i mewn i egwyl ginio!

Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn nawr ar agor am geisiadau

Mae CGGC yn gwahodd mudiadau treftadaeth yng Nghymru i ymgeisio am gefnogaeth ddatblygu ymroddedig gan ein prosiect Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn.

Cyfri i lawr i Wobrau Elusennau Cymru

Rydyn ni'n cyfrif i lawr i Wobrau Elusennau Cymru ddydd Gwener yma!

Y Prosiect Cynnig Rhagweithiol

Mae Gwern ap Gwyn, sef Swyddog Datblygu’r Iaith Gymraeg PAVO wedi bod yn datblygu deunyddiau i gefnogi mudiadau efo’r Cynnig Rhagweithiol. Trwy ymgynghoriad agos efo’r sector, creodd pecyn deunyddiau i roi help llaw i fudiadau darparu mwy o...

Yn dilyn ymlaen o Wythnos yr Ymddiriedolwyr mae gennym lawer o wybodaeth yma!

Rydym wedi creu adnodd ar-lein i ymddiriedolwyr a staff ei gyrchu, mae ganddo wybodaeth am lywodraethu, cyllido a gwirfoddoli yn ogystal â fideos byr o pam y daeth unigolion yn ymddiriedolwyr.

 

Mae gwefan newydd Deall Lleoedd Cymreig ar-lein ac yn barod i'w defnyddio

Mae Deall Lleoedd Cymru yn cyflwyno gwybodaeth am economi, cyfansoddiad demograffig a gwasanaethau lleol mwy na 300 o leoedd yng Nghymru, a hynny ar ffurf hylaw a hawdd.

Rhaglen Gwirfoddolwyr Dadansoddol

Oes gyda chi brosiect a allai elwa ar arbenigedd dadansoddwr?

Hoffech chi gael gafael ar y sgiliau hynny YN RHAD AC AM DDIM?

PAVO's Training Courses - An Early Winter Treat for Your Organisation

Winter seems to have arrived early this year, and is traditionally a time of reflection and preparation for a new year of work and growth. So what better time to look at the fundamentals of your organisation and invest in its future by coming on one...

Welsh Charity Awards - the votes are IN!

After a long and difficult judging process, the votes are in...our esteemed panel have chosen 30 brilliant organisations and volunteers for the shortlist of the Welsh Charity Awards.

Tesco Christmas food banks appeal needs Powys volunteers!

Charities the Trussell Trust and FareShare are appealing to people in Powys to volunteer to help in the UK’s biggest food collection for people in need.

Enwebiadau Ymddiriedolwyr PAVO

Mae PAVO yn gwahodd enwebiadau gan unigolion sy'n dymuno sefyll i gael eu hethol i'w Bwrdd Ymddiriedolwyr yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Dydd Mawrth  19eg  Tachwedd 2019.  Gwelir y dogfennau priodol ar ein gwefan: https://www.pavo.org.uk/cy/c...

Mae'r rownd ymgeisio ar gyfer Cronfa Budd Cymunedol Fferm Wynt Garreg Lwyd Hill 2019/20 AR AGOR!

Mae Fferm Wynt Garreg Lwyd Hill yn ariannu prosiectau cymunedol lleol bob blwyddyn yn ystod oes y fferm wynt

Y Gwobrau 2020

Ceisiadau nawr ar agor ....

Y WASGFA FAWR - Efelychydd Cyllideb Powys

Gofyn am Eich Barn - Cyngor Sir Powys yn teimlo'r pwysau

Mae’r pwysau parhaus ar wariant cyhoeddus yn golygu bod angen dod o hyd i rhwng £8m ac £13m yn ystod y flwyddyn nesaf er mwyn i ni allu gosod cyllideb gytbwys – sy’n ofynnol yn ol y gyfraith. ...

Gallem ddefnyddio'ch help ar 29 Hydref!

Bydd miloedd o bobl yn postio hunluniau bysedd wedi'u croesi ar Social Media ddydd Mawrth 29 Hydref i helpu i ddathlu pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed.

Mae'r Gronfa Datblygu Gwerth Cymdeithasol yn AGORED i sefydliadau bach neu fawr a grwpiau cymunedol yn Powys!

Mae cyfanswm o £ 128,000 ar gael rhwng nawr a diwedd Mawrth 2020 a £ 175,000 arall rhwng Ebrill'20 - Mawrth'21

 

DIWEDDARIAD WCVA

Os nad ydych eto wedi enwebu elusen, menter gymdeithasol, grŵp cymunedol neu wirfoddolwr yng Ngwobrau Elusennau Cymru, yna rydych chi'n rhedeg allan o amser ... mae'r cam enwebiadau'n cau ar 2 Hydref (dydd Mercher nesaf!)

Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc

Mae grantiau bach hyd at £ 800 ar gael gan PAVO i redeg prosiectau sy'n darparu cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc 14-25 oed.

 

Archwilio Llesiant gyda Phobl sydd angen Gofal a Chefnogaeth yng Nghymru

Mae Prifysgol Abertawe yn edrych i siarad â phobl dros 18 oed sy'n defnyddio

gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Sôn am y Dref!

Mae dau o bob pump o bobl ledled y DU yn byw mewn tref, ond yr ymdeimlad unigryw o le, hunaniaeth a hanes a rennir pob tref sy'n golygu na ellir cyflwyno polisïau sydd wedi'u hanelu at eu hadfywio mewn ffordd sy'n diystyru pa mor unigryw ydyn nhw.

Cronfa Gymunedol Treth Tampon

Pwrpas Cronfa Dreth Tampon yw dyrannu'r arian a gynhyrchir o'r TAW ar gynhyrchion misglwyf i brosiectau sy'n gwella bywydau menywod a merched difreintiedig. Nod y Gronfa yw cefnogi menywod sydd ar yr ymylon mwyaf i oresgyn rhwystrau sy'n eu hatal...

Mae Lotto Powys yn FYW!

Gyda chyllid yn cael ei leihau ar draws llawer o feysydd gwasanaeth, mae Powys Lotto yn ffordd i rymuso ein hachosion da i godi arian drostynt eu hunain a helpu i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol i drigolion Powys.

Cefnogaeth y Trydydd Sector Cymru - Digwyddiadau Effaith ar y gweill!

Bydd y rownd nesaf o Ddigwyddiadau Ymgysylltu yn eich helpu i nodi, cynllunio a chyfathrebu'r gwahaniaeth cadarnhaol y mae eich sefydliad yn ei wneud i gymdeithas.

Adolygiad o Gynlluniau Llesiant Ceredigion, Gwynedd a Môn, a Phowys

Yn yr adroddiad hwn, ceir adolygiad o Gynlluniau Llesiant yr Awdurdodau Lleol sy'n cwmpasu rhanbarth Canolbarth Cymru.

Fforwm BAME Rhanbarthol Gorllewin Cymru

Mae'r fforwm yn croesawu pobl sydd eisiau gweithio tuag at fwy o gydraddoldeb hiliol yn y rhanbarth, yn enwedig pobl o leiafrifoedd ethnig.

Ar y Gweill! Bydd grantiau Comic Relief ar gyfer gweithgarwch lleol dan arweiniad y gymuned rhwng

£1,000 a £10,000 a grantiau meithrin gallu rhwng £30,000 a £60,000 ar gael i fudiadau y mae eu hincwm blynyddol o dan £250,000 – Yn agor i geisiadau ar 22 Gorffennaf 2019

Cyngor ar Bopeth yw'r Gwasanaeth Cynghori cyntaf i gael ei achredu dan Gynllun Marc Ansawdd newydd Llywodraeth Cymru

Citizens Advice are first Advice Service to be accredited under new Welsh Government Quality Mark Scheme. Citizens Advice Powys are pleased to report that in July Welsh Government (WG) Deputy Minister, Jane Hutt announced that the Citizens Advice...

Ymgynghoriad: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Mae pwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw am wybodaeth i gynorthwyo gyda’r gwaith o graffu ar gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21. Gall unrhywun sy’n dymuno cyfrannu wneud hynny drwy gyflwyno ymateb ffurfiol i’r...

Cyfleuster iechyd a gofal cymdeithasol arloesol newydd ar gyfer gogledd Powys - Cwestiynau Cyffredin!

1. Beth ydym ni'n ceisio'i gyflawni?

2. Sut alla i gymryd rhan?

3. Pa wasanaethau y gellid eu darparu gartref?

.... a llawer mwy - cewch wybod yma!

 

Lansio adroddiad cyllid cynaliadwy gan WCVA

Mae adroddiad newydd gan WCVA yn amlinellu'r angen am gydweithredu creadigol ar draws sectorau i sicrhau ffrydiau ariannu cynaliadwy ar gyfer sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru

Digwyddiad Gofalwyr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Dydd Iau 18 Gorffennaf 10.00-3.00 yn The Red House, Hen Neuadd y Dref, Stryd Fawr, Merthyr Tudful CF47 8AE.

 

Sesiwn Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Rydyn ni wedi newid! Rydyn ni'n rhoi cyfle ichi ddarganfod beth y byddwn yn ei wneud yn wahanol dros y 5 mlynedd nesaf.

Cyllid gan yr Ymddiriedolaeth Naturesave

Ar gyfer grwpiau sy'n gweithio ar brosiectau sy'n gweithio i ddiogelu bywyd gwyllt a'r amgylchedd, cefnogi grwpiau agored i niwed a phrosiectau ynni adnewyddadwy.

Gwobrau Busnes Powys - Cyfle i fentrau cymdeithasol gael eu cydnabod

Mae chwilio am enillwyr nesaf Gwobrau Busnes Powys (sydd bellach yn dathlu ei ddegfed blwyddyn) wedi cael ei lansio!

Cyfleuster iechyd a gofal cymdeithasol ar flaen y gad yng ngogledd Powys

Gallai’r ddelfryd o gael cyfleuster iechyd a gofal cymdeithas newydd sbon yng ngogledd Powys droi’n wir, diolch i arian gan Lywodraeth Cymru.

Beth yw'r Marc Elusen Ymddiried?

Dysgwch yma!

Prosiect Cynnig Rhagweithiol - Gwneud Ymdrech!

Y Cynnig rhagweithiol yw darparu gwasanaeth yn Gymraeg heb i rywun orfod ofyn amdano.

Nid yw defnyddwyr gwasanaeth wastad yn sylweddoli bod nhw’n gallu gofyn i dderbyn gwasanaethau yn Gymraeg, felly mae’r cynnig rhagweithiol yn rhoi sicrwydd a...

Dathlodd a chanmolodd Gwirfoddolwyr Powys!

Cynhaliwyd nawfed Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Powys ar 6 Mehefin 2019, yn y Pafiliwn, Llandrindod.

Cychwyn mynd ar-lein

Ydy'r rhyngrwyd yn eich dychryn?

Ydy'r we'n achos pryder ichi?

Dewch am baned i gyfarwyddo â bod ar-lein.

Hyfforddiant am ddim yn Crughywel, Tref y Clawdd a'r Trallwng

Wythnos Gwirfoddolwyr 2019 - 1-7 Mehefin

Cyfle i ni ddiolch a dathlu gwirfoddolwyr ym Mhowys!

Bwletin Rhanddeiliaid 111 a Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau Powys

Ein bwletin ar gyfer staff gofal sylfaenol, staff BIAP a rhanddeiliaid eraill ym Mhowys i roi gwybodaeth ichi a’ch cael i ymgysylltu â gwaith datblygu gwasanaeth 111 a gwasanaeth y Tu Allan i Oriau ym Mhowys.

 

 

Ymateb Cyngor Cleifion Powys i'r Rheoliadau Mangreoedd a Cherbydau di-fwg (Cymru) 2018 Ymgynghoriad Cyhoeddus

Lansiwyd ymgynghoriad ym mis Mai ynglŷn â newidiadau i'r eiddo a Rheoliadau Cerbydau Di-fwg a fydd yn effeithio ar wardiau Iechyd Meddwl, gan gynnwys Ward Felindre ym Mronllys. Mynychodd Rhydian a John o'r Cyngor Cleifion gyfarfod ar y ward gyda...

Gwahardd Ysmygu mewn Tiroedd Ysbytai

Mesur Iechyd y Cyhoedd (2017) a'r Rheoliadau Gwahardd Mwg newydd yn dod i rym yn 2019 Gwahoddwyd y Cyngor Cleifion i gyfarfod yn Ward Felindre yn Ysbyty Bronllys yn ddiweddar i ymgysylltu ag ymgynghoriad a gafodd ei lansio'n ddiweddar gan Lywodraeth...

Mae'r ymgynghoriad ar agor nawr ar gyfer Cod Ymarfer Digidol cyntaf y trydydd sector

Gwahoddwyd sefydliadau trydydd sector o bob rhan o'r DU i gyfrannu at God Ymarfer cyntaf Elusennau Digidol y DU a fydd i'w lansio ym mis Tachwedd eleni. Nod y cod yw helpu elusennau i wella'u medrau digidol a chynyddu eu nifer o weithgarwch digidol...

Cwrs Gwybodaeth am Ddigwyddiadau Colli Am Ddim ar gyfer Pobl Broffesiynol ym Mhowys

Mae'r cwrs gwybodaeth hwn gan RNIB wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y sector colli di-golwg a hoffai gynyddu eu gwybodaeth o ba wasanaethau colli golwg sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol.

Angen Aelodau Newydd y Bwrdd ar gyfer y Comisiwn Elusennau

Mae'r Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn ceisio penodi tri aelod bwrdd newydd i'r Comisiwn Elusennau. Yn arbennig, mae'n edrych i recriwtio un aelod o'r bwrdd "pwy sy'n gwybod am amodau yng Nghymru" a hefyd un sydd â...

Ymrwymiad i leisiau pobl ifanc

Daeth plant ysgolion cynradd at ei gilydd yr wythnos yma (dydd Mawrth, 26 Mehefin) i siarad am faterion sydd o bwys iddyn nhw. Cynhaliwyd y digwyddiad 'Dweud eich Dweud' ym Mhlas Gregynog ger Y Drenewydd gyda phobl ifanc rhwng wyth ac un ar ddeg oed...

Commitment to young people’s voices

Over 80 primary school children came together this week (Tuesday 26 June) at a 'Have Your Say Day' event at Gregynog Hall, near Newtown to learn about and share their views on issues such as health and healthy eating, reducing littering in our...

Powys Business Awards now open for applications!

Judging Criteria for Social Enterprise/Charity Award Sponsor: Mid Wales Housing Association This award is open to any charitable organisation or a community/social enterprise trading in Powys with a social purpose and/or a not-for-profit basis. The...

The Value of Small

Small and medium-sized charities (SMCs) − whose annual income falls between £10,000 and £1 million − are a vital part of everyday life in communities across England and Wales. Most SMCs are based and operate at a local level and include a wide range...

Consultation on NHS Future Fit – Acute services for residents in Montgomeryshire and East Radnorshire

NHS Future Fit aims to agree the future shape of safe and sustainable hospital services in Shropshire and Telford & Wrekin - working with communities and partners across Shropshire, Telford & Wrekin and mid Wales who rely on these services. These...

Children Young People and Families PAVO Network Meetings Summer 2018

Monday 9 July 2018 - PAVO, Unit 30, Ddole Road Enterprise Park, Llandrindod. 9.30am start - 1pmTuesday 10 July 2018 - Oriel Gallery, Newtown. 2pm start - 4.30pm.Tuesday 17 July 2018 - The Studio, Theatre Brycheiniog, Brecon 2pm start - 4.30pm. This...

Translight Community Stage Lighting | A voluntary stage lighting service for community events and perfomances

Translight Community Stage Lighting is a non-profit making company providing a stage lighting services to a wide area. We are group of enthusiastic volunteers based in Mid Wales near Presteigne in Powys and we set up Translight in 1977. We offer...

WWHA Leasehold Manager

Leasehold Manager Location: Cardiff Hours: 37 a week Permanent Salary: Band I, £35,277-£42,217 per annum We are seeking an experienced and skilled Leasehold Manager to lead in the provision of strategic leasehold management and work...

Powys County Council Home Support Project

Below is the link to the launch bulletin and supporting leaflets for the Home Support Services that have been developed or newly established as part of the Powys County Council Home Support Project. Home Support aims to provide support and...

Hyfforddiant GDPR – Nid cyffrous, ond hanfodol

Beth yw GDPR? Mae GDPR yn ddull diogelu data sy'n deilwng o'r unfed ganrif ar hugain. Ei nod yw diogelu unigolion yn fwy ac felly roi mwy o rwymedigaethau preifatrwydd i fudiadau. Helpwch i ddiogelu preifatrwydd ac osgoi dirwyon posib drwy gadw lle...

GDPR Training – Not exciting, but essential

What is GDPR? GDPR is a 21st century approach to data protection, it aims to provide more protection for individuals and therefore more privacy obligations for organisations. Help protect privacy and avoid potential fines by signing up to our...

PAVO Privacy Policy

The General Data Protection Regulations (GDPR) have now come into effect.

Curtain of Poppies

Sage & Thyme Foundation Level Training Course - April, May & June

First home delivered Sage & Thyme Foundation Course Sage & Thyme Foundation Level Training Course Powys Teaching Health Board, in partnership with care homes and the voluntary sector is introducing Sage & Thyme training, a method of teaching the...

Powys Wellbeing Plan – Powys 2040

Powys' Public Service Board (PSB) agreed the final version of the County's multi-agency strategic plan at its meeting on 2 March 2018. The Plan has been subject to some revision as a result views gathered in the public consultation on the draft Plan...

Children’s Services Co-ordinator

£21,000 per annum, Dolfor, Mid Wales, 37.5 hours per week. The Honeypot Children's Charity offers both respite breaks and outreach support to young carers and vulnerable children aged 5-12, many of whom would otherwise have nowhere to turn. At our...

Future role of town and community councils

A Welsh Government review of the town and community council sector has been ongoing for some time, with the aim of giving everyone the chance to shape the future of the role of councils.  A number of events have been organised aimed at council...

Have your say on who speaks for the Third Sector nationally

The Third Sector Partnership Council (TSPC) is a formal mechanism for regular dialogue and partnership working between Welsh Government and the third sector. The Council is chaired by the Minister for Local Government and Public Services, Alun...

Policy and Assurance Advisor

The purpose of this role is to provide professional, proactive and effective support and advice to the Police and Crime Commissioner to enable delivery of his statutory responsibilities, and in particular to lead on assurance activity. Shortlisting...

Bronllys Well-being Park CLT (Community Land Trust) Ltd Press Release

"Future Generations - Our Communities Wealth is it's Health" Bronllys Well Being Park (CLT) Ltd Board are pleased to announce the appointment of Jon Adams MBA MCMI as our Project Development Officer. Jon has excellent credentials previously being...

New Powys Partnership Boards Established

As part of the ongoing work to simplify multi-agency partnerships in Powys and develop the partnership structure of Powys' Regional Partnership Board (RPBhttps://tinyurl.com/<wbr />ybkq9dm2) two new partnership boards have been created and have...

Mid Powys Mind Job Vacancy

Youth Worker Location: Llandrindod Wells Hours: 7 Hours per week Salary: £10.68/£11.25 per hour (Unqualified/NVQ) Health & Social care level 3 equivalent). This is a new post with a 1 year fixed contract. An exciting opportunity to join a...

Launch of Inspiring Families Programme

Calan DVS are launching their new 'Inspiring Families' programme. It is a new intervention and assessment programme which aims to strengthen and stabilise families. It is a structured 10 week programme for families affected by domestic abuse who wish...

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity