Newyddion

Gwirfoddolwyr Ar-lein Powys

Oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli o’ch cartref? Mae gwirfoddoli drwy’r rhyngrwyd yn cynnig y cyfle i helpu sefydliadau, lleol ac ymhell, ar amser sy'n addas i chi a’ch bywyd, heb adael eich soffa!

Sesiwn Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Rydyn ni wedi newid! Rydyn ni'n rhoi cyfle ichi ddarganfod beth y byddwn yn ei wneud yn wahanol dros y 5 mlynedd nesaf.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending