MiDAS Car a MPV

Mae hwn yn disodli'r cwrs MiDAS Gyrwyr Ceir Cymunedol cynharach ac mae ganddo fformat tebyg i'r cwrs bws mini. Os ydych eisoes wedi cwblhau'r hyfforddiant bws mini yr oll fydd angen arnoch yw llawlyfr a thystysgrif Gyrrwr Car a MPV.

Manteision

Dysgu am:

  • Yrru amddiffynnol
  • Manwfro
  • Agweddau cyfreithiol cludo teithwyr
  • Cynllun Bathodyn Glas
  • Ystadegau ar anabledd
  • Arwain a chynorthwyo
  • Diogelwch personol
  • Gweithdrefnau brys

Mwnylion y Cwrs

Bydd papur theori amlddewis yn cael ei gwblhau ar ddiwedd y sesiwn. Mae'r arsylwi gyrru (sy'n ddewisol) yn dal am 1 awr. Mae angen hyfforddiant gloywi bob 4 blynedd.

Costau

  • £70.00 ar gyfer ceir safonol
  • £95.00 ar gyfer cerbydau hygyrch

Pwy ddylai fynychu?

Unrhyw yrwyr sy'n cludo teithwyr i unrhyw sefydliad.

Cysylltu ag AHCP

01597 828 651
Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys
PAVO
Uned 30
Parc Diwydiannol Heol Ddole
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending