Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys

Mae gan Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys amrediad o gyrsiau hyfforddi sy’n addas ar gyfer hyfforddi staff a gyrwyr gwirfoddol

Mae’n cynnig:

  • Hyfforddiant uchel ei safon ym maes cludiant gydag amrediad eang o gyrsiau.
  • Gall grwpiau cymunedol yn ardal Canolbarth Cymru hurio bws mini hygyrch a safonol.
  • Cyflenwir cyrsiau hyfforddi ar draws Powys a thu hwnt, pe gofynnir.                              
  • Hyfforddwyr profiadol iawn gyda chymwysterau MiDAS neu hyfforddwyr Fflyd DSA a chymwysterau hyfforddwyr SAFED yn dibynnu ar y cwrs.

Lleolir mwyafrif y cyrsiau yn ein swyddfeydd, ond gellir eu cyflenwi yn eich adeilad chi mor bell â bod y niferoedd yn dderbyniol. Neu gallwch ddod ar gwrs preswyl a mwynhau amgylchfyd hamddenol a golygfeydd benidgedig Canolbarth Cymru. Bydd hyd y cwrs yn dibynnu ar yr hyfforddiant sydd ei angen.

Gyrwyr car, fan a bysiau mini a chynorthwywyr teithio sefydliadau statudol, gwirfoddol a masnachol, grwpiau cymunedol ac unigolion. Ymhlith rhai o’n cleientiaid mae: Cyngor Sir Powys, Cymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA) Cymru a’r CTA (DU), Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP) a Chyngor Sir Hampshire.

Am wybodaeth bellach ar archebu lle ar gwrs

cysylltwch â Mike Entwisle (PAVO)

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity