Rhwydwaith Ymddiriedolwyr

Os ydych yn ymddiriedolwr elusen, neu gyfarwyddwr cwmni dielw neu aelod o bwyllgor rheoli, byddwch yn ymwybodol o’ch cyfrifoldebau o ran sicrhau dulliau llywodraethu da a chynaliadwyedd eich sefydliad.

Mae PAVO yn cefnogi rhwydwaith ar gyfer ymddiriedolwyr, cyfarwyddwyr ac aelodau pwyllgorau rheoli er mwyn rhannu gwybodaeth ac arbenigedd.

Mae’r Rhwydwaith Lleisiau Dibynadwy yn eich uno ar-lein.

Trwy aelodaeth ceir:

 • Fforwm ar-lein rhwydd ei ddefnyddio sy’n caniatáu ichi ofyn cwestiynau a nodi sylwadau ymhlith aelodau ar draws Powys - Lleisiau Dibynadwy
 • Lle ar y fforwm i hysbysu digwyddiadau i’r Rhwydwaith
 • Mynediad at y blog Lleisiau Dibynadwy sy’n cynnwys newyddion a sylwadau – a rhannu eich newyddion
 • E-fwletin rheolaidd bob deufis
 • Fideo Lleisiau Dibynadwy - proffil o’ch sefydliad a dweud wrth eraill pam rydych yn gwirfoddoli fel ymddiriedolwr, sut rydych yn elwa o’r profiad a rhannu cyngor. Perffaith ar gyfer denu darpar ymddiriedolwyr newydd i’ch gwaith.
 • Digwyddiadau a hyfforddiant ar gael ar draws y sector
 • Cynnig hanner pris ar gyfer hyfforddiant PAVO - Bod yn Ymddiriedolwr
 • Bathodyn Lleisiau Dibynadwy - er mwyn i ymddiriedolwyr eraill ym Mhowys eich adnabod.

Addewid Lleisiau Dibynadwy:

 1. Addo ymrwymo i ddulliau llywodraethu da - byddwch yn gweithio i wella eich sefydliad.
   
 2. Byddwch yn aelod gweithgar – byddwch yn ymuno ac yn rhannu eich profiadau gydag eraill.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending