Cefnogeath Lles Amaeth Powys

Mae Cefnogaeth Lles Amaeth Powys yn dod a sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau iechyd a lles i ffermwyr at ei gilydd. Mae'n cynnwys sefydliadau'r trydydd sector a'r sector preifat a chyrff statudol, megis Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys. Nod y rhwydwaith yw gwella iechyd meddwl a lles aelodau’r gymuned ffermio trwy godi ymwybyddiaeth, lleihau stigma a chryfhau llais ffermwyr pan fydd gwasanaethau'n cael eu cynllunio

Cylch gorchwyl

Dolenni defnyddiol

Iechyd Meddwl Powys gwefan- http://www.powysmentalhealth.org.uk/home.html

Mamwlad - Y fferm, eich cartref, eich bywyd-  https://www.ageuk.org.uk/cymru/powys/our-services/mamwlad---the-farm-your-home-your-life/

FarmWell, adnodd un stop i'ch helpu chi a'ch busnes fferm i gadw'n gryf a gwydn- https://farmwell.org.uk/

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity