Y Cynnig Rhagweithiol

Mae’r prosiect Cynnig Rhagweithiol yn gallu helpu chi a’ch mudiad i ddarparu mwy o’ch gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae effaith Coronafeirws wedi golygu bod llawer iawn o fudiadau wedi gorfod ymateb yn gyflym ac yn ddigidol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae wedi dangos bod gwasanaethau dwyieithog mor bwysig ag erioed. Maer Cynnig Rhagweithiol am ddarparu gwasanaeth yn Gymraeg heb i rywun orfod ofyn amdano. Mae’r prosiect Cynnig Rhagweithiol yn gallu helpu chi a’ch mudiad i ddarparu mwy o’ch gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Swyddog Datblygu’r Iaith Gymraeg PAVO wedi datblygu dull cam wrth gam i’ch cefnogi chi gyrraedd eich potensial drwy gynllunio’n weithredol. I dderbyn y gefnogaeth hon, llenwch y ffurflen gais:

http://bit.ly/FfurflenCRh

Y Pecyn Gwybodaeth Cynnig Rhagweithiol yw'r adnodd cyntaf sydd ar gael yn y Pecyn Deunyddiau'r Cynnig Rhagweithiol.

Dyma'r cyntaf mewn cyfres o fideos sy'n disgrifio defnydd adnoddau'r pecynnau cymorth.

Mae'r Pecyn Gwybodaeth ar gael i'w lawrlwytho am ddim yma: https://bit.ly/GwefanCRh

I sbïo ar y fideo, ewch i:  https://www.facebook.com/AOPowysCRh/videos/486857529139271

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending