Uwchgynhadledd costau byw - 10fed Tachwedd

Mae PAVO yn cynnal digwyddiad ar Ddydd Iau y 10fed o Dachwedd am 10 o’r gloch y bore i drafod argyfwng costau byw gyda sefydliadau’r trydydd sector ar draws Powys.

Rydym yn ymwybodol bod llawer o faterion yn wynebu'r sector ac rydym wedi datblygu'r digwyddiad hwn yn seiliedig ar rai o'r materion/anghenion sydd wedi codi.Bydd siaradwyr gwadd yn bresenol a fydd yn canolbwyntio ar y pynciau craidd megis ariannu a gwirfoddoli. Bydd cyfleoedd hefyd i drafod, holi a rhwydweithio.

Bydd y digwyddiad yma’n ddechrau da i gefnogi sefydliadau’r trydydd sector. Os hoffech fynychu, cwblhewch y ffurflen isod er mwyn cadarnhau eich lle.
Ffurflen archebu: https://bit.ly/Uwchgynhadledd-CB

Bydd rhagor o wybodaeth am y siaradwyr gwadd ac amserlen lawn y digwyddiad yn cael eu hanfon at fynychwyr dros yr wythnosau nesaf.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â PAVO.

info(at)pavo.org.uk
01597 822191

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity