[Translate to Welsh:] Save the Date Wales Intergenerational Summit

8 March 2021 2pm – 4pm

Cadwch le yn eich dyddiadur ar ddydd Llun 8 Mawrth ar gyfer yr Uwchgynhadledd rhwng Cenedlaethau Cymru, sy’n cael ei drefnu gan Age Cymru ar gyfer Llywodraeth Cymru gan gynnwys Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru.

 

Bydd yr uwchgynhadledd yn cael ei chynnal ar-lein rhwng 2pm - 4pm, a byddwn yn anfon cyfarwyddiadau ymuno ac agenda yn nes at yr amser.

 

Bydd yr uwchgynhadledd yn trafod yr argymhellion a gynhwysir yn yr adolygiad o fecanweithiau allweddol mewn arferion rhwng cenedlaethau, a’u heffeithiolrwydd o ran lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol.

 

Os bydd gennych unrhyw anghenion mynediad a hygyrchedd, cysylltwch â Rachel yn Age Cymru.

 

Rydym yn defnyddio TicketSource i reoli’r broses archebu, a gallwch archebu eich tocyn rhad ac am ddim yma. Wedi i chi archebu byddwch yn awtomatig yn gallu creu nodyn atgoffa ar y calendr. Byddwn yn defnyddio TicketSource i gysylltu â mynychwyr, felly cadwch lygad ar eich ffeil sothach.  Hoffem gynnwys yr ystod fwyaf o bobl â phosib, felly mae croeso i chi rannu ein gwahoddiad gyda’ch cysylltiadau.

CLICKIWCH YMA

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending