Newidiadau i’r rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

Fel rhan o'n strategaeth newydd ‘Cymuned yw’r man cychwyn’, rydym yn adnewyddu ein rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, gan helpu rhoi cysylltiadau cymdeithasol a gweithgareddau cymunedol wrth wraidd creu bywydau iachach, hapusach a chymdeithas lewyrchus.

Fel sefydliad sy’n cefnogi grwpiau cymunedol ac elusennau, roeddem eisiau rhoi gwybod i chi am y newidiadau sydd i ddod er mwyn i chi allu parhau i roi cyngor a chymorth i sefydliadau yn eich ardal. 

Ar 15 Tachwedd 2023 mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn newid.  

O hynny ymlaen:  

·        bydd sefydliadau’n gallu ymgeisio am hyd at £20,000 mewn un grant; 

·        byddwn ni’n gallu ariannu eich prosiect am hyd at ddwy flynedd; 

·        ni fydd sefydliadau’n gallu cael mwy nag un grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol ar y tro mwyach.  

  

Mae'r newid hwn i'r terfyn uchaf ar y rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn rhoi mwy o sefydlogrwydd ariannol, sicrwydd hirdymor a chynnydd mewn cyllid hygyrch i brosiectau. 

Os yw sefydliadau am ymgeisio am rhwng £300 a £10,000 i'w wario dros flwyddyn, nid oes angen iddynt wneud unrhyw beth. Gallant barhau i gwblhau eu cais fel y cynlluniwyd.  

Os hoffai sefydliadau ofyn am fwy na £10,000 (a llai na £20,000), neu wario'r grant dros ddwy flynedd, dylentaros a chyflwyno eu cais ar ôl 15 Tachwedd. 

Noder mai’r amser y mae’n ei gymryd fel arfer i asesu a thalu ymgeiswyr llwyddiannus yw 12 wythnos. Fel arfer ni fyddai cais gyflwynir ar 15 Tachwedd yn cael ei ddyfarnu tan ddechrau mis Chwefror 2024. 

O 15 Tachwedd dim ond un grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol y gall sefydliadau ei gael ar y tro. Mae hyn yn golygu os bydd sefydliad yn derbyn cyllid cyn 15 Tachwedd, ni fydd yn gallu ymgeisio am fwy o gyllid nes bod y prosiect wedi’i gwblhau. 

Un o effeithiau'r newid hwn yw ei bod yn bosibl na fyddwn yn gallu cefnogi'r un nifer o brosiectau o fewn ein cyllideb wrth i uchafswm y grant gynyddu. Rydym yn annog sefydliadau yn gryf i ystyried eu cyllideb yn ofalus a gofyn am yr hyn sydd ei angen arnynt ar gyfer eu prosiect penodol. Bydd hyn yn ein helpu i gynyddu nifer y cymunedau y gallwn eu cefnogi o dan y rhaglen ar ei newydd wedd. 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity