Mae'r Gronfa Datblygu Gwerth Cymdeithasol yn AGORED i sefydliadau bach neu fawr a grwpiau cymunedol yn Powys!

Mae cyfanswm o £ 128,000 ar gael rhwng nawr a diwedd Mawrth 2020 a £ 175,000 arall rhwng Ebrill'20 - Mawrth'21

 

Mae cyfanswm o £ 128,000 ar gael rhwng nawr a diwedd Mawrth 2020 a £ 175,000 arall ar gael rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021 i 'bwmpio' gwasanaethau cynaliadwy a / neu weithgareddau sy'n gwella iechyd a lles pobl i helpu i leihau yr angen am ymyrraeth lefel uwch.

Yn benodol, mae'r prosiect yn awyddus i gefnogi datblygiad modelau cyflenwi newydd fel menter gymdeithasol a chwmniau cydweithredol.

I unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu model cyflenwi newydd, mae cefnogaeth ar gael gan PAVO i'ch helpu gyda hyn.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10fed Tachwedd 2019

Cysylltwch â:

Tim Davies

Swyddog Datblygu Gwerth Cymdeithasol

tim.davies@pavo.org.uk 01597822191

CAIS YMA

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending