How do You Currently Train Your Volunteers? - Survey

A wnewch chi gymryd ychydig funudau i ymateb i'r arolwg byr hwn, sy'n edrych ar sut rydych chi'n hyfforddi'ch gwirfoddolwyr ar hyn o bryd.

Penodwyd grŵp o ymgynghorwyr annibynnol yn ddiweddar i adolygu a gwerthuso gwirfoddoli ym Mhowys, y strwythurau sy'n ei gefnogi ac i gynhyrchu strategaeth 5 mlynedd ar gyfer Powys.

Mae'r meysydd allweddol y byddwn yn edrych arnynt yn ystod yr adolygiad yn cynnwys:

• nodi arfer da a'i effaith gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ar ac o fewn cymunedau ym Mhowys

• adolygu gwirfoddoli ym Mhowys er mwyn gosod y gweithgaredd CSRG yng nghyd-destun y sir.

• cynhyrchu disgrifiad manwl o gyfansoddiad a swyddogaeth yr Ysgol Gwirfoddolwyr a Gofalwyr sy'n cael ei datblygu fel rhan o Academi Iechyd a Gofal embryonig Powys

• Trosi'r dysgu oddi uchod yn strategaeth / cynllun busnes 5 mlynedd


A wnewch chi gymryd ychydig funudau i ymateb i'r arolwg byr hwn, sy'n edrych ar sut rydych chi'n hyfforddi'ch gwirfoddolwyr ar hyn o bryd.

Bydd hyn yn cyfrannu at siapio'r Ysgol Wirfoddoli sydd ar y gweill fel rhan o Academi Iechyd a Gofal Cymdeithasol arfaethedig o dan Strategaeth Iechyd a Gofal Powys.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 26 Chwefror - atebwch i sicrhau bod eich profiad a'ch barn yn llywio'r darn cyffrous hwn o waith.
 

https://forms.gle/AwayjCK63jXSSzM76
 

 

 

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending