Fe hoffai RNIB Cymru eich gwahodd chi i ddigwyddiad ar-lein i nodi lansiad ein Maniffesto ar gyfer etholiadau 2021 y Senedd, ‘Cymru heb rwystrau i bobl â cholled golwg’.

Manylion y digwyddiad    

Dyddiad: Dydd Iau 8fed Hydref 2020

Amser: 10:30am – 11:30am

Lleoliad: Zoom

 

 

Fe hoffai RNIB Cymru eich gwahodd chi i ddigwyddiad ar-lein i nodi lansiad ein Maniffesto ar gyfer etholiadau 2021 y Senedd, ‘Cymru heb rwystrau i bobl â cholled golwg’.

Manylion y digwyddiad    

Dyddiad: Dydd Iau 8fed Hydref 2020

Amser: 10:30am – 11:30am

Lleoliad: Zoom

Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd Cymraeg ar gael ar y diwrnod.

Mae’r digwyddiad yn null hystings yn cael ei gynnal ar Ddiwrnod Golwg y Byd, sy’n ddiwrnod ymwybyddiaeth blynyddol er mwyn tynnu sylw at golled golwg yn fyd-eang. Bydd RNIB Cymru yn cynnal trafodaeth banel gyda chynrychiolwyr o’r tair prif blaid wleidyddol yng Nghymru.                  

  • Andrew RT Davies AS, Y Ceidwadwyr Cymreig
  • Rhun ap Iorwerth AS, Plaid Cymru

Mae hwn yn gyfle i’r Aelodau o’r Senedd drafod maniffesto eu plaid ar gyfer etholiadau 2021 y Senedd, sut mae’n cyd-fynd â cheisiadau polisi allweddol RNIB Cymru a beth fyddent yn ei wneud fel Llywodraeth nesaf Cymru er mwyn goresgyn y rhwystrau i bobl ddall ac â golwg rhannol yng Nghymru.           

Bydd sesiwn Holi ac Ateb hefyd. Os hoffech chi ofyn cwestiwn i’n panelwyr ni, cyflwynwch eich cwestiynau ymlaen llaw.

 

Os hoffech chi gael unrhyw gymorth neu wybodaeth bellach, cysylltwch â:

 

Nathan Owen, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, RNIB Cymru

nathan.owen(at)rnib.org.uk / 07783 811 687

 

Atebwch os gwelwch yn dda drwy lenwi’r ffurflen yma

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending