Datganiad Eiriolaeth Iechyd Meddwl Conwy a Sir Ddinbych ynghylch Covid-19

Mae ein holl eiriolwyr yn gweithio o gartref, ond mae ein holl systemau ffôn a ffacs, negeseuon e-bost yn gweithredu fel arfer. Hyd nes y ceir rhybudd pellach ni fydd ein tîm yn darparu cefnogaeth wyneb yn wyneb ond rydym yn gallu rhoi cymorth dros y ffôn, galwadau fideo, Whatsapps.

 

[Translate to Welsh:]

[Translate to Welsh:]

Mae'n bwysig cofio, yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd, ei bod mor bwysig ag erioed fod pobl yn gallu cael gwasanaeth eiriolaeth.

Mae EIMCaSDd yn dal ar agor i gyfeiriadau ac i gefnogi pobl trwy ein:

Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol  (EIMA) yng Nghonwy Sir Ddinbych a Phowys

Eiriolaeth Annibynnol Galluedd Meddyliol (EAGM) yng Nghonwy a Sir Ddinbych

Eiriolaeth Iechyd Meddwl Cymunedol yng Nghonwy a Sir Ddinbych

Eiriolaeth Pobl Ifanc yn Sir Ddinbych

Cynrychiolydd Person Perthnasol (CPP) yng Nghonwy a Sir Ddinbych

I gysylltu â ni ffoniwch 01745 81399 / 07580993334 neu ebostiwch ni ar admin(at)cadmhas.co.uk

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending