d1G1TaL dR0p-1N: ‘Galw Heibio’ Rhithwir

Tri chyfle i siarad â ni am fod yn ymddiriedolwr, fel rhan o Wythnos Ymddiriedolwyr 2020.

Fel rhan o Wythnos Ymddiriedolwyr 2020, mae Tîm Datblygu PAVO yn rhoi cyfle i chi alw heibio bron a chael sgwrs gydag aelod o staff. Efallai eich bod chi'n ystyried dod yn ymddiriedolwr ac yr hoffech chi ddarganfod mwy am y rôl? Neu efallai eich bod chi'n ymddiriedolwr presennol a hoffai ofyn cwestiwn i ni am eich sefydliad? Mae croeso i bawb, ac nid oes fath beth â chwestiwn gwirion (byddwn yn gwneud ein gorau i beidio ateb yn wirion!).

Mae'r sesiynau rhwng 10 am a 3pm ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener.

Cliciwch ar y ddolen i ymuno â ni ar Google Meet:

Dydd Llun 2il Tachwedd

Dydd Mercher 4ydd Tachwedd

Dydd Gwener 6ed Tachwedd

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending