Canolfan Materion Rhyngwladol / Hinsawdd Cymru Cymru

Ymgyrch newydd gyffrous sy'n gobeithio mynd â dros 50,000 o leisiau o Gymru i gynhadledd newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow Tachwedd 2021!

Anfonwyd ar ran Canolfan Materion Rhyngwladol / Hinsawdd Cymru Cymru

 

Rwy'n cymryd rhan mewn ymgyrch newydd, cyffrous - Climate.Cymru. Rydym yn gobeithio cyflwyno 50,000 o leisiau o Gymru yng nghynhadledd newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow fis Tachwedd 2021 (COP26) i fynnu bod ein harweinwyr yn gweithredu dros yr hinsawdd yn seiliedig ar dystiolaeth. Yn ogystal, rydym yn awyddus i arddangos rhai o'r camau gweithredu cyffrous sy'n digwydd yng Nghymru i ymateb i argyfwng yr hinsawdd a'r argyfwng natur.

Er mwyn llwyddo, hoffem ddenu cymaint o leisiau amrywiol â phosibl a byddem wrth ein bodd petai eich sefydliad yn cofrestru fel partner.

Bydd sefydliadau partner yn cael eu henwi ar wefan Climate.Cymru.

 

Beth ydym yn gofyn i bartneriaid ei wneud?

  • cofrestru ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan (isod)
  • rhannu'r ymgyrch gyda'u rhwydweithiau ac annog pobl i ychwanegu eu lleisiau - ar hyn o bryd, mae gennym opsiwn cofrestru ar y wefan, ond yn fuan byddwn yn ychwanegu cyfleoedd i unigolion ychwanegu eu lleisiau yn llythrennol
  • cytuno gyda'n hegwyddorion (isod)
  • rydym hefyd yn croesawu partneriaid i ymuno â'r grŵp llywio i lywio'r ymgyrch

 

I ddod yn bartner, cwblhewch y ffurflen fer yma.  

 

Egwyddorion Climate.Cymru

  • Rydym yn cydnabod brys argyfwng yr hinsawdd a natur
  • Rydym yn gwerthfawrogi ac yn cynnwys lleisiau ledled cymunedau yng Nghymru 
  • Rydym yn cefnogi'r angen i ganolbwyntio ar gamau gweithredu gwyrdd a theg, gan gydnabod effeithiau anghyfartal newid hinsawdd, ac weithiau, gweithredu dros yr hinsawdd
  • Rydym ni'n credu y dylai camau gweithredu fod ar sail y dystiolaeth orau sydd ar gael
  • Rydym ni'n credu y dylai camau gweithredu gyd-fynd â 7 nod a 5 ffordd o weithio Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

 

Cyfryngau cymdeithasol

Instagram: instagram.com/climate.cymru  

LinkedIn: linkedin.com/company/climatecymru

Facebook: facebook.com/ClimateCymru

Twitter: twitter.com/climatecymru

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending