Canllawiau Cymru Iach ar Waith newydd er mwyn helpu cyflogwyr i gefnogi staff drwy'r argyfwng costau byw

Mae Cymru Iach ar Waith wedi lansio canllawiau newydd i gyflogwyr ar yr “Argyfwng Costau Byw”.

Mae'r adran newydd ar y wefan yn darparu cyngor i gyflogwyr ar sut y gallant gefnogi iechyd a llesiant eu staff yn ystod yr argyfwng economaidd presennol. Mae hefyd yn cynnwys dolenni i wasanaethau ac adnoddau llesiant ariannol defnyddiol, gan gynnwys podlediad arbenigol Cymru Iach ar Waith gyda'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau.

Gellir dod o hyd i'r canllawiau “Argyfwng Costau Byw” newydd yma.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity