Events and Meetings

Upcoming events and meetings

Rhwydwaith y Sector Cymunedol: Gweithdai’r

Ymunwch â ni yng Ngweithdy Rhwydwaith y Sector Cymunedol yn PAVO yn Llandridnod, Powys ddydd Iau 23 Ion 2020.

Rhwydwaith Cyngor Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru – Cyfarfod Llawn 4 Rhagfyr 2019, Swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion, Aberystwyth

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod cychwynnol Rhwydwaith Cyngor Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Gweithio gyda rhieni neu deuluoedd yng Nghymru?

Hyfforddiant Gallu Ariannol am ddim ar gyfer sefydliadau

Dyddiadau cyntaf Tachwedd 2019

Cyflwyniad i Wobr Buddsoddi Mewn Gwirfoddolwyr

26 Tachwedd 2019, 14:00 - 15:00

I ddarparu gwybodaeth gychwynol am y Wobr Buddsoddi Mewn Gwirfoddolwyr i godi ymwybyddiaeth ynghylch sicrwydd ansawdd...

CYFLE CYFARTAL AM DDIM: Diwrnod Hyfforddi Romani a Theithwyr ‘Jivdi Lil’ (Llyfr Byw)

Adnodd ar gyfer gwaith gwrth-ragfarn gyda chymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr

CCB Powys Anabledd

Dydd Mercher 27ain Tachwedd yn Swyddfeydd PAVO

Symposiwm Digartrefedd

12 Tachwedd 2019

Park Inn Canol Dinas Caerdydd

Digwyddiadau Effaith Rhanbarthol – Archebwch eich lle am ddim!

Bydd y rownd nesaf o’n Digwyddiadau Effaith yn eich helpu i adnabod, cynllunio a rhannu’r gwahaniaeth cadarnhaol mae eich mudiad yn ei gael ar...

GWAHODDIAD- CYNHADLEDD A CHYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

Dydd Mawrth 19eg Tachwedd 2019 "Beth sydd o bwys?  Gwrando ar Drydydd Sector Powys" Cefn Lea, Dolfor, Newtown, Powys SY16 4AJ Yr wyf yn falch iawn...

Cynhadledd Iechyd a Gofal Gwledig

5ed & 6ed Tachwedd 2019

Maes y Sioe, Llanelwedd, Powys LD2 3SY

Do you care for someone affected by stroke?

Starting Thursday, 24th October for 5 weeks

Arwerthiant Celf Elusen banc bwyd Brecon

DYDD SADWRN 26 HYDREF 2019

Bydd yr ocsiwn yn cychwyn am 7pm yn brydlon.

Lleoliad: Y Neuadd, Coleg Crist, Brecon Powys LD3 8AF.

Mynediad: £5 (i...

Canllaw Mewnol i Weithio gyda Diwrnod Hyfforddi Cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn sicrhau bod eu gwasanaethau'n gynhwysol ac yn hygyrch i'r cymunedau Sipsiwn, Roma a...

Her Cerdded drwy'r Tan

Dydd Gwener 15fed o Tachwedd 2019, 6:30yg - 9yg

Byddwch yn ddewr a dewch I gerdded 15 troedfedd o lo iasboeth.

CWRS LLWYDDIANT CYSGU

LLEOEDD CYFYNGEDIG AM DDIM SYDD AR GAEL (y cyntaf i'r felin gaiff falu).

Mae'r gweithdy Achrededig Llwyddiant Cwsg hwn wedi'i anelu at rieni ac...

Digwyddiad Sganio Symudol Caru Eich Afu gan y British Liver Trust

Mae miloedd o bobl mewn perygl o gael clefyd yr afu ond ddim yn ei wybod oherwydd nad yw'r symptomau'n amlwg.

Digwyddiad Busnes Llandrindod Wells

Digwyddiad Busnes Llandrindod Wells AM DDIM

Ymunwch â ni ar 30 Hydref 2019 o 10:00 yn y Metropole Hotel & Spa i ddarganfod sut i oresgyn eich...

The Bevan Commission is holding its first cohort event of Innovation Exemplars on 15th October at the Cardiff City Stadium

....and would welcome submissions from the voluntary sector on ground-breaking/pioneering projects or ideas...

Digwyddiadau hyfforddi PAVO - llawer o gyrsiau AM DDIM!

Dewch i weld beth sydd ar gael, edrychwch a chliciwch i archebu!

[Translate to Welsh:] SHAPING THE FUTURE OF RURAL WALES: WHAT ARE THE EVIDENCE NEEDS OF RURAL CIVIL SOCIETY?

This event is being held in Aberystwyth Fri, 20 September 2019 10:00am – 4pm

Cymru Iachach - Trawsnewid Iechyd a Gofal yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru a Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys yn cynnal dau ddigwyddiad hanner diwrnod yn Powys ar newidiadau i wasanaethau iechyd a...

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb 12fed-19eg Hydref

Grantiau hyd at £ 500 ar gael i grwpiau cymunedol i herio ac ymateb i droseddau casineb

CAPOWYS! yn dod i Ystradgynlais

12fed a 25ain Medi yn The Welfare yn Ystradgynlais

 

Health & Social Care Workforce Strategic Framework Development Event - Workshops coming up!

These will help provide discussions and investigate ideas already shared, and start to build a Health & Social Care Workforce Strategic Framework that...

Dementia Network Powys  

Newtown Football Club, Latham Park, Newtown. SY16 1EN

PAVO Training Roadshow...coming to a town near YOU!

PAVO runs a number of training courses to help organisations, and this season have we three fantastic programmes on offer!

 

Dysgu WCVA: Ymgysylltu â gwirfoddolwyr o'r 21ain ganrif i wneud newid yn digwydd

Deall ac ymgysylltu â gwirfoddolwyr o'r 21ain ganrif

3 Hydref 2018 yng Nghasnewydd

24 Hydref 2018 yn Y Rhyl

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich helpu...

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending