Events and Meetings

Upcoming events and meetings

Celfyddydau Romani: Sipsiwn, Roma, teithwyr: Hyfforddiant Hawliau a Chyfrifoldebau

Cwmni Celfyddydau Diwylliannol Romani yw'r sefydliad cymunedol Romani a Theithwyr blaenllaw yng Nghymru, gan ddefnyddio'r celfyddydau a diwylliant fel...

Cwmni Diwylliannol a Celfyddydau Romani - Gŵyl Plant 2019 Mis Mis Hanes Teulu, Roma a Theithwyr

GWAHODDIAD

Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd CF10 1AH Dydd Llun 8 Gorffennaf 2019 10.30am i 3pm

Mae'n rhad ac am ddim i oedolion a phlant fel ei...

Dysgu WCVA: Ymgysylltu â gwirfoddolwyr o'r 21ain ganrif i wneud newid yn digwydd

Deall ac ymgysylltu â gwirfoddolwyr o'r 21ain ganrif

3 Hydref 2018 yng Nghasnewydd

24 Hydref 2018 yn Y Rhyl

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich helpu...

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending