Events and Meetings

Upcoming events and meetings

Rhwydwaith Ymgysylltwyr Gwirfoddoli Powys "Y Derfyn Digidol"

Dydd Llun 24ain Chwefror 2020

10am - 2.45pm

Swyddfeydd PAVO, Parc Mentor Ddole, Llandrindod Wells

GWAHODDIAD Gŵyl Gyrfaoedd Powys

4 Mawrth 2020

Maes y Sioe Frenhinol, Llanfair-ym-Muallt

Hyfforddiant pum niwrnod gyda Gofal Profedigaeth Cruse

Cwrs i hyfforddi Gwirfoddolwyr Profedigaeth ym mis Mawrth 2020

Cyd-weithio i adnabod a lleihau bregusrwydd

Bydd y seminar yn canolbwyntio ar sut i gyflawni llywodraethiant ac atebolrwydd effeithiol mewn partneriaeth i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus...

Our Duty to Reduce Poverty

An evening talk by the First Minister of Wales, Mark Drakeford, and an expert panel on their vision for reducing poverty in Wales

Equality and Human Rights Exchange Events

This will be an opportunity for you to hear from the Welsh Government about fair work, and discuss how you can embed the principle of fair work within...

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending