Mae Sefydliad Banc Lloyds ar gyfer Cymru a Lloegr wedi ail-lansio ei raglen grantiau “gyda dull symlach, mwy hyblyg a thryloyw”

Mae grantiau cyllido craidd gwerth hyd at £ 100,000 ar gael i elusennau bach a lleol.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity