Newyddion Cyllid

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar gyllid

The Powys Well-being Development Fund is OPEN to applications!

The Powys Well-Being Development Fund is open to constituted voluntary groups, charities and social enterprise to support the expansion or development...

MAE CRONFA TREFTADAETH LOTTERY CENEDLAETHOL YN DERBYN Y DU

Mae'r GRONFA DREFTADAETH LOTTERY CENEDLAETHOL YN DERBYN Y DU I CEISIADAU AM GRANTIAU PROSIECT RHWNG £ 3,000 a £ 5,000,000

 

Gellir gwneud cais...

CRONFA'R GRONFA GYMUNEDOL LOTTERI CENEDLAETHOL YN TYFU RHAGLEN SYNIADAU FAWR

Rhaglen grant refeniw a chyfalaf newydd gwerth £ 25 miliwn sy'n cynnig grantiau sy'n dechrau ar £ 150,000 dros sawl blwyddyn i ystod eang o...

Yr Elusen Inman

Yn gyffredinol, grantiau rhwng £ 2,000 a £ 5,000 ar gyfer elusennau sydd wedi'u cofrestru yn y DU sy'n darparu gweithgareddau meddygol, lles...

THE ALLAN AND NESTA FERGUSON CHARITABLE SETTLEMENT

Grantiau bach, canolig a mawr (dros £ 50,000) i elusennau sydd wedi'u cofrestru yn y DU ar gyfer prosiectau yn y DU neu dramor sy'n cefnogi addysg,...

YMDDIRIEDOLAETH NODWEDDOL ELISE PILKINGTON

Grantiau cyfalaf ar gyfartaledd yw £ 6,786 ar gyfer elusennau ceffylau'r DU ac elusennau cofrestredig sy'n gweithio gyda phobl hŷn yn y DU. ...

KFC Rhaglen Grantiau Cymunedol

Grantiau rhwng £ 200 a £ 2,000 ar gyfer sefydliadau dielw llawr gwlad y DU mewn ardaloedd lle mae bwytai KFC wedi'u lleoli ar gyfer gweithgareddau...

Current funding opportunities with Play Wales!

Find out more here.....

Screwfix foundation

Ar hyn o bryd mae Sefydliad Screwfix yn cynnig cyllid o hyd at £ 5,000 i elusennau cofrestredig lleol a sefydliadau dielw. Mae pob cais yn cael ei...

£ 10 miliwn o gefnogaeth bellach i Elusennau Cymru gan Sefydliad Moondance

Mae cronfa ryddhad Moondance Foundation Covid-19 wedi clustnodi £ 10 miliwn yn ychwanegol yn 2021 i'w ddosbarthu i elusennau a sefydliadau Cymru sy'n...

The Stanley Smith Horticultural Trust

Grantiau hyd at £ 4,000 ar gyfer sefydliadau, sefydliadau ac unigolion dielw yn y DU sy'n gweithio yn y DU (ac weithiau y tu allan i'r DU) i gyflawni...

The Stanley Smith UK Horticultural Trust

Grants up to £4,000 for UK not-for-profit organisations, institutions and individuals working in the UK (and occasionally outside the UK) to deliver...

The Tweed Family Charitable Foundation - Newydd!!

Mae'r Sefydliad rhoi grantiau newydd hwn sy'n ceisio dyfarnu un neu ddau grant hyd at £ 10,000 ar gyfer elusennau cofrestredig yng Nghymru a Lloegr...

The Prince's Countryside Fund - DOD YN FUAN!

Grantiau ar gyfartaledd o £ 17,000 ar gyfer ystod o sefydliadau dielw yn y DU sy'n gweithio i greu a chynnal cymunedau gwledig gwydn yn dilyn...

Youth Music funds

Fund A -Grants of £2,000 -£30,000 to organisations

Fund B -Grants of £30,001 -£150,000 to organisations

FREE Fundraising Support available

The Chartered Institute of Fundraising Cymru, as a direct response to Covid-19, is offering a free, responsive, issue-based scheme to help Wales-based...

THE ENERGY REDRESS SCHEME CARBON EMISSIONS REDUCTION FUND

THE ENERGY REDRESS SCHEME CARBON EMISSIONS REDUCTION FUND ROUND 1 - Grants between £50,000 and £500,000 for registered charities in England, Scotland...

Cameron Grants for Innovation in Mental Health

THE CAMERON GRANT MEMORIAL TRUST – Grants between £100 and £2,500 for UK registered charities, other forms of not-for-profit organisations and...

Grwp Cynenfin Funding

Grants of up to £500 available!

EU Settlement Scheme

As you may be aware, all European Economic Area (EEA) citizens and their families should be applying to the EU Settlement Scheme (EUSS) as soon as...

Access to Elected Office Fund

The Welsh Government has agreed to establish an Access to Elected Office Fund. This fund will support disabled candidates with the additional costs...

Rhaglen Prif Grantiau Sefydliad Esmee Fairbairn

Grantiau o £ 30,000 heb unrhyw uchafswm am 3 blynedd neu fwy ar gyfer sefydliadau'r DU sy'n cwrdd â blaenoriaethau rhoi grantiau newydd y Sefydliad,...

Garfield Weston fund now OPEN!

The Weston Charity Awards were created by the Garfield Weston Foundation to celebrate and support great front-line charities working in the fields of...

Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian

Mae’n bleser gan Bartneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian gyhoeddi y bydd cronfa grantiau untro ar gael i gynorthwyo cymunedau ar hyd y rheilffordd. ...

The Welsh Government’s Local Broadband Fund is now open!

£10 million is available under the Local Broadband Fund to support local authorities and social enterprises to deliver broadband projects locally.

Mae'r rhaglen Sustainable Food Places

Mae'r rhaglen Sustainable Food Places newydd lansio cylch ceisiadau am nifer cyfyngedig o grantiau datblygu chwe mis ar gyfer llefydd yng Nghymru sydd...

New funding round for Arts and Health!

The next phase of the Health Arts Research People programme (HARP) is now open for expressions of interest.

There are three key health needs arising...

Landfill Disposals Tax (LDT) Communities Scheme

A grant funding programme to help communities living within five miles of certain waste transfer stations or landfill sites take action for their...

Mid and South West Wales Community Cohesion Fund 2020 - 2021

The Mid and South West Wales Community Cohesion Team have project funding available (up to £2500) to develop projects which aid the recovery of...

Positive Pathways Programme awarding £35,000 in grants for projects developed by and for veterans

Upcoming event, on the 5th November 2020, Introducing Positive Pathways Programme Round 5. At 11am - 12 noon.

 

The webinar will cover the aims and...

Gamesys Foundation

Grantiau ar gyfer elusennau sydd wedi'u cofrestru yn y DU sy'n cefnogi pobl sy'n wynebu heriau iechyd meddwl ac ymchwil ym maes iechyd meddwl.

...

Co-op Food Fund

Grantiau rhwng £ 2,000 a £ 10,000 o elusennau a sefydliadau cymunedol y DU sy'n gweithredu ar lefel leol i ddarparu mynediad at fwyd a sefydlu atebion...

Arwain

Mae Arwain yn bwriadu ariannu prosiectau arloesol, dan arweiniad y gymuned yn y meysydd a ganlyn:

Sgiliau

Iechyd a Llesiant

Ynni Adnewyddadwy,...

VARIETY, THE CHILDREN’S CHARITY YOUTH CLUB GRANTS

Grantiau bach ar gyfer offer, fel arfer rhwng £ 250 a £ 500 ar gyfer Clybiau Ieuenctid a sefydliadau ieuenctid ledled y DU sy'n darparu cyfleoedd i...

WARBURTONS FAMILIES MATTER COMMUNITY GRANTS

Micro-grantiau hyd at £ 400 ar gyfer sefydliadau dielw yng Nghymru, Lloegr a'r Alban ar gyfer prosiectau lleol sydd o fudd i deuluoedd.

Dyddiad cau...

Meet the Funder: Garfield Weston Foundation

Thursday, 12 November 2020 at 11:00

The Thomas Wall Charitable Trust

Grantiau refeniw hyd at £ 5,000 dros 3 blynedd ar gyfer elusennau sydd wedi'u cofrestru yn y DU ar gyfer gweithgareddau craidd neu brosiectau sy'n...

The Trusthouse Charitable Foundation

Grantiau Bach a Mawr i sefydliadau dielw ac elusennol y DU i ariannu prosiectau celfyddydau, cefnogaeth gymunedol, addysg a threftadaeth mewn...

Cyllid a chefnogaeth ar gael nawr ar gyfer mentrau cymdeithasol

Rydym yn falch i fedru cyhoeddi bod cyllid a chefnogaeth bellach ar gael i entrepreneuriaid cymdeithasol a leolir yng Nghymru. Mewn ymateb i COVID-19,...

The fEBRUARY fOUNDATION

Grantiau ar gyfartaledd o £ 8,700 ar gyfer elusennau sydd wedi'u cofrestru yn y DU ar gyfer ystod eang o achosion elusennol, yn enwedig elusennau sy'n...

Lockdown Business Fund

Dyddiad cau i geisiadau: 5pm 20 Tachwedd 2020

 

Swm y cylliad: rhwng £1000 ac £5000

 

Final round: Positive Pathways Programme £35,000 for one-year project - apply now!

As part of the Veterans’ Mental Health and Wellbeing Fund, the Positive Pathways programme will award fixed grants of £35,000 for projects developed...

THE ROWING FOUNDATION

Grants of between £500 and £3,000 to support rowing in England, Scotland and Wales, particularly to enable participation in rowing by the young or...

THE GARFIELD WESTON FOUNDATION WESTON CULTURE FUND

One-off grants of between £100,000 and £2 million for UK cultural organisations to enable them to restart important work, refresh activities and...

The Prince's Countryside Fund - grants up to £10,000

The Prince’s Countryside Fund - grants up to £10,000 are available to UK not-for-profit organisations for projects that enable rural communities to...

Sports Wales Be Active Fund

Sports Wales are replacing their Community Chest and Sports Development Grants and focussing their support on helping groups restart sports activities...

THE POSTCODE DREAM TRUST POSTCODE RECOVERY FUND

Grants between £500,000 and £1,000,000 for registered charities in England, Scotland and Wales that have innovative ideas to help communities overcome...

Grants of up to £5,000 for Scouts and Guides groups across the UK.

THE LESLIE SELL CHARITABLE TRUST is offering One-off grants up to £5,000 for projects or trips for Scouts or Guides groups across the United Kingdom....

Arian cymunedol i Llandrindod: Eich Llais, Eich Dewis (ELED)

Digwyddiad cyllid cyfranogol - gwahoddir cynigion o hyd at £ 2000 i brosiectau yn Llandrindod sy'n gwella diogelwch cymunedol ac yn adeiladu cymuned...

Grantiau o hyd at £2,000 ar gael i brosiectau meddygol

Grantiau Safonol Cronfa Dydd Sadwrn yr Ysbyty - Mae grantiau unwaith ac am byth hyd at £ 2,000 ar gael ar gyfer prosiectau meddygol, prosiectau...

Cwrdd âr Cyllidwr: Cofrestrwch nawr i ymuno â Chronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru ar-lein

Mae £4m ar gael I Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon cymunedol.

Powys Groups awarded funding

Third sector organisations in Powys have been awarded funding to help support vulnerable people through the COVID-19 pandemic. A total of £26,591...

Social Value Moving Forward Awards announced:

Sixteen Powys organisations have been successful with their application to the Social Value Moving forward Fund.

Find out more here!

Axis Foundation grant

Our focus is to support small local and impactful causes, in the areas where we work (London, South of England, Midlands and Wales) that have a...

LGBT+ Futures: National Emergencies Trust Fund

The funding is available to address the additional needs of LGBT+ people and communities most adversely impacted by the Covid-19 pandemic and to...

Free coaching for charities with the IoF Cymru

LOOKING TO INCREASE YOUR FUNDRAISING POTENTIAL BUT STUCK ON A PARTICULAR ISSUE AND NEED SOME PROFESSIONAL FREE HELP?

Mae'r Gronfa Adfer Sector Gwirfoddol bellach ar AGOR!

Bydd cronfa newydd gan Lywodraeth Cymru a weinyddir gan CGGC yn canolbwyntio ar leihau’r anghydraddoldeb sy’n deillio o’r pandemig.

Young Panelists wanted for PAVO's Youth Led Grant scheme!

A great opportunity to get involved and have a say on what youth led projects are funded in your area

Gronfa Adferiad Diwylliannol Cymru

Heddiw, mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn agor ei Gronfa Adferiad Diwylliannol Cymru ar gyfer ceisiadau. Fel rhan o gronfa argyfwng £53 miliwn...

Lloyds Bank yn lansio Cronfa gymorth ôl-Covid.

Mae'r gronfa hon yn agored i elusennau bach a chanolig eu maint gydag incwm rhwng £ 25,000 ac £ 1 miliwn y flwyddyn sy'n helpu pobl i oresgyn materion...

Grantiau i ddatblygu gwefannau a chynhyrchion digidol o’r Fat Beehive Foundation

Mae grantiau hyd at £ 2,500 ar gyfer elusennau bach sydd wedi’i cofrestru’n y DU sydd ag incwm blynyddol o lai na £ 1 miliwn ar gael i ddatblygu...

Cyfarfod y Cyllidwr: Cofrestrwch nawr i ymuno â Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar-lein.

Ynglŷn â'r Digwyddiad hwn

Hoffem eich gwahodd i fynychu sesiwn Holi ac Ateb am ddim gyda swyddog Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i glywed am y...

Funds for performing & visual arts projects

The Foyle Foundation has re-opened its Small and Main Grants Scheme to applications for UK registered charities working in the fields of the...

Civil Solidarity Prize "Civil society against Covid-19" launched by the EESC

The aim of this prize, which is launched as a one-off edition instead of the annual EESC Civil Society Prize, is to reward not-for-profit initiatives...

Y Gronfa Datblygu Cymdeithasol "Symud Ymlaen" - Ceisiadau nawr AR AGOR!

Mae’r Gronfa Datblygu Cymdeithasol - Symud Ymlaen ar agor ar gyfer ceisiadau hyd at 12.00 canol dydd, dydd Gwener 14fed Awst 2020.

Mae cyllid argyfwng COVID-19 yn newid

Bydd Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol CGGC, sydd wedi dyfarnu bron £7.5 miliwn i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru, yn newid ym mis Awst i...

Llwybrau Cadarnhaol ar gyfer cyn-filwyr y Lluoedd Arfog

Bydd y rhaglen hon yn dyfarnu grantiau i elusennau neu Gwmnïau Budd Cymunedol (CBCau) sy'n gweithio gyda chyn-filwyr y Lluoedd Arfog sydd angen...

Trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) 2020-21 Cais Cyfalaf

Mae Grant Cyfalaf VAWDASV yn cefnogi prosiectau cyfalaf sydd yn uniaethu a thrais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

 

Chwareon Cymru - Cronfa Be Active Cymru

Mae grantiau o £300- £50,000 ar gael ar gyfer clybiau chwaraeon a sefydliadau neu grwpiau cymunedol mewn ymateb uniongyrchol i Covid-19.

 

Umbrella Cymru - LGBTQ+ Cronfa Covid-19

Cyn bo hir, bydd sefydliadau a grwpiau LGBTQ + ledled y DU yn gallu ceisio am grantiau o hyd at £ 15,000 i gefnogi eu rôl hanfodol wrth gefnogi...

Ymddiriedolaeth Julia a Hans Rausing - Cronfa Goroesi Elusen

Bydd y gronfa hwn yn darparu cyllid craidd o hyd at £250,000 i gefnogi elusennau, yn enwedig busnesau bach a chanolig eu maint, i wneud iawn am incwm...

'Cwrdd â'r Cyllidwr': Cofrestrwch nawr i ymuno â Loteri Cod Post y Bobl ar-lein

Mis Awst yma, diolch i chwaraewyr Loteri Côd Post y Bobl, bydd pedair Ymddiriedolaeth gyda ffocws gymunedol yn lansio eu rownd ariannu diweddaraf....

Cronfeydd Cymunedol Tesco yn cefnogi achosion da mewn cymunedau lleol o fewn y DU.

Bags of Help yw cynllun cymunedol lleol Tesco lle mae’r pres a godwyd gan bris carrier bags mewn siopau Tesco yn cael ei ddefnyddio i ariannu miloedd...

CRONFA GWYDNWCH CYMUNEDOL LLINELL CALON CYMRU

Mae Cwmni Datblygu Llinell Calon Cymru wedi penderfynu sefydlu cronfa grant untro er mwyn cefnogi cymunedau ar hyd y llinell.

Hyfforddiant ar lein ac am ddim i Ymddiriedolwyr : Buddsoddiadau elusen

Mae Cazonove Capital eisiau helpu'ch bwrdd i ddatblygu'r wybodaeth a'r hyder i oruchwylio asedau buddsoddi eich elusen yn llwyddiannus.

 

Change Makers: Cyllid dros 3 i 5 mlynedd i gataleiddio trawsnewid

Mae'r rhaglen Comic Relief newydd yn cynnig grantiau rhwng £ 150,000 a £ 600,000 i sefydliadau er mwyn cefnogi newidiadau yn y ffordd maen nhw'n...

Sefydliad yn cynnig cronfeydd i drwsio safleoedd cyfleusterau ac eiddo eraill

Cyllid o hyd at £5,000 i elusennau cofrestredig a mudiadau nid-ar-elw.

 

Y galwad olaf am Geisiadau Cronfa Gymunedol

Mae'r Co-op wedi ymestyn eu dyddiad cau i 12fed o Orffennaf ar gyfer prosiectau sy'n dechrau ar ôl 25ain o Hydref.

 

Cronfa Cymru Actif

Ydy COVID-19 wedi effeithio eich gweithgaredd chwaraeon lleol chi?

 

Mae’n un o’r cyfnodau mwyaf heriol erioed i chwaraeon yng Nghymru ac mae'n...

Welsh Government - Local Broadband Fund

Local Broadband Fund The Welsh Government recently announced plans for a Local Broadband Fund, £10m over 3 years.  "Our original timescale was to...

Ystyriwch ail-gychwyn codi arian cyhoeddus, os mae’n ddiogel.

Dywed dogfennau gan y Rheoleiddiwr Codi Arian a'r Sefydliad Codi Arian, fodd bynnag, ni allith pethau dychwelyd i’r arfer eto.

 

Cronfa Gelf: Grantiau Ymateb ac Ail-drefnu

Nod y grantiau newydd hyn yw helpu amgueddfeydd, orielau a sefydliadau diwylliannol i addasu ac ail-drefnu ffyrdd o weithio ar gyfer y dyfodol.

 

Ydych chi'n darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol?

Cewch wybodaeth al Covid-19, arweiniad a chymorth gan Busnes Cymru.

Cyfalaf Cymdeithasol a Chymunedol yn cynnig arian parod ar gyfer adladd Coronafeirws

Mae’r gronfa yn cynnig £1miliwn mewn grantiau i fudiadau ar draws y DU sydd yn cyflogi pobl o grwpiau dan anfantais neu fregus.

 

Y Gronfa Ddiogel a Chynhes - YMGEISIO NAWR!

Yma yn Wales & West Utilities ein gwaith yw eich cadw'n ddiogel ac yn gynnes gartref.

O ddydd i ddydd rydyn ni'n gwneud hynny trwy edrych ar ôl y...

DIWEDDARIAD BRYS - Mae galw mawr wedi bod am y rhaglen Camau Nesaf.

O ganlyniad, byddwn ni’n cau’r ffurflen gais i ymgeiswyr newydd ddydd Mercher 24 Mehefin am 12 hanner dydd.

Gwneud cais am Gronfa Gymunedol Leol y Co-op

Mae Cronfa Gymunedol Leol y Co-op yn cefnogi prosiectau ledled y DU y mae aelodau’r Co-op yn poeni amdanynt.

Benthyciadau ar gyfer elusennau a mentrau cymdeithasol

Mae’r Gronfa Benthyciad Gwydnwch ac Adferiad wedi’i hehangu a’i gwella i wneud mwy o fenthyciadau i sefydliadau y mae’r cychwyniad coronafirws yn...

Grantiau Arian yn ôl Cymunedol!

A.F. Blakemore & Son Ltd yw un o'r busnesau teuluol mwyaf a mwyaf blaengar yn y DU a hi yw'r adran fwyaf o SPAR UK, yn berchen ar oddeutu 280 o siopau...

Cynllyn Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid 2020/21 DYDDIAD CAU WEDI ESTYN

Mae grantiau bach hyd at £ 750 ar gael gan PAVO i redeg prosiectau sy'n darparu cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc 14-25 oed. *31ain Gorffenaf yw'r...

BBC CHILDREN IN NEED COVID-19 Next Steps Grant

The Next Steps programme is our response programme designed to deliver support for children and young people affected by the COVID-19 pandemic....

Rhoddion Dwbl Ar-lein gyda Her Rhodd Fawr y Nadolig

Mae'r cyfri wedi cychwyn, i wneud cais i gymryd rhan yng nghyllid gemau elusennol blynyddol mwyaf y DU, gyda cheisiadau'n cau ddydd Gwener 3ydd...

Ymddiriedolaeth Elusennol D’Oyly Carte

Mae mwyafrif o grantiau’r Ymddiriedolaeth yn grantiau unigol dros gyfnod un flwyddyn, ac mi fydden nhw yn ystyried ceisiadau am gostau craidd neu...

Grantiau Sefydliad Pink Ribbon: dyddiad cau wedi’i estynnu

Mae hyd at £5,000 ar gael i elusennau sy’n gweithio ym maes cancr y fron.

Bydd cronfeydd newydd ar gyfer natur yn helpu i blannu'r hadau ar gyfer Cymru ar ôl Covid-19

I nodi Diwrnod Amgylchedd y Byd, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dwy gronfa newydd a fydd yn cefnogi pobl dros ledled Cymru i greu lleoedd ar...

Cronfa Adfywiad Ol-Covid-19

Mae sefydliad Edge wedi lansio cronfa addysg un-tro gyda hyd at £250,000 o grantiau ar gael.

Cymorth ar Coronafeirws gan y Rheolwr Codi Arian (Fundraising Regulator)

Arweiniad, deunyddiau i gefnogi elusennau, mudiadau codi arian a'r cyhoedd yn ystod sefyllfa Covid-19.

Sefydliad ASDA yn lansio dau gynllun grant newydd

Mae grantiau ‘Hygiene’ a ‘Healthy Holidays’ yn anelu i ddarparu cefnogaeth targedol o ganlyniad i sefyllfa Covid-19.

Ymddiriedolaeth Woodward yn agor ceisiadau ar lein am gyllid craidd

Mae elusennau a CICs gydag incwm blynyddol llai na £200,000 nawr yn gallu ceisio am hyd at £3,000 am gostau craidd ar lein.

Mynd i afael ag anghenion critigol merched a merched ifanc sydd yn colli allan fwyaf

Mae Cronfa Ymateb Rosa’s Covid-19 bellach ar agor a bydd yn darparu grantiau o hyd at £10,000 ar gyfer sefydliadau menywod arbenigol ledled y DU.

Grantiau Ymateb i Covid-19 Clinks

Mae’r cyllid hon ar gyfer mudiadau sy’n cefnogi pobl yn y carchar, yn gadael y carchar neu o dan drwydded yn y gymuned neu yn treulio dedfryd...

Ymddiriedolaeth Elusennol George Bairstow ‘dal ar agor am fusnes’

Mae’r ymddiriedolaeth yn gwneud grantiau i elusennau a gofrestrwyd yn y DU ar gyfer darpariaeth cymorth ar frys i gymunedau; annog pobl ifanc i...

Cyllid ar frys i elusennau Cristnogol

Mae ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Elusennol Plant wedi rhoi ffurflen gais cyllid at ei gilydd i elusennol cymwys sydd yn profi heriau ariannol...

Cyllid Covid-19 Llywodraeth Cymru yn estyn ffiniau

Bydd y grantiau, a oedd ddim ar gael i fudiadau a oedd yn derbyn rhyddhad ardrethi yn ôl disgresiwn, yn cael ei weinyddo gan awdurdodau lleol i...

Cyllid COVID-19 ar gyfer cam-drin domestig a gwasanaethau cymorth trais rhywiol

Mae MOJ wedi sicrhau £25 miliwn fel rhan o becyn cymorth i elusennau sy’n cefnogi pobl agored i niwed gan gynnwys dioddefwyr trais rhywiol a cham-drin...

Cronfa Grantiau Independent Age

Mae hyd at £15,000 ar gael i helpu mudiadau ar ledled y DU i weithio gyda phobl hŷn sy’n cael eu heffeithio fwyaf gan COVID-19

Cyfleoedd rwydweithio a thrafodaeth panel newydd i godwyr arian

Mae’r Sefydliad Codi Arian (Cymru) wedi cyflwyno cyfres newydd o ddigwyddiadau digidol i godwyr arian gyda Phanel Codi Arian Corfforaethol.

Grantiau cymorth i fudiadau dyfrol a nofio

Mae Cronfa Cymorth COVID-19 y Sefydliad Swimathon yn cynnig hyd at £1,000 i fudiadau llai fel eu bod yn gallu parhau i weithredu yn ystod y cyfnod...

Cronfa Gymunedol Aviva yn agored gyda diweddariad ar feini prawf

Mae’r gronfa wedi ehangu eu hanghenion cymhwyster i gefnogi achosion sydd yn delio ag effaith argyfwng Covid. Gall elusennau geisio am gyllid o fyny i...

The Armed Forces Covenant Trust COVID-19 Impact Fund

Grants up to £60,000 for charities and Community Interest Companies working with Armed Forces communities that have been affected by the Covid-19...

Mae rheoleiddwyr elusennau yn annog gwyliadwriaeth dros wariant firws coronafirws 'anghywir'

Mae rheoleiddwyr elusennau’r DU wedi rhybuddio arholwyr annibynnol i fod yn wyliadwrus dros elusennau sy’n camddefnyddio arian yn ystod y pandemig...

Cronfa Cynhwysiant Gweithredol newydd ar gyfer COVID-19

Mae cylch newydd o gyllid Cynhwysiant Gweithredol yn cael ei lansio i helpu mudiadau yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws – gyda phroses ymgeisio...

Cyllid Coronafeirws: pa gronfa ddylwn ni wneud cais amdani?

Mae CGGC yn cynnig cymorth am yr opsiynau cyllid sydd ar gael i fudiadau.

Cefnogaeth i elusennau llai sydd yn cefnogi heintiau hir dymor ac anabled

Mae Sefydliad Edward Gostling wedi gohirio’u meini prawf ar gyfer creu grantiau yn ystod argyfwng Covid-19.

Clwb yn cynnig cefnogaeth ariannol i weithgareddau yn Aberhonddu a’r Cylch

Mae Clwb Rotari Aberhonddu yn cynnig cefnogaeth ariannol i elusennau lleol, grwpiau gwirfoddol a chymunedol sy’n gweithredu yn ystod y sefyllfa...

Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru yn cadarnhau £400,000 o gyllid mewn argyfwng

Mae effaith y Coronafeirws, yn dilyn y dinistr ag adalwyd gan y stormydd yn gynharach yn y flwyddyn wedi codi heriau mwyaf i’n seilwaith ers talwm.

Cefnogaeth i’r sector Treftadaeth yn ystod sefyllfa Coronafeirws

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn rhoi £50m i gefnogi unigolion a mudiadau sy’n gweithio ar hyd y sector dreftadaeth fel ymateb...

Cronfa Gymorth Covid-19 Moondance

Mae sefydliad Moondance yn awyddus i gefnogi elusennau Cymru i barhau gyda’u gweithgareddau yn ystod argyfwng Covid-19.

Cronfa Gefnogi Ddigartrefedd Morrisons COVID-19

Rhoddir £500,000 gan Trust i gronfa sy’n seiliedig ar gefnogi elusennau sy’n gofalu am y digartref yn ystod sefyllfa Coronafeirws.

 

Ffederasiwn Amgueddfeydd a Galerïau Celf Cymru: Grantiau Cefnogi Gwrthsefyll Covid-19

Mae £325,000 o gyllid Lywodraeth Cymru wedi’i diogelu i greu cynllun grant wrthsefyll i amgueddfeydd ac atyniadau threftadaeth Gymreig.

Cronfa Sefydlogi Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) i Fudiadau.

I fudiadau’r celfyddydau sydd yn gweithio mewn sector nid-er-elw yng Nghymru sydd yn profi anawsterau uniongyrchol o ganlyniad i’r Coronafeirws.

Sefydliad Cymunedol yng Nghymru: Cronfa Wrthsefyll Coronafeirws

Mae’r gronfa hon wedi’i sefydlu i gefnogi grwpiau a mudiadau sydd yn addasu eu gwasanaethau a’u chefnogaeth i unigolion a theuluoedd, boed fesul un...

Ymateb y Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i Covid-19

Fel mae’r argyfwng yn datblygu, mae’r Gronfa Loteri wedi bod yn edrych ar sut allent gefnogi cymunedau ar draws Cymru.

THE CLOTHWORKERS’ FOUNDATION COVID-19 EMERGENCY CAPITAL PROGRAMME

Capital grants up to £5,000 for UK charities and not-for-profits outside of London to purchase essential items to adapt or increase services in...

Grants for COVID-19 efforts

Have a look here for short lived funding streams and grants that you can apply for to support COVID 19 efforts

EMERGENCY COVID-19 RESPONSE FUND

There is some limited ICF Funds available to constituted Social Value Sector organisations and informal groups working in partnership with their local...

RHYBUDD: Cronfa Datblygu Gwerth Cymdeithasol

Cliciwch yma i gael gwybodaeth bwysig am y Gronfa Datblygu Gwerth Cymdeithasol.

The Ernest Hecht Charitable Foundation

Grants between £500 and £20,000 for registered charities in England and Wales working in the areas of the advancement of religion, support for young...

Help Wales after Storm Dennis fund

All across Wales, and South Wales in particular, communities have been hit by Storm Dennis and the flooding it has caused.

Road Safety Trust

Grants of up to £200,000 are available for projects that focus on engineering, infrastructure and technological measures to help protect vulnerable...

Calor Rural Community Fund

As it’s Calor’s 85th birthday this year, the total funding pot has been increased to £85,000.

The Social Value Development Fund is now open for applications!

The fund is available to Social Value Sector organisations to develop new or to expand preventative services and activities that improve well being,...

Social Value Development Fund 2020/21 - open for applications!

The Social Value Development Fund is now open for applications and will close at midnight on 31st March 2020.

MAE CYNLLUN GRANTIAU IECHYD BACH NAWR YN FYW

Cynllun Grantiau Bach i hybu iechyd a lles 2020-2021

GREGGS FOUNDATION - LOCAL COMMUNITY PROJECTS FUND

Local Community Projects Fund awards grants of up to £2,000 to enable not for profit organisations to do something they otherwise couldn't afford to.

THE INMAN CHARITY

Grants up to £5,000 for UK registered charities carrying out medical, social welfare or general welfare activities.

COMIC RELIEF FUTURE LOOKIN’ GOOD GRANTS - Grants up to £200,000 for UK-based not-for-profit organisations for projects that can enable young people build a positive future.

Grants up to £200,000 for UK-based not-for-profit organisations for projects that can enable young people build a positive future.

TESCO BAGS OF HELP COMMUNITY GRANTS PROGRAMME REOPENS TO APPLICATIONS WITH REVISED GRANTS LEVELS

Grants up to £2,000 for a wide range of UK community groups, organisations, charities, schools and other not-for-profit organisations with seeking...

Cyfle i ariannu sefydlu Gwasanaeth Siopa yn y Drenewydd a'r Trallwng

O ganlyniad i ddadansoddiad o ddata a gasglwyd gan y Cysylltwyr Cymunedol, nodwyd bod bwlch yn y gefnogaeth siopa i breswylwyr yn ardal y Drenewydd...

MUSIC FOR ALL COMMUNITY PROJECT GRANTS

Grants up to £2,500 for UK-based community groups to bring music projects to their local communities.

National Lottery Heritage Fund

The Heritage Fund has a total of £3 million available for the delivery of training programmes to support the skills, capacity and resilience of...

THE THOMAS WALL TRUST DIGITAL SKILLS GRANTS

Grants up to £5,000 for UK registered charities and not-for-profit organisations for projects or core activities that support literacy, numeracy,...

THE ROWING FOUNDATION

Grants up to £3,000 to support rowing in England, Scotland and Wales, particularly for initiatives that seek to improve participation in rowing by the...

THE LLOYDS BANK FOUNDATION

Core funding grants up to £100,000 over 3 years for small and medium-sized locally based charities in England and Wales working helping people aged 17...

Mae Sefydliad Banc Lloyds ar gyfer Cymru a Lloegr wedi ail-lansio ei raglen grantiau “gyda dull symlach, mwy hyblyg a thryloyw”

Mae grantiau cyllido craidd gwerth hyd at £ 100,000 ar gael i elusennau bach a lleol.

THE GREGGS FOUNDATION LOCAL COMMUNITY PROJECTS FUND

Grants up to £2,000 for small not-for-profit organisations in England, Scotland and Wales for projects or equipment that will benefit people in need.

The Western Charity Awards - here's your chance to apply!

They want every frontline charity in Wales to have the chance to apply so don't miss this opportunity and click for more info here!

COMIC RELIEF SMALL GRANTS SCHEME IS OPEN AGAIN - BUT NOT FOR LONG!:

Did your organisation miss the Comic Relief Deadline?

We are opening the scheme again for a brief window of opportunity

Pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed

Rydym yn nodi pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed gyda chronfa newydd ar gyfer cymunedau sydd â syniadau gwych i ddod â phobl gyda'n gilydd. ...

MAGIC LITTLE GRANTS - LOCALGIVING

"Localgiving has launched Magic Little Grants - providing grants of £500 to small charities and community groups. There are over 500 grants available...

THE EMERTON-CHRISTIE CHARITY

Small grants, generally of £2,000 for UK registered charities carrying out education or social welfare projects.

MUSIC FOR ALL COMMUNITY PROJECT GRANTS

Grants up to £2,500 for UK community organisations to bring music projects to their local communities.

THE OAK TRUST

Grants up to £4,000 registered charities in the UK that are supporting people who are disadvantaged, as well as medical and environmental charities.

THE RURAL FOUR GRANT PROGRAMME

10 grants of up to £25,000 for rural community projects in Great Britain that aim to improve the wellbeing of isolated communities in areas of...

THE GARFIELD WESTON FOUNDATION

Regular (up to £100,000) and Major (over £100,000) grants for UK registered charities working the areas of welfare, youth, community, arts, faith,...

THE CASEY TRUST

Small grants generally around £3,000 for UK registered charities for start-up projects and new initiatives that support children aged up to 18 and...

THE ROAD SAFETY TRUST

New small grants programme offering up to £30,000 UK organisations to fund activities that will reduce the risk of death and injury for all road...

THE HEADLEY TRUST

Grants for UK registered charities for projects in the areas of arts and heritage UK, cathedrals and major churches, parish churches, arts and...

THE YAPP CHARITABLE TRUST

Grants up to £3,000 towards the running costs of very small registered charities with an annual expenditure of less than £40,000 in England and Wales...

THE ASHLEY FAMILY FOUNDATION

Grants generally up to £10,000 for grassroots projects in Wales and England that protect rural communities and encouraging participation in the arts.

THE RANK FOUNDATION PEBBLES FUND

Grants up to £1,000 for UK registered charities and churches for projects that benefit residents and communities in the United Kingdom.

THE POSTCODE DREAM FUND

A small number of grants up to £1.5 million to enable not-for profit organisation in England, Scotland and Wales the opportunity to deliver a project...

THE WEAVER’S COMPANY BENEVOLENT FUND

Grants up to £15,000 for small UK registered charities working with young disadvantaged people aged 5 to 30, especially those at risk of criminal...

THE STERRY FAMILY FOUNDATION

Grants up to £3,000 for UK registered charities working to support education, arts and culture and healthcare projects for sick and disabled children...

THE GREEN HALL FOUNDATION

Grants up to £10,000 for UK registered charities with an annual income of £250,000 or less to purchase equipment or to fund special projects.

THE HODGE FOUNDATION

Grants generally up to £10,000 for UK registered charities for projects in the fields of welfare, education, religion, and medical treatment and...

THE GANNETT FOUNDATION

Grants up to £9,000 for UK registered charities for local community projects in areas in which the Newsquest newspaper group operates.

 

Application...

THE CLORE DUFFIELD FOUNDATION MAIN GRANTS PROGRAMME

Grants from £10,000 for UK registered charities for cultural activities and occasionally health and social care projects.

MAGIC LITTLE GRANTS 2019

One-off grants up to £500 for small local charities and community groups in England, Scotland or Wales that are encouraging hard to reach individuals...

THE BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY OUTREACH GRANTS

Grants up to £2,000 for individuals and organisations in England, Scotland and Wales for projects that promote ecological science to a wider audience.

MONEY SAVING EXPERT

Grants up to £7,500 for UK not-for-profit organisations delivering activities that help people develop the financial skills to manage their money.

POSTCODE COMMUNITY TRUST

Round 2 open for a short application window - closing date: 4pm, Wednesday, August 14th.

Free Fundraising Coaching Support for Charities

Registered charities based in Wales with two or more members of staff and with a voluntary income of up to £100,000 – excluding grant income -  are...

TESCO - BAGS OF HELP - IMPORTANT ANNOUNCEMENT

IMPORTANT ANNOUNCEMENT - Scheme postponed due to demand

BBC CHILDREN IN NEED SMALL GRANTS PROGRAMME

Grants up to £30,000 for not-for-profit organisations in the UK, the Isle of Man and the Channel Islands working with disadvantaged children and young...

THE TERENCE COLE FOUNDATION

Grants for UK and worldwide charities working in the fields of education, the relief of suffering, victims of war, sport and the promotion of art,...

VARIETY CLUB YOUTH CLUB GRANTS

Equipment grants generally between £250 and £600 for UK youth clubs that are providing opportunities for improving social skills, team spirit and...

THE CHESTERHILL CHARITABLE TRUST

Grants for UK registered charities working with disadvantaged young people, the advancement of education, ex-offenders or young people at risk of...

THE D’OYLY CARTE CHARITABLE TRUST

Grants up to £5,000 for registered charities in the UK in working in the arts, the improvement or protection of the environment, and health and...

THE JOHN LEWIS FOUNDATION

Grants for registered charities working in England, Scotland, Wales, Cambodia, India and/or Vietnam for projects that support disadvantaged...

Comic Relief Community Funding in Wales

Comic Relief grants for community led action - £1,000 - £10,000 for local activity and capacity building grants between £30,000 and £60,000 will be...

THE ANGUS ALLNATT CHARITABLE FOUNDATION

Grants up to £3,000 for registered charities in England, Scotland and Wales that are (a) undertaking music and recreation projects for young people...

THE BASIL SAMUEL CHARITABLE TRUST

Grants up to £5,000 for registered charities in England and Wales providing cultural activities, social care, education and meeting the medical needs...

THE CASEY TRUST

Grants for UK registered charities for start-up projects taking place in the UK or throughout the world that support children up to 18 years and their...

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending