GWNEUD GWAHANIAETH YM MHOWYS

Mae PAVO yn falch o gyhoeddi cynllun grant newydd i fudiadau’r trydydd sector ym Mhowys.

Nod y gronfa Gwneud Gwahaniaeth ym Mhowys yw cynyddu gallu sefydliadau lleol i gyflwyno gweithgareddau newydd. Bydd y gweithgareddau yma’n mynd i’r afael â’r blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi a nodwyd o dan thema Cymunedau a Lle Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU ym Mhowys.

 

Blaenoriaethau’r Gronfa yw:

Cymunedau a lle

Cludiant Cymunedol

Treftadaeth Ddiwylliannol a Thwristiaeth

Gweithredu Hinsawdd

Costau Byw

Cysylltu Cymunedau (yn ddigidol neu fel arall)

 

Mae'r cynllun ar gael i sefydliadau cymunedol priodol gyda chyfansoddiad/set o reolau a chyfrif banc. Rhaid i sefydliadau fod wedi'u lleoli ym Mhowys. Rhaid i bob ymgeisydd ymgysylltu â’r cymorth sydd ar gael gan Swyddog Datblygu’r gronfa cyn cyflwyno cais.

 

Cyfanswm gwerth y gronfa yw £400,000; a gall grwpiau wneud cais am rhwng £4,000 a £40,000.

 

Mae'r gronfa ar gael i gefnogi costau refeniw yn unig. Rhaid gwario’r holl gyllid erbyn diwedd Tachwedd 2024.

 

Mae'r cyfnod ymgeisio cyntaf yn agor ar 21ain o Awst 2023. Bydd yr ail rownd yn agor ar 22ain o Ionawr 2024 yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth y DU, a bod digon o arian ar gael.

 

Gall grwpiau naill ai:

  • gwneud cais am gyllid ar gyfer blwyddyn 1 y cynllun (Diwedd Hydref 2023 - Mawrth 2024)

  • gwneud cais ar gyfer blwyddyn 1 (Diwedd Hydref 2023 - Mawrth 2024) a blwyddyn 2 (Ebrill 2024 - Tachwedd 2024 - yn amodol ar gymeradwyaeth llywodraeth y DU) OND rhaid i unrhyw brosiect sy'n ymgeisio ar gyfer blwyddyn 1 a 2 ddangos gwahaniaeth yn y prosiect, nid parhad o’r gweithgareddau o flwyddyn 1 yn unig.

           e.e. 

           Blwyddyn 1 - prosiect peilot byr; prosiect llawn blwyddyn 2

           Blwyddyn 1 - astudiaeth dichonoldeb / ymchwil gweithredu; prosiect peilot blwyddyn 2 i brofi'r astudiaeth ddichonoldeb / ymchwil gweithredu

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

grants(at)pavo.org.uk

01597 822191

 

DYDDIAD CAU: 5PM DYDD LLUN 2 HYDREF 2023

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity