Dod o hyd i'ch swydd newydd yma

Llawer o gyfleoedd cyffrous

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Swydd Wag Cymorth Cartref East Radnor

Wedi'i leoli yn Presteigne; mae'r gwasanaeth yn cynnwys Presteigne, Knighton, Llangunllo, Radnor Newydd a'r ardaloedd cyfagos.

I ddechrau cyn gynted...

Hwylusydd y Ganolfan - Ponthafren

Lleoliad: Ponthafren, Y Trallwng a'r Drenewydd

Cyflog: £ 8.21

Oriau: 35 Awr yr wythnos

 

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd

Mae hwn yn gyfle cyffrous i gael rhan allweddol yn natblygiad sefydliad deinamig, effeithiol.

Rôl Cynghorydd Cydraddoldeb AD Llawn Amser (Prifysgol Abertawe)

Cyflog: Gradd 07 - £30,046 i £33,797

Math o Gontract: Parhaol

Dyddiad Cau: 07-10-2019

 

Mae'r swydd hon wedi'i lleoli ar Gampws Singleton.

Swyddog Cymorth Tenantiaeth - WWH

Lleoliad: Powys

Oriau: 37 yr wythnos

Cyflog: £26,963 - £29,863

Cydlynydd Gofal a Chefnogaeth (HAFAL)

Gweithio fel rhan o Dîm Swyddfa Gofal Powys Crossroads Hafal wrth ddarparu pecynnau gofal a chymorth hyblyg wedi'u teilwra i hyrwyddo lles, hawliau ac...

Cydlynydd Prosiect Menter Cymunedol Powys

Cyflog £ 32,000 y flwyddyn

37.5 awr yr wythnos

Contract tymor penodol 2 flynedd

Angen ymddiriedolwyr yn Dial A Ride y Gelli a'r Cylch

Gwahoddir ceisiadau am swyddi Ymddiriedolwyr / Cyfarwyddwyr

Mae Citizens Advice Powys yn chwilio am Dderbynnydd gwirfoddol i weithio yn ein swyddfa yn y Drenewydd yn Ladywell House.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwr i weithredu ein derbyniad drws agored bob dydd Iau rhwng 9.30am a 3.30pm.

Swydd Wag - Swyddog Datblygu Corfforaethol, Canolfan Mileniwm Cymru

39 awr yr wythnos - Cyflog £ 21,000- £ 23,000 y flwyddyn - Gwyliau blynyddol 25 diwrnod y flwyddyn

Mae Travel Ahead yn recriwtio!

Engagement Officer to join the team working across North Wales/North Powys delivering  our Advice and Advocacy Service supporting Gypsy, Roma and...

Swydd Wag Gweinyddwr yn Impelo

Rydym yn elusen ddawns gyfranogol sy’n sefydliad llawen, chwilfrydig, prysur a llwyddiannus.

Bwrdd Iechyd Addysgy Powys - Swyddi Gwag

Amrywiaeth eang o swyddi gwag cyffrous!

Swyddi yng Nghyngor Sir Powys

 

Dysgwch yma!

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending