PAVO News

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU
Cynllun grant cyfalaf trydydd sector Cerbydau Trydan (Teithio Llesol). Bydd y gronfa’n cefnogi prosiectau i ddatblygu capasiti mudiadau’r trydydd sector i ddarparu opsiynau trafnidiaeth carbon isel – beiciau, ecars, eMPVs...
12/06/2024
Read more
Rhifedd 2
‘Mae ‘Rhifedd 2 – Gwneud Gwahaniaeth ym Mhowys’ yn gynllun grant PAVO sy’n gweinyddu £150,000 mewn ‘cyllid lluosog’. Ariennir y prosiect gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y...
11/06/2024
Read more
Your charity’s purposes
The activities of your charity must help deliver your charity’s purposes. Your charity’s funds can only be spent in delivery of these.  Take a look at this video which gives...
28/02/2024
Read more
28/02/2024
Read more