Beth yw Gwasanaeth Cyfeillio Powys?

Cefnoga Gwasanaeth Cyfeillio Powys pobl dros 50 oed sy’n byw ym Mhowys i helpu i gadw eu hannibyniaeth, gwella hyder, datblygu eu rhwydwaith cymdeithasol ac ailgysylltu â gweithgareddau yn y gymuned neu gyda phaned a sgwrs gyfeillgar yn eu cartref eu hunain.

BF_pic_3

Mae cyfeillion yn darparu:

 • Cydymaith i bobl unig, hŷn
 • Cefnogaeth i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol
 • Cyfleoedd i fagu hyder ac hunan-barch

Beth yw manteision cyfeillio?

 • Datblygu rhwydwaith cymdeithasol ehangach
 • Ymgysylltu â’r gymuned leol
 • Mwy o weithgarwch corfforol
 • Gwell iechyd meddwl a lles

Y gwasanaeth rydym yn ei gynnig

 • Cyfeillio wyneb yn wyneb yn eich cartref eich hun neu mewn lleoliad cymunedol
 • Cyfeillio Ffôn
 • Galwadau fideo wythnosol
 • Gohebiaeth llythyr / e-bost
 • Grwpiau cyfeillio digidol ar-lein
 • Cefnogaeth i fynychu grwpiau neu weithgareddau lleol

Ydych chi'n adnabod rhywun a fyddai'n elwa o'r gwasanaeth hwn?

Ffoniwch 01597 822 191 am sgwrs anffurfiol neu e-bostiwch pbs@pavo.org.uk

PBS_image