Meithrin Capasiti’r Trydydd Sector

Cefnogaeth ar gyfer grwpiau cymunedol a sefydliadau gwirfoddol ar faterion ymarferol bob cam o gylch bywyd y mudiad.

Gwybodaeth, arweiniad a chefnogaeth, megis:

  • gweithio gyda’ch cymuned a phobl
  • defnyddio eich gwasanaethau
  • ysgrifennu neu ddiwygio dogfennau llywodraethu
  • cofrestru fel elusen; polisïau a gweithdrefnau
  • cyllido a’ch helpu i ddatblygu sgiliau ar gyfer ceisiadau cyllido
  • datblygu eich prosiect
  • cynlluniau busnes a strategaethau cyllido
  • hyfforddiant
  • ...a llawer mwy
Mask Group 27

Gwybodaeth Cyrsiau-Blasu ar Gyfer Grwpiau Gwirfoddol

Felly Ydych Chi Am Fod yn Ymddiriedolwr?

Cawsom gefnogaeth wych gyda chyfansoddiad ein mudiad a roedd yn help mawr i roi ein holl nodau ac amcanion mewn persbectif: mor falch ein bod wedi mynd i PAVO yn y cam cychwyn.
Dementia Friendly Newtown

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus. Rydym yn sicr bod hyn yn ein cadw ni'n canolbwyntio ar y tasgau cywir.
The Wilderness Trust

Mae'r sgwrs hon wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Mae mor dda gallu cael barn allanol ar sut mae pethau'n mynd; gall edrych yn wahanol iawn o safbwynt gwrthrychol.
Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Drefaldwyn