Bod yn Ymddiriedolwr

Mae bod yn ymddiriedolwr yn rôl gyfrifol wirfoddol, ac sydd â dyletswyddau a chyfrifoldebau ynghlwm wrtho. Ar y cwrs, cewch eich tywys trwy’r cyfrifoldebau cyfreithiol sy’n berthnasol i ymddiriedolwyr yn ogystal â’ch rôl a’ch cyfrifoldebau chi tuag at eich sefydliad. Deall oblygiadau bod yn ymddiriedolwr, pwy sy’n cael bod yn ymddiriedolwr, a rolau a chyfrifoldebau...

Paratoi ar Gyfer Gwirfoddolwyr

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar yr hyn sy'n creu polisi gwirfoddoli da a beth ddylai hyn ei gynnwys; hefyd i ba bolisïau eraill y gallai fod eu hangen mewn perthynas â gwirfoddolwyr. Rhoddir trosolwg o gyd-destun cyfreithiol ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr, gyda phwyslais ar yr angen i osgoi creu contract cyflogaeth gyda gwirfoddolwyr yn...

Free

Recrriwtio, Dewis a Sefydlu Gwirfoddolwyr

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar y gwahanol ddulliau ar gyfer recriwtio gwirfoddolwyr, y prosesau sydd ar waith i ddewis gwirfoddolwyr a sut i anwytho gwirfoddolwyr er mwyn cynnal lefel uchel o gadw gwirfoddolwyr ac i sicrhau bod gwirfoddolwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi. - Byddwch yn deuluol gydag ystod o ddulliau...

Dylunio posteri a graffeg ar-lein

Canva is an online design software tool, which makes designing graphics easier. This session will take you through the features of canva including creating an account. The aim is to help organisations to create visually appealing graphics using free software. By the end of the session you will: • Be able to create an account...

Ysgrifennu Cynnig Cyllido

Wedi'i rannu dros sesiwn theori ac ymarferol byddwn yn edrych ar ddatblygu cais am gyllid a'r camau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i sicrhau eich bod yn cwrdd â meini prawf y gronfa. "Canlyniadau Dysgu Damcaniaeth Diwrnod 1 • Sut i gynllunio cynnig cyllid • Dangos angen - pam a sut • Monitro •...

£20 – £60

Cychwyn cyflym i’r Cyfryngau Cymdeithasol

Pavo office - Llandrindod Wells Unit 30, Ddole Road Industrial Estate, Llandrindod Wells, Powys, United Kingdom

The course will provide the tools and knowledge needed to effectively and confidently use social media within your organisation   By the end of the session partcipants will: have a...