Newyddion.

Hidlo erthyglau newyddion:

Newyddion
Ffit i Ffermio
Mae Ffit i Ffermio yn rhaglen allgymorth newydd gyffrous a gynlluniwyd i gefnogi anghenion iechyd a lles cymdeithasol penodol cymunedau ffermio ym Mhowys, gan hyrwyddo busnesau fferm cryfach a chymunedau...
11/07/2024
Read more
Cwrs Lles Llinell Dechrau Newydd/New Starting Line Wellbeing Course
Yn cychwyn o ddydd Iau y 18fed o Orffennaf  Cynhelir o 10:00 – 13:00  Ymunwch â Etifeddiaeth yn y Gymuned ar gyfer eu cwrs 7 wythnos I’w gynnal yng Nghanolfan...
09/07/2024
Read more
Drafft Ymgynghori Agored – Blaenoriaethau ar gyfer Diwylliant yng Nghymru 2024 i 2030
Rydym yn chwilio am ymatebion i Flaenoriaethau ar gyfer Diwylliant 2024 i 2030. Mae’r ymgynghoriad Cymru’n unig hwn yn gwahodd eich barn ar flaenoriaethau arfaethedig ar gyfer diwylliant yng Nghymru....
18/06/2024
Read more
Ymatebion cymunedol i’r Argyfwng Costau Byw
  Annwyl gyfaill, Diolch am eich cefnogaeth yn gynharach eleni pan roeddem ni’n cynnal ein hymchwil i ymatebion cymunedol i’r Argyfwng Costau Byw. Fe wnaeth eich cymorth ein galluogi i...
18/06/2024
Read more
Recriwtio Mwy Diogel – Digwyddiad Cyflogaeth Ddiogelach i’w gynnal ar 11 Gorffennaf 2024 10:00 – 15:00, yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod.
RECRIWTIO MWY DIOGEL – DIWYDDIAD CYFLOGAETH DIOGEL Bydd y diwrnod yn cynnwys tri gweithdy sy’n canolbwyntio ar: Arfer da mewn perthynas â Pholisïau a Gweithdrefnau Diogelu – Cyfle i ystyried...
18/06/2024
Read more
Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU
Cynllun grant cyfalaf trydydd sector Cerbydau Trydan (Teithio Llesol). Bydd y gronfa’n cefnogi prosiectau i ddatblygu capasiti mudiadau’r trydydd sector i ddarparu opsiynau trafnidiaeth carbon isel – beiciau, ecars, eMPVs...
12/06/2024
Read more
Rhifedd 2
Mae ‘Rhifedd 2 – Gwneud Gwahaniaeth ym Mhowys’ yn gynllun grant PAVO sy’n gweinyddu £150,000 mewn ‘cyllid lluosog’. Ariennir y prosiect gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y...
11/06/2024
Read more
Your charity’s purposes
The activities of your charity must help deliver your charity’s purposes. Your charity’s funds can only be spent in delivery of these.  Take a look at this video which gives...
28/02/2024
Read more
28/02/2024
Read more

Ready to join?

PAVO is a membership organisation. Membership is open to all third sector organisations and groups and Town and Community Councils in Powys, all working to meet the needs of people and communities across Powys. We have over 730-member organisations and regular contact with over 1500 organisations.