Iechyd a Lles

Drafft Ymgynghori Agored – Blaenoriaethau ar gyfer Diwylliant yng Nghymru 2024 i 2030
Rydym yn chwilio am ymatebion i Flaenoriaethau ar gyfer Diwylliant 2024 i 2030. Mae’r ymgynghoriad Cymru’n unig hwn yn gwahodd eich barn ar flaenoriaethau arfaethedig ar gyfer diwylliant yng Nghymru....
18/06/2024
Read more
Ymatebion cymunedol i’r Argyfwng Costau Byw
  Annwyl gyfaill, Diolch am eich cefnogaeth yn gynharach eleni pan roeddem ni’n cynnal ein hymchwil i ymatebion cymunedol i’r Argyfwng Costau Byw. Fe wnaeth eich cymorth ein galluogi i...
18/06/2024
Read more
Severn Wye Powys Energy Eiriolwyr Mehefin Canolfannau Galw Heibio
Mae Eiriolwyr Powys yn gweithio gyda phobl mewn tlodi tanwydd, gan roi cyngor, cefnogaeth ac eiriolaeth i helpu thema i ddeall sut maent yn defnyddio ynni a sut y gallant...
30/05/2024
Read more
Mae Coginio’n Cyfrif
Yn dilyn cais llwyddiannus i Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae Cyngor Sir Powys yn cynnal cwrs coginio a rhifedd newydd i bobl pedair ar bymtheg oed a hŷn.  Mae...
30/05/2024
Read more
28/02/2024
Read more