Cefnogeath Lles Amaeth Powys

Mae Cefnogaeth Lles Amaeth Powys yn dod a sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau iechyd a lles i ffermwyr at ei gilydd. Mae'n cynnwys sefydliadau'r trydydd sector a'r sector preifat a chyrff statudol, megis Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys. Nod y rhwydwaith yw gwella iechyd meddwl a lles aelodau’r gymuned ffermio trwy godi ymwybyddiaeth, lleihau stigma a chryfhau llais ffermwyr pan fydd gwasanaethau'n cael eu cynllunio.

COW

Dolenni defnyddiol

Iechyd Meddwl Powys gwefan- http://www.powysmentalhealth.org.uk/home.html

Mamwlad - Y fferm, eich cartref, eich bywyd-  https://www.ageuk.org.uk/cymru/powys/our-services/mamwlad---the-farm-your-home-your-life/

FarmWell, adnodd un stop i'ch helpu chi a'ch busnes fferm i gadw'n gryf a gwydn- https://farmwell.org.uk/