Cefnogi Adeiladau Cymunedol

Ydych chi'n aelod pwyllgor / ymddiriedolwr ar gyfer adeilad cymunedol (gan gynnwys neuaddau pentref a chanolfannau cymunedol)?

Mae PAVO yn cynnal prosiect peilot i gefnogi adeiladu cymunedol ar draws Powys mewn ymateb i'r nifer enfawr o geisiadau a gawsom gan y sector gwirfoddol.

P'un a yw'ch ymholiad yn gysylltiedig rhywbeth mwy cyffredinol am yr adeilad neu'ch rôl, cysylltwch â ni!

community_buildings_support

Hyd yn hyn rydym wedi helpu'r meysydd canlynol:

  • Cytundebau llogi
  • Asesiadau risg
  • Polisïau
  • Hyfforddiant
  • Grwpiau trafod rhithwir
  • Ymholiadau llywodraethu
  • Monitro

Cliciwch YMA i lenwi ein ffurflen gymorth.

com_bldgs_2
Rydym yn gwybod pa mor hanfodol yw'r adeiladau a'r pwyllgorau hyn i bob ardal leol.
Beth mae cael adeilad cymunedol yn eich cymuned yn ei olygu i chi?

Rhowch wybod i ni trwy ddilyn y ddolen hon: bit.ly/community-support-powys

Os hoffech chi ymuno â'n grwpiau trafod rhithwir, cliciwch YMA

Am fwy o wybodaeth neu i gymryd rhan

Cysylltwch Toni Borgia